Лейтмотив – що це таке в літературі і музиці і яке значення цього слова

В теорії мистецтв багато термінів перетинаються. Їх використовують для позначення різних або подібних понять. Розглянемо, яке значення слова лейтмотив. Це багатозначний термін, який використовують в різних видах мистецтва для характеристики деяких аспектів, наприклад, лейтмотив у музиці. Зазвичай так називають періодичне повторення одного і того ж виразного фрагмента на протязі всього твору.

Характеристика поняття

Цей прийом ввів в музичну теорію Ріхард Вагнер. Не вживаючи цей термін, він використовував музичний елемент: повторення уривків звучань у своїх операх з метою створення цілісності твору, посилення смислового навантаження мелодії та емоційного впливу на слухачів.

Саме цей термін використав Р. Вольцоген, описуючи творчість Вагнера. Так називали елемент музичного твору, який повторюється в рівних проміжках часу. Це деталь, яка шляхом багаторазового повторення задає загальний тон, ідею всієї мелодії.

Але музичної теорії відомі ще більш ранні спроби використовувати принцип повторення: в 1607 році подібний прийом використовував Монтеверді в «Орфея», але в той час він не зміг закріпитися з-за культурних та історичних особливостей розвитку музичного мистецтва.

Пізніше термін поширився в інших видах мистецтва:

 • театрі,
 • літературі,
 • хореографії,
 • архітектури,
 • живопису.

Його почали активно використовувати і в повсякденному житті, позначаючи з його допомогою основну ідею, циклічно повторювані події, явища в житті людини та різних аспектах його діяльності.

Дивіться також:  Короткий переказ Гроза Островського з дій: про що написана пєса і хто її герої

Значення слова лейтмотив

Функції

Лейтмотив виконує такі функції:

 • виразно-смислове: допомагає підкреслити важливі ідейно-тематичні аспекти твору, акцентувати увагу на деталях;
 • конструктивну об’єднує твір тематично, створює єдність тексту або мелодії

Ці функції характерні для лейтмотиву і в музиці, і в літературі.

У прозі і поезії

У художніх творах лейтмотив — це важливий композиційний елемент тексту.

Він виражається через:

 • деталь, яка протягом оповіді повторюється;
 • художній образ, який є основним, через який розкривається тема та ідея тексту;
 • через інтонацію (це стосується поетичних текстів);
 • опис переживань героїв, їх думок.

Леймотив в музиці

Можна помітити, що таке поняття в літературних творах видозмінюється, трансформується. В об’ємних текстах кілька лейтмотивів можуть переплітатися і доповнювати один одного.

Першими використовувати музичні прийоми в літературі пробували Ш. Бодлер і С. Малларме. Вони використовували не тільки лексичні значення різних слів, але і їх стилістичні можливості для посилення смислового впливу текстів читачів.

Цікаво! Важливо розрізняти поняття «тема» і «лейтмотив»: в теорії літератури можна зустріти змішування цих термінів.

Тема – це те, що знаходиться за рамками тексту. Лейтмотив – це те, у що втілюється тема, він є структурним компонентом композиції, задає загальний емоційний тон літературного твору, втілює його основну думку.

Леймотив

Прикладом лейтмотиву в літературі є звук розірваної струни у творі П. Чехова «Вишневий сад». Це можуть бути слово або фраза, які постійно повторюються. Наприклад, у вірші А. С. Пушкіна «Моя родословная» є рядки: «Шуми, шуми, слухняне вітрило…». «У Пошуках втраченого часу» М. Пруста повторюваної деталлю є печиво Мадлен, про який автор постійно згадує: цей образ символізує дитинство, втрачений час, дні, які залишилися в пам’яті.

Зверніть увагу! Поезія, як найбільш наближений до музики рід літератури, найтісніше переплітається з поняттям лейтмотиву.

У поетичних текстах виділяють такі його види:

 • інтонаційний – повторення інтонаційних елементів: питань, риторичних вигуків, звертань;
 • звуковий – повторення однакових звуків, звукосполучень. Реалізується за допомогою використання рими, стилістичних фігур: анафори, епіфори;
 • лексичний – повторення одних і тих же слів або словоформ зі схожим звучанням.
Дивіться також:  У глибині сибірських руд - аналіз вірша Пушкіна: яка історія створення, жанр і роки написання

Лейтмотиви у віршах проявляються не тільки на рівні змісту, але і на рівні форми, що особливо яскраво спостерігається в класичних віршах.

Що являє собою лейтмотивный образ: наведемо приклади з текстів. Це образ, який є ключовим, який проходить через всі оповідання через різні деталі і елементи тексту. Наприклад, у романі Ч. Діккенса «Великі надії» можна виділити лейтмотивный образ надії, як основну ідею. Цей образ з перших сторінок стає невід’ємною частиною головного героя, супроводжує його впродовж розвитку сюжету і в момент кульмінації розкривається максимально: звалилися надії є ключовою точкою розвитку лейтмотиву.

В «Американську трагедію» Драйзера Т. одним з лейтмотивных образів є образ Роберти, яка проходить шлях від коханої до жертви, і через неї розкриваються грані характеру іншого важливого персонажа – Клайда. Її образ служить лакмусовим папірцем для опису порядності головного героя, у своєму ставленні до неї він розкриває свої прагнення і мрії. Лейтмотивность її образу в даному випадку полягає в тому, що вона стає наскрізним елементів твору: вплив героїні на хід оповіді зберігається навіть після її смерті. Так зберігається головний критерій лейтмотиву – повторюваність.

Дивіться також:  Обеліск – короткий зміст глав: про що писав Василь Биков і хто головні герої повісті

Корисне відео: лейтмотив

Перенесення значення в інші сфери

У словнику Ожегова дане поняття також позначається як щось, що «проходить червоною ниткою через щось». Це значення допомогло музичного терміну стати частиною повсякденного життя людей. Їм називають основну ідею різних видів людської діяльності.

Наприклад, це поняття активно використовують в дизайні, визначаючи лейтмотив фотографії, інтер’єру або весілля. У хореографії його використовують для позначення основної ідеї танцю, а в соціальних мережах можна зустріти це слово навіть в якості назви для основної концепції блогу або інформаційного ресурсу.

Це означає, що суть поняття з часом значно розширюється і цілком допустимо вживати його там, де слід виділити основну думку або тему.