Фактори виробництва та факторні доходи виробництва: що це таке в економіці

Діяльність будь-якого підприємства можна розкласти на дві головні складові: фактори виробництва та факторні доходи. Що відноситься до них і чому будь-якому підприємцю важливо розбиратися в цих поняттях? Відповіді на ці запитання коротко викладені нижче в статті.

Фактори виробництва в економіці

Економічна теорія за роки свого існування була безліч разів переписана і переосмислена, що, безсумнівно, вплинуло не тільки на економіку світу в цілому, але і на ведення підприємницької діяльності зокрема.

Що головне в будь-господарської діяльності? Це початкові умови (можливості, здібності, майно) та доходи, які ці умови можуть принести в майбутньому.

Вчені і діячі економіки називають початкові умови підприємця – факторами виробництва.

Тобто об’єкти та засоби, за допомогою яких підприємець може почати здійснювати господарську діяльність і підвищувати її результативність. Є два підходи до визначення: марксистський (по імені вченого, який вперше його використав — Карла Маркса) і маржиналистский (однойменна теорія, розроблена економістами в 1870-х роках).

Марксистський виділяє в якості об’єктів:

 • робочу силу;
 • трудові елементи (сировина, ресурси тощо);
 • інструменти, які поділяються на особисті (досвід) та речові (обладнання).

Маржиналистский виділяє:

 • капітал;
 • працю;
 • землю;
 • здібності підприємця.

Сьогодні в економіці використовують найчастіше другий підхід. З економічної теорії кожен з параметрів приносить певний дохід підприємцю, так званий факторний дохід, тобто частина прибутку, яка виникає в результаті продажу або купівлі одного з параметрів.

Від розуміння та вміння оперувати коштами господарської діяльності повністю залежить дохід бізнесмена і успішність цієї діяльності.

Види факторів виробництва

Економічні ресурси є обов’язковою умовою для початку господарської діяльності. Більше того, саме вони є запорукою майбутнього прибутку підприємства, оскільки купуються і продаються власником.

Всього існує чотири параметри, які виділили неокласики економіки, і вони поділяються на два види:

 1. Речові – матеріальні ресурси, природні ресурси і будь-яке майно підприємства.
 2. Персональні – належать людині (працівнику організації або самому підприємцю).

Показує доходи і параметри виробництва таблиця нижче:

Фактори виробництва в економіці Доходи з них
Земельний ресурс Рента
Капітал (фінанси, матеріальне обладнання) Дивіденди

Дохід з оренди

Праця Зарплата (премії, надбавки тощо)
Підприємницька здатність Прибуток

Сьогодні економісти виділяють п’ятий параметр – це наявність інформації. Причому вона може бути як у вигляді новин і подій навколо організації, так і у вигляді придбаних знань і досвіду у співробітників організації.

Важливо знати! Крім безпосередньо володіння ресурсами, необхідно враховувати і навколишнє середовище організації: соціум, науково-технічний процес та ін.

Капітал

Це найважливіша умова успішності будь-якої організації, що підтверджується прямим перекладом латинського слова «сapitalis» — основний, головний.

Вчені по-різному визначають капітал, але у випадку розглянутої теми – це будь-яке матеріальне майно, яке може бути використане бізнесменом для розробки продукції/послуги.

До капіталу в даному випадку належать:

 • нерухомість;
 • устаткування (верстат, комп’ютер тощо);
 • транспорт;
 • комп’ютерна техніка тощо

Деякі люди плутаються і не можуть зрозуміти, до якого фактору виробництва належить земля, але в даному випадку маються на увазі всі матеріальні речі, крім земельних ділянок.

Капітал ділиться на два виду:

 • Основний – будівлі та обладнання, оскільки витрати на них відшкодовуються поступово протягом якогось проміжку часу, а не одного робочого циклу.
 • Оборотний – сюди відносять сировину або енергетичні ресурси, а також все те майно, яке використовується протягом одного робочого циклу і чия вартість розкидається на весь вироблений товар і повертається відразу ж після продажу.

Важливо! Даний ресурс не передбачає фінанси, тобто початковий капітал або інвестиційний, оскільки вони безпосередньо не беруть участь у створенні та реалізації виробленої продукції.

Земля

Це єдиний природний параметр, який ділиться на угіддя і природні копалини. У першому випадку земля використовується для сільськогосподарських робіт або зведення нерухомості.

А в другому випадку використовуються земельні ресурси: ліси, водні джерела, корисні копалини і кліматичні умови.

Дане майно характеризується кількома параметрами:

 1. Обмеженість, тобто будь-земельну ділянку має свої обмеження.
 2. Продуктивність, тобто багатство визначених угідь на природні копалини або шари чорнозему визначають продуктивність угідь.
 3. Місце розташування, тобто можлива вигода безпосередньо залежить від того, де знаходиться земельна ділянка.
 4. Клімат, від якого залежить те, як буде використовуватися земля і наскільки вигідно її мати.

Перший параметр при бажанні можна трохи розширити, наприклад, обмежені острівні землі в Японії розширюють за рахунок зведення штучних островів. Але і вони мають обмеженість.

Праця

До даного ресурсу відносять будь-яку доцільну діяльність людей, яка спрямована на створення і реалізацію продукції.

Діяльність може бути як інтелектуальна, так і фізична, але в будь-якому випадку вона буде використана і задіяна в господарських процесах. Діяльність названа доцільною, тому що вона має корисний результат в підсумку.

Характеризується працю кількома параметрами:

 • інтенсивність, тобто скільки працівник витратив інтелектуальної або фізичної енергії за одну одиницю часу;
 • продуктивність, тобто скільки працівник справив одиниць продукції за певну одиницю часу.

Саме праця є запорукою успішного використання матеріальних ресурсів. Причому дуже важливо приділяти увагу кваліфікованості праці, в іншому випадку його інтенсивність і продуктивність може бути під загрозою.

Наприклад, некваліфікований працівник виробляє до 100 одиниць продукції в день, але через відсутність знань і досвіду, тобто кваліфікації, ця продукція відправляється в шлюб через недотримання технічних умов. Тому важливо в першу чергу використовувати кваліфіковану працю.

Підприємницька здатність

Підприємництво як фактор виробництва співзвучно з попереднім, але якщо праця передбачає діяльність найманих робітників, то цей параметр відноситься тільки до власника підприємства або особі, яка займається економічною діяльністю.

Головна характеристика цього параметра – його невідчутність на відміну від перших трьох, які можна якщо не помацати, то кількісно виміряти.

Це відбувається з тієї причини, що прибуток можна трактувати як рівноважну ціну за аналогією з земельною або трудовим ринками.

До основних функцій його відносять:

 • створення незнайомого клієнту блага або зміна якостей колишнього блага;
 • використання нового методу роботи в цій сфері економіки;
 • освоєння нового ринку збуту або заняття більш широкого спектру старого;
 • введення нового сировини;
 • організація справи з новими елементами або повна реорганізація компанії, яка приносить у підсумку більшу прибуток.

Важливо знати! Факторний дохід з підприємницької здібності розглядають не тільки як нормальну прибуток, але і як можливий надлишок доходу, тобто економічну прибуток, що перевищує витрати організації.

Від успішної діяльності підприємця, а також його здатності приймати швидкі та корисні рішення на різних виробничих етапах в цілому залежить успіх господарської діяльності та підсумкова прибуток підприємства.

Інформація

21 століття стало століттям інформаційних технологій. Незважаючи на те, що ні Карл Маркс, ні маржиналисты не виділили інформацію як окремий важливий ресурс виробництва, сучасним підприємцям доводиться враховувати його і вчитися активно використовувати.

Інформація у підприємницькій діяльності овеществляется, стаючи складовим елементом у всіх трудових процесах. Причому виступає і предметом, і засобом, і частиною живої праці.

Багатофункціональність інформації та її унікальне властивість швидко перевтілюватися і використовуватися в різних трудових процесах дозволяє підприємцю робити продуктивну силу однією з провідних на виробництві.

Людство сьогодні повністю оточене інформацією і грамотне її використання може принести величезний прибуток.

Тільки володіння достовірною і найточнішою інформацією дозволяє вирішити всі економічні проблеми, які стоять перед суб’єктом. Але незважаючи на це, навіть повновага інформація не може стати єдиною запорукою успіху.

Підприємцю просто необхідно вчитися використовувати її в своїх цілях для прийняття найкращого за даних обставин рішення.

Крім повноцінних і повних повідомлень, інформацію можна розцінювати і як отримані знання, які також відіграють величезну роль в успішності господарської діяльності. Цей ресурс знаходиться у володінні кваліфікованих кадрів у сфері управління, продажів і обслуговування клієнтів, а також технічно грамотного поводження з устаткуванням та обслуговуванням товару. На сьогоднішній день саме цей ресурс, незважаючи на його відсутність у класифікації маржиналистов і Маркса, забезпечує найбільшу віддачу в бізнесі.

Корисне відео: Опис факторів производности і прибутковості

Підіб’ємо підсумки

Кожний фактор виробництва має бути своєчасно використаний підприємцем, в іншому випадку він буде приносити лише збитки, оскільки будуть витрачатися ресурси по його обслуговуванню.

Дивіться також:  Штрих-код товару, його розшифрування і перевірка, таблиця штрих-кодів країн виробників, види штрих-кодів, яку інформацію несе в собі штрихкодування товарів