Паскаль основи мови програмування паскаль для початківців, оператори і команди Pascal для чайників, приклади програм для школярів

Мабуть, немає жодної сучасної людини, хто б не знав мову Паскаль (основи програмування). І це не дивно! Ще в підручнику з інформатики для школярів розписані основні поняття цієї унікальної програми.

Зараз, у вік інформаційних технологій, кожен може провести для себе навчання по самовчителю онлайн (пройшовши курси «Вивчення мов програмування з нуля»; «Паскаль для чайників» та інші).

Історія вивчається не так проста: Паскаль зазнав безліч змін, перш ніж школярі побачили його в тому вигляді, в якому його викладають на уроках. Це був самий перший проста мова (ord pascal) для програмування, допомагає вирішити безліч практичних завдань минулого століття (1970 рік). Він був розроблений групою вчених.

З розширенням платформ були створені нові версії цієї програми, а Паскаль став класичним мовою програмування.

Нижче розберемося: що таке Паскаль, які його основні інструменти. Розглянемо операції та функції програми, її специфічні особливості. На прикладах зрозуміємо, як вона працює. Навчимося писати і працювати на мові Паскаль.

Що таке мова програмування Паскаль

Це базова високорівнева програма. Вона займає перше місце в навчальні плани багатьох шкіл і вузів Російської Федерації.

Особливості системи PascalABC.NET

Все пізнається в порівнянні, тому переваги цієї програми розглянемо в співвідношенні з іншою мовою BASIC.

Отже, що характерне для мови Паскаль і що не підходить для Бейсика:

 1. По-перше, наявність компілятора, що дозволяє завантажувати Паскаль на будь-які платформи.
 2. По-друге, всі версії цієї програми сумісні між собою.
 3. По-третє, структуровані типи даних допомагають програмісту точно скласти необхідний алгоритм розв’язання практичної задачі, при цьому захищаючи його.
 4. По-четверте, наочність і логічність інтерфейсу програми: всі команди прості і зрозумілі.
 5. По-п’яте, перехід на іншій, більш високий за рівнем мова програмування, досить простий.
Дивіться також:  Вертикально: це – вгору або вниз і як виглядає вертикальна лінія

Приклади програм на PascalABC.NET

Сума введених цілих чисел

Твір цілих чисел

Скільки серед непарних n введених

Захист від невірного вводу

Висновок 10 перших ступенів двійки

Знайти суму цифр цілого позитивного числа m

Розкладання числа на прості множники

Паскаль для початківців – основні поняття

Розглянемо базові поняття, які допомагають правильно написати програму на даній мові.

Робоча область

Як виглядає робочий простір?

Тепер розглянемо основу: алфавіт і структуру.

Алфавіт Паскаль

Що потрібно знати? Алфавіт — це набір символів, необхідний при складанні програми.

Що до них відноситься:

 1. Латинські великі літери, малі літери (А, В, С….а,b,с).
 2. Арифметичні символи (0, 1, 2…).
 3. Спеціальні знаки пунктуації, дужки, лапки, арифметичні знаки тощо).
 4. Неподільні символи (:=, =…).
 5. Службові слова:
 • and – і;
 • array – масив;
 • begin – початок;
 • do – виконати;
 • else – інакше;
 • for – для
 • if – якщо;
 • of – з;
 • or – або;
 • procedure – процедура;
 • program – програма;
 • repeat – повторювати;
 • then – то;
 • to – до;
 • until – до (= поки);
 • var – змінна;
 • while – поки що.

Слід врахувати: константи, операції не повинні носити ті ж назви, що й службові слова (довжина – будь-яка).

Структура програми

Отже, що ж входить в «ієрархії» даної програми?

За своєю структурою ця мова поділяється на 3 розділи:

 • назва;
 • дані;
 • дії.

Зверніть увагу: змінні потрібно перераховувати через кому, а після через «:» вказати їх тип. Завершити написане «;».

Дії починаються з «begin» і закінчуються end з крапкою.

Структуру можна представити так:

До речі, оператори між собою відокремлюється крапкою з комою.

Дивіться також:  Що таке бісектриса трикутника в геометрії: як знайти за формулою і які її властивості

Оператори write, writeln, read, readln

З’ясуємо, як відбувається виведення і введення інформації.

Висновок

Як таких операторів виводу в цій мові немає, але є спеціальні слова, які допомагають запустити необхідні функції. Це write, writeln.

У чому їх відмінність? Під час введення або виведення наступної інформації після них: у першому випадку подальша інформація буде виводитися на ту ж рядок, де і написаний оператор. А ось у другому – на наступну.

Введення

Для введення теж існують свої слова: read, readln (= readkey).

Вони відрізняються один від одного так само, як і попередні оператори (при виведенні).

Цілий тип даних

Виділяють 3 основних види:

 1. Integer.
 2. Byte.
 3. Longint.

З ними також проводять прості дії:

 • додавання – «+»;
 • віднімання – «-»;
 • множення – «*»;
 • поділ – «div».

Крім того, дозволено проводити відносини і порівняння (більше або одно — =).

Речові типи даних

До таких змінних належать дробові числа (наприклад, число пі). Тут вони називаються real.

Що потрібно пам’ятати? Щоб ввести формулу дробового числа, треба замість коми використовувати точку. Для запису ступенів (х * 10у) 10 замінюється Е і число має запис:

х Е у.

З ними можна виконувати найпростіші арифметичні дії, так і більш складні:

 • квадратний корінь – корінь;
 • абсолютна величина – abs;
 • квадратична функція – sqr;
 • синус – sin;
 • cos – cos;
 • тангенс – arctan;
 • натуральний логарифм – ln;
 • експонента – exp.

Обробка даних

Крім перерахованих вище функцій (в попередніх пунктах 2), є й інші:

 • ціла частина числа – int;
 • дробова частина числа – frac;
 • отримання цілої частини числа – trunc;
 • округлення до цілого – round;
 • перетворення порядкового типу – ord;
 • перетворення коду в символьний тип – chr;
 • визначення попереднього значення величини – pred;
 • визначення подальшого значення величини – succ.
Дивіться також:  Модуль числа, рішення нерівностей з модулем, властивості, як розкрити, чому дорівнює модуль відємного числа, як вирішувати рівняння з модулем, приклади графіків

Математичні операції

Математичні функції і операції були розглянуті при розборі цілих і дійсних даних.

Зупинимося на типах констант і змінних. Які вони бувають?

Прості включають в себе підтипи:

 • цілі – integer;
 • логічні – boolean;
 • символьні – char;
 • перераховуються;
 • інтервальні;
 • речові.

Рядкові записуються командою string. Посилальні представлені відповідною формою.

Структуровані ділять на:

 • масиви – array;
 • записи – record;
 • множини – set;
 • файл – file.

Для кожного типу характерні свої набори операцій.

Умови

Якщо є альтернативні команди і функції, то з допомогою операторів if, then, else можна записати необхідні команди для рішення практичної задачі.

Схема представлена на малюнку нижче.

Логічні операції

Операції засновані на правді факту або його брехні.

Виділяють 3 види таких функцій:

 1. Odd – якщо непарне число, то істина (навпаки – брехня).
 2. Eoln – істина на кінці рядка (в іншому місці – брехня).
 3. Eof – істина в кінці файлу (в іншому місці – брехня).

Функції управління програмою

Які ще існують процедури:

 • Inc – збільшення числа;
 • Clrscr – очищення попередніх результатів роботи програми;
 • Uses crt – запуск clscr;
 • Length – повернення довжини рядка;
 • Val – перетворення рядка в число;
 • Pos – відшукати в рядку перше перетворення;
 • Assign – зв’язування змінної з файлом;
 • Upcase — переклад малі літери у великі.

Висновок

Таким чином, щоб стати хорошим програмістом, для початку потрібно вивчити основу. Паскаль для цього стане найкращим вибором.