Постійні і непостійні ознаки дієслова: що це таке і як їх визначити

У дієслова, як і у будь-якої частини мови, існують ознаки, за якими проводиться його характеристика. Вони являють собою граматичні категорії, що властиві глагольным формами. Розглянемо постійні і непостійні ознаки дієслова, які вивчаються у рамках шкільної навчальної програми.

Загальні відомості

Під словом розуміється мовна словесна категорія з притаманними їй синтаксичними та морфологічними властивостями, що означає стан або дії розглянутого предмета. Частина мови відповідає на питання «що робити», «що зробити».

При вивченні в обов’язковому порядку розглядаються форми:

 • Початкова. Зустрічається під назвою невизначеною. Інше найменування – інфінітив. Закінчуються на –чь, —ть, -ти. Перераховані закінчення відносяться до формотворчим суфіксів. В рамках шкільної програми їх часто розглядають як закінчення. Приклади: берегти, нести, катати. Для невизначеною дієслівної форми характерно називання дії або стану. Немає вказівки на конкретну особу, час або число. Подібні особливості дозволяють віднести її до розряду незмінною. Головна риса, що виділяє інфінітив серед інших категорій, — наявність постійних властивостей.
 • Особиста. До цієї категорії належать всі існуючі категорії, відмінні від інфінітива. Мають особові закінчення.
 • Деепричастная. Деякі вчені відносять дієприслівники до окремої частини мови.
 • Причетна. У деяких програмах її аналогічно деепричастию виділяють як окрему частину мови.

Знання про те, які морфологічні ознаки має дієслово, учнем виходять на уроках російської мови. Саме 5 клас у загальноосвітній середній школі прийнято вважати оптимальним періодом для засвоєння основ морфології.

Дивіться також:  Денискіні оповідання – короткий зміст для читацького щоденника: хто і про що написав книгу, відгуки

В рамках навчальної програми 5 класу учень отримує базові знання про постійних і непостійних ознаки дієслова. Також їм здобуваються практичні навички по розбору слова як частини мови.

Цікаво!Уроки російської: як зробити морфологічний розбір дієслова

Досконале володіння основами правопису в українській мові неможливо без знання морфологічних властивостей, що характеризують як частина мови дієслово.

Існує наступна класифікація:

 • Постійні морфологічні ознаки. Відмітна особливість – не піддаються видозміни незалежно від присутності інших частин мови або інших факторів впливу.
 • Непостійні морфологічні ознаки дієслова. В окремих літературних джерелах зустрічаються під назвою змінних. Відзначаються здатністю змінюватися в залежності від загального змісту речення або окремої фрази.

Постійні

Граматичні категорії, які супроводжують характеристиці дієслівних форм, називаються постійними морфологічними ознаками. Незалежно від смислового значення, яким наділяється фраза, вони не піддаються зміні.

Серед постійних морфологічних ознак, притаманних дієслова, зустрічаються наступні категорії:

 • Вигляд. Виділяють дієслова доконаного та недоконаного виду. Для першої групи характерна завершену дію і питання «що зробити». Наприклад: втекти, прочитати. Друга група називає незавершене дію і відповідає на питання «що робити»: бачити, множити.
 • Зворотність. Служить для опису потенційного стану (лається) або відбувається дії, що виконується суб’єктом щодо самого себе (вмивається), а також дії, що відбувається щодо двох і більше об’єктів, що перебувають у тісному взаємозв’язку (миритися). Особливість – наявність постфикса -ся/сь. Існує поділ на зворотні (помитися, роздягнутися) і безповоротні (посадити, напоїти) дієслова.
 • Перехідність. Являє собою категорію, що характеризує можливість направленої дії. Особливість – можливість приєднати додаток. Прийнято виділяти перехідні (помити фрукти, з’їсти тістечко) і неперехідні (йти, перебувати).
 • Тип відмінювання. Являє собою категорію, за якою визначається механізм дієвідміни за особами і числами. Виділяється 2 (закінчуються на-ить) і 1 відмінювання (всі інші). Також існують разноспрягаемые дієслівні форми.
Дивіться також:  Що таке уособлення в літературі: як знайти й для чого воно використовуються приклади віршів

Розгляд постійних морфологічних ознак дієслова неможливо без характеристики непостійних.

Важливо! Як знайти і що це таке невизначена форма дієслова

Непостійні

Граматичні категорії, властиві спрягаемым дієсловам і причастиям, відносяться до непостійним ознаками. Для цієї групи характерна здатність змінюватися під впливом смислового навантаження, яка полягає у фразі.

Які непостійні ознаки прийнято виділяти:

 • Стан. Виражає відношення дії до реальності. Прийнято виділяти умовне (особливість – частка «б»: побачив би, читав би, поїхав би), наказовий (роби, дивись, почуйте) і изъявительное (відпочиваю, розумієте) способу.
 • Число. Є категорією, що визначає кількість описуваних суб’єктів, залучених у дію. Властива дієсловам і причастиям. Існує поділ на єдине (бігає, ходить, прочитаний) і множина (носили, ходіть, изрисованные) число.
 • Час. Містить вказівку на часовий проміжок, коли відбувалася дія щодо моменту мовлення. Характерно для дійсного способу. Прийнято виділяти даний (дивлюся, ем), минуле (дивився, їв) і майбутнє (буду дивитися, буду їсти) часи.
 • Особа. Дає уявлення про те, хто здійснює дію. Характерно для наказового і дійсного способу майбутнього і теперішнього часу. Класифікується на 1 (малюю, читаємо, ходімо), 2 (співаєш, думаєте, викупайтеся) і 3 (гладить, дивляться) особи.
 • Рід. Характеризується гендерною приналежністю особи, яка здійснює дію. Притаманний причастиям, дієслів умовного і дійсного способу минулого часу. Виділяють жіночий (прикрашена, прибрала, накричала б), чоловічий (забруднений, наметав, з’їв би), середній (прибране, ускакало, знадобилося б) рід.
Дивіться також:  Холодна осінь – короткий зміст: читаємо розповідь Буніна і знайомимося з головними героями

Порядок розбору

Серед практичних навичок, передбачених навчальною програмою, учні зобов’язані знати, як розібрати слово.

Для дієслова існує наступний порядок дій при морфологічному розборі:

 1. Визначається частина мови, інфінітив.
 2. Виділяється дієслівна форма.
 3. Визначається відмінювання.
 4. Виявляється час.
 5. Уточнюється кількість.

У залежності від приналежності майбутнього чи теперішнього часу стає доступним визначення особи. Для дієслівних форм минулого часу вибирається рід. Останній крок у розборі – визначення як члена пропозиції, тобто синтаксичної ролі в конкретному реченні.

Пізнавально! Де ставити наголос у слові дієслові — балувати

Корисне відео

Підіб’ємо підсумки

Знання в рамках російської мови таких понять, як постійні і непостійні морфологічні ознаки дієслова, необхідно для того, щоб успішно скласти випускний іспит у школі і в подальшому вступити до вузу, де російська мова входить у перелік вступних випробувань.