Що таке рентабельність простими словами і за якою формулою розраховується коефіцієнт

Чистий прибуток або вигода — ось що таке рентабельність простими словами. Дохід, який власник виходить від власної справи, виражається в грошовому еквіваленті. Своєчасний і регулярний аналіз даного показника необхідний для успішного розвитку бізнесу.

Основні поняття

Рентабельність – це показник в економіці, який характеризує ефективність господарність діяльності в цілому, а також по різних категоріях.

Простіше кажучи, це те, наскільки вигідні продажу або діяльність організації в цілому, скільки можна отримати, якщо вкласти у справу певну суму.

Саме цей показник дає уявлення про успішність підприємства, і розраховується він найчастіше як співвідношення вкладених фінансів у виробництво і отриманий прибуток за певний часовий проміжок.

Якщо подивитися на весь цикл підприємства, то цей відсоток покаже, наскільки ефективно були використані наявні ресурси (економічні, природні, трудові) за певний часовий інтервал. У разі некомерційної діяльності організації, параметр свідчить про ефективність її роботи, а в разі комерційної про кількісні характеристики. По своїй природі, вигідність схожа з параметром ККД – співвідношенням вкладених ресурсів і отриманим прибутком. Якщо доходи перевищують витрати, то бізнес вважається рентабельним.

Є таке поняття як поріг рентабельності або точка беззбитковості – це розмір прибутку дорівнює нулю. При такому значенні одержаний прибуток повністю покриє всі витрати на створення та продаж продукції.

Зазвичай, досягнення цього порогу, означає самоокупність виробництва та його розвиток. Точка беззбитковості досягається в перші кілька років дії виробництва – це залежить не тільки від виду підприємства, але і від його успішності в перші місяці функціонування.

Важливо знати! Будь-яка компанія протягом першого року (у всіх це число різне) нерентабельна, оскільки спочатку прибуток не покриває всіх початкових інвестицій.

Навіщо необхідно обчислювати значення рентабельності.

Це потрібно для наступних виробничих ситуацій:

 • прогнозу майбутнього прибутку;
 • аналізу-порівняння з конкурентами;
 • обгрунтування майбутніх інвестицій;
 • прогнозу можливої віддачі після внесення інвестицій;
 • у разі визначення ринкової вартості компанії.

Крім цього, вигідність розраховують ще на створення бізнес-плану для підприємства, а також для банків у разі отримання кредитів, позик або іншої спільної діяльності.

Дивіться також:  Фактори виробництва та факторні доходи виробництва: що це таке в економіці

Види

Вигідність – це показник, який можна розрахувати за всю діяльність організації, так і за її складовим частинам.

Рентабельність та її види економісти поділяють за трьома групами:

 1. Продукції (послуг) – вона вираховується шляхом співвідношення чистого прибутку від вироблених товарів і витрачених на це коштів. Вважатися може як для підприємства, так і для конкретного товару.
 2. Повністю всієї організації — група включає цілий ряд параметрів, які допомагають охарактеризувати всі процеси в цілому і зрозуміти ефективність господарської діяльності. Найчастіше ці розрахунки потрібні для взаємодії з інвесторами або власниками підприємства;
 3. Активів – також узагальнююча група ряду параметрів, що відображають доцільність використання якогось ресурсу. Ці цифри потрібні для взаємодії з банківськими установами (отримання кредитів, позик).

У кожну групу входить кілька даних, які вираховуються окремо і впливають на кінцеве число.

Ефективність капіталу

Один з найважливіших параметрів – це рентабельність власного капіталу і коштів компанії в цілому. Оскільки саме він відображає наскільки ефективно були використані (використовувалися взагалі) кошти, що спочатку вклали в компанію.

Будь-яке підприємство починається з інвестиції, тобто вкладення коштів. Те, наскільки швидко їх власник отримає назад, характеризує успішність підприємства. Саме на цей фактор звертають увагу інвестори і майбутні покупці бізнесу.

Власники бізнесу, вкладаючи в нього кошти (по суті жертвуючи ними), міняють їх на частку прибутку. Цей коефіцієнт найбільш правдиво відображає успішність розвитку компанії і характеризує прибуток, який власник отримає з 1 вкладеної грошової одиниці. Але варто врахувати, що рентабельність власного капіталу вважають тільки від продажу, а не від активів компанії.

Без чого неможливе отримання прибутку? Без продажу продукції або послуг, тобто отримання маржі або відсотка прибутку компанії в загальній вартості продукції/послуги.

Розраховують цей коефіцієнт зазвичай одночасно з вигідністю від продукції і персоналу, що дозволяє повноцінно оцінити результативність основних видів господарської діяльності.

Дивіться також:  Характеристика різних видів організаційних структур підприємства у схемах, їх переваги та недоліки

Що таке рентабельність продажів знає будь-який власник бізнесу та управлінців, оскільки саме ці числа дають змогу оцінити, наскільки вигідно виробництво на даному етапі його розвитку.

Важливо знати! Вигідність продажу відображає діяльність підприємства як прибуткову або збиткову, але не показує, наскільки вигідні інвестиції в нього. Для відповіді на це питання, слід розраховувати ефективність активів і капіталу.

Розрахунки

Значення рентабельності зазвичай обчислюється на основі двох масивів даних за звітний і базисний періоди. В якості звітного періоду виступає поточний часовий інтервал (поточний квартал), а в якості базисного – минулий (попередній квартал).

Наприклад, порівнюють дані за два квартали: поточний або звітний і базисний або попередній. Зазвичай їх обчислюють у відсотках або у формі числового коефіцієнта, причому чим вони вище, тим краще.

Буває рентабельність:

 1. Активів (ROA) — відображає кількість активів, які були використані для отримання прибутку на 1 грошову одиницю. Розраховують її просто ROA = прибуток / вартість активів * 100%. В даному розрахунку необхідно враховувати всі активи: власні, залучені (кредити, дебіторські борги).
 2. Основних фондів виробництва (ROFA) – аналогічний показник, що відображає, наскільки ефективно використовуються всі фонди підприємства. Формула розрахунку: ROFA = прибуток / вартість основних фондів * 100%.
 3. Капіталу (ROE). Що таке рентабельність капіталу? Це коефіцієнт, який відображає ефективність використання всіх засобів, що належать компанії. При цьому враховуються як особисті, так і позикові фінанси. Коефіцієнт рентабельності капіталу розраховується наступним чином: ROE = чистий прибуток / (статутний капітал + позиковий капітал) *100%.
 4. Інвестицій (ROI) – відображає використання всіх інвестицій в компанію і прибуток, отриману шляхом їх використання. Формула розрахунку: ROI = чистий прибуток / вартість всіх інвестицій * 100%.
 5. Продукції (ROM) – відображає ефективність загальних витрат на виробництво. Формула рентабельності: ROM = прибуток / собівартість продукції * 100%.
 6. Продажів (ROS) – відображає прибуток власника підприємства від продажу виробленого товару. Розраховується: ROS = операційний прибуток / виручка від продажу * 100%.
Дивіться також:  Ціноутворення, принципи, методи, чинники, етапи, механізм директивного ціноутворення на підприємстві, цілі, система, порядок, види, процес, моделі

Це основні дані, які необхідно розраховувати для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно розвивається виробництво і використовує свої потужності для отримання прибутку.

Шляхи підвищення

Чому важливо розраховувати ці параметри? Тому що саме вони показує, якщо фінансова вигода в продовженні даної підприємницької діяльності.

Рівень рентабельності та його аналіз проводить вищий управлінський персонал на основі даних за звітний і минулий період, і розробляє шляхи її підвищення, що важливо для подальшого збільшення прибутку.

В якості звітного періоду зазвичай беруть квартал або рік та порівнюють дані за цей час. Після виявлення коливань, слід визначити причини (як позитивні, так і негативні) і розробити стратегію подальших дій.

Що впливає на підсумковий результат? Будь-який чинник виробництва, насправді, важливий і може зробити істотний вплив на кінцевий результат діяльності.

Найчастіше це:

 • коливання оптової/роздрібної ціни;
 • зміна собівартості продукту;
 • поява конкурентів;
 • зростання витрат на закупівлю сировини.

Всі ці дані враховуються і потім порівнюються, що і призводить до зміни кінцевого результату ефективності господарської діяльності.

Підвищити ефективність і прибуток, відповідно, можна кількома шляхами:

 1. Поліпшити якість продукції/послуг.
 2. Ввести більш економічний вид упаковки.
 3. Модернізувати виробничі потужності.
 4. Придбати власне обладнання і відмовитися від оренди.
 5. Скористатися послугами логістичних компаній і відмовитися від власного автопарку.
 6. Покращити властивості продукції.
 7. Розширити цільову аудиторію.
 8. Розробити нову маркетингову політику.
 9. Залучити цінних співробітників.
 10. Оптимізувати виробництво.
 11. Ввести нову мотиваційну політику для персоналу.

Рівень рентабельності вкрай важливий і повинен регулярно аналізуватися на будь-якому підприємстві. Незважаючи на витрачений час, керуючий персонал отримає ясну картину процесів на виробництві і зможе розробити нову ефективну стратегію управління.

Корисне відео

Підіб’ємо підсумки

Будь-який бізнес починається з підрахунків, наскільки він буде вигідний — це і є значення рентабельності, і він властивий для будь-якої господарської діяльності. Регулярний і якісний аналіз, а також комплекс заходів щодо поліпшення роботи – це запорука успішного і постійно розвивається.