Ціноутворення, принципи, методи, чинники, етапи, механізм директивного ціноутворення на підприємстві, цілі, система, порядок, види, процес, моделі

Ціни і ціноутворення в економічному житті дуже важливі. Вони складають основу вимірювань в економіці.

Витрати і результат діяльності всіх господарюючих суб’єктів, підприємницьких структур, домашніх і народних господарств залежать від цін.

Ціна та ціноутворення на підприємстві

У процесі господарської діяльності підприємство неминуче стикається з необхідністю вирішення задачі ціноутворення.

Якщо встановити занадто високу ціну, ніхто не купить, а надто низьку – настане банкрутство.

Дивіться також:  Поняття собівартості, складання калькуляції витрат виробництва продукції, робіт і послуг

Підприємцю, щоб не потерпіти крах, доводиться шукати золоту середину.

Завдання ціноутворення в торгівлі

Ціноутворення вирішує широкий спектр завдань в торгівлі, проте головна його функція — вимірювальна. Часи бартеру давно пройшли. Тепер для здійснення угоди необхідно мати чітке уявлення про кількісно вираженої вартості об’єкта.