Аналіз вірша Памятник Пушкіна: тематика, жанр твору та значення слів

Будь-який літературний твір існує не сама по собі, відірване від навколишньої реальності. Його написання обумовлено подіями життя і роздумами автора, літературної середовищем відповідного часу, а у разі, якщо твір представляє собою переклад, часто і тим, хто і яким чином звертався до оригіналу раніше.

Щоб провести детальний аналіз вірша «Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний…» («Пам’ятка») А. С. Пушкіна, необхідно мати уявлення, коли і в якому літературному контексті воно з’явилося.

Історія створення «Пам’ятника»

Пушкінський «Пам’ятник» можна назвати перекладом оди Горація, хоча поет скористався нею для вираження власних думок, підведення підсумків творчого шляху. Російські літератори, відомі і другорядні, зверталися до давньоримського першоджерела як до Пушкіна, так і після нього, керуючись різними цілями. Одні намагалися найбільш точно передати оригінал, інші – наповнити його новим, власним змістом.

Пам’ятник А. С. Пушкіна

Найбільш відомі переклади

Найпопулярніші переклади представлені в таблиці:

Автор Рік написання Примітки
Ломоносов М. В. 1747 Переклад досить точно відповідає оригіналу.
Р. Р. Державін 1795 Один з найбільш відомих перекладів-переосмислень.
В. О. Капніст 1795, 1801/05 Перший варіант перекладу зберігся в паперах Р. Державіна. Другий, відрізняється від нього навіть віршованим розміром, більш схожий на звичні сучасному читачеві варіанти.
А. Х. Востоков 1806
К. Н. Батюшков 1826 (перша публікація – 1886) Одне з декількох віршів, написаних поетом вже під час душевної хвороби. Явне наслідування варіанту Р. Державіна.
А. С. Пушкін 1836 (перша публікація – 1841) Вірш надруковано після загибелі поета Ст. А. Жуковським, їм же зветься – в заголовки рукопису не було.
А. А. Фет 1854 (перша публікація – 1856)
В. Я. Брюсов 1894 — 1918 Звертався до вірша тричі. Перша публікація в 1894 році. У 1918 р. опублікований варіант, схожий на початковий, хоча з рядом відмінностей. У проміжку (1913) друкувався зовсім інший переклад, не має подібності з двома іншими.
А. П. Семенов-Тянь-Шанський 1916

Це цікаво! Звернення до тексту давньоримського автора не припинялися в XX столітті, тривають і в XXI. Однак настільки відомих варіантів вони більше не породили.

Як видно з таблиці, А. С. Пушкін написав свій вірш незадовго до загибелі, як би підводячи підсумок роздумів про власну творчість і про роль поезії взагалі. Виявлено воно було пізніше при розборі Ст. А. Жуковським паперів загиблого друга і соратника по літературної творчості.

Дивіться також:  Легке дихання – короткий зміст: про що написано оповідання і хто його головні герої

Як і інші знайдені неопубліковані твори, вірш було підготовлено Жуковським до друку: отримало назву і, згідно з деякими даними, піддалося заміні двох парних рядків передостанньої строфи, щоб полегшити проходження цензури.

При першій публікації у виданому на користь сім’ї зібранні творів А. С. Пушкіна уривок виглядав наступним чином:

І довго буду тим люб’язний я народу,

Що звуки нові для пісень я знайшов,

Що в мій жорстокий вік прославив я Свободу

І милосердя оспівав.

Про «милість занепалим», у кого сучасники вгадували засланих учасників грудневого повстання, краще було не згадувати.

Тепер текст твору публікується згідно рукописи Пушкіна, без переробок і заголовки «Пам’ятник».

Корисне відео: А. С. Пушкіна «Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний»

Аналіз вірша «Пам’ятник»

Аналізуючи літературний твір, потрібно відповісти на три основні питання:

  • яка його тема;
  • яка в ньому закладена ідея;
  • які засоби використані автором, щоб донести свою думку до читача.

Або, кажучи коротко, про що, навіщо і як.

Загальний літературознавчий аналіз

Темою вірша, як уже згадувалося вище, є в даному випадку роль поета і призначення поезії в суспільстві. Ідея ж найбільш яскраво виражена в останній строфі і полягає в тому, що роль поета, на думку автора, рівноцінна ролі пророка.

Дивіться також:  Як визначити особу дієслова в минулому і теперішньому часі і що це таке

Він повинен бути не підвладний земним володарям або думку натовпу, а тільки Всевишньому – нести людям його волю, тобто як раз «пробуджувати почуття добрі».

Вірш, будучи вільним перекладом оди «До Мельпомени» давньоримського поета Горація, зберігає її високий, урочистий стиль. Досягається урочистість шляхом використання старослов’янських слів та форм: «Вознісся вище він главою непокірної», «Хвалу і наклеп приймай байдуже» та ін.

Композиційно включає в себе п’ять строф – катренів, в кожному з яких три рядки написані шестистопным ямбом, а остання – четырехстопным. Така укороченість виділяє її із загального ряду і зупиняє увагу читача, одночасно надаючи чотиривірші завершеність. Спосіб римування перехресний, тобто рядки римуються попарно парна з парної, непарна з непарної. Жіночі рими до першої і третьої рядку (з наголосом на передостанньому складі) чергуються з чоловічими в другій і четвертій (рядок закінчується ударним стилем).

Відбір виразних засобів у вірші досить різноманітний.

Для точного втілення свого літературного задуму поет використовує:

  • епітети;
  • метафору;
  • антитезу (протиставлення);
  • метонимию;
  • альтерацію;
  • ряди однорідних членів та інші лексичні та синтаксичні засоби і прийоми.

Інверсія, тобто зміна звичного порядку слів, надає досконалу форму віршованим рядкам, одночасно допомагаючи підкреслити в них найістотніше.

Пам’ятник А. С. Пушкіна

Аналіз змісту

Дотримуючись загальної смислової спрямованості давньоримського тексту і даючи відсилання до першоджерела в епіграфі, Олександр Сергійович Пушкін наповнив його переклад змістом, багато в чому відмінним навіть від близького за часом і задумом Державинского вірші. Обидва літератора розмірковують про свою роль у суспільстві, але їх розуміння власних заслуг істотно розрізняється.

Вже в першій строфі Пушкін відмовляється від порівняння свого «пам’ятника» по міцності і довговічності з матеріальними об’єктами на зразок стародавніх архітектурних споруд і незламних металів. Легкість і нематеріальність («нерукотворность») властиві поетичному слову, а саме у ньому поет бачить продовження свого існування в майбутніх поколіннях. Гігантський, непорушний, але забутий монумент не принесе вічної посмертної пам’яті. Куди важливіше метафорична «народна стежка» — безперервне звернення людей до творчого доробку літератора.

Дивіться також:  Островський Безприданниця – короткий зміст дій: про що ця пєса і хто її головні герої

Єдиний названий у цій строфі вірша архітектурний пам’ятник – Олександрійський стовп – до цих пір викликає спори серед дослідників.

Зараз визнаною точкою зору є асоціація з колоною на площі перед Зимовим палацом, поставленої в ознаменування перемоги над французькою армією. Ангел, що вінчає пам’ятник, має портретну схожість з імператором, який здобув цю перемогу – Олександром I.

Але якщо мова дійсно йде про названої колоні, то, за планом А. С. Пушкіна, зміст цього уривка повинен полягати в перевазі поетичної слави над імператорської і військової. Пам’ятник поету підноситься над увічненими заслугами царя і воїна. Цілком можливе тлумачення, якщо враховувати твердження про божественність літературної творчості.

Автор вірша постійно підкреслює значимість зробленого їм саме для людей – як для сучасників, так і для нащадків. Недарма там, де, наприклад, Р. Н. Державін, говорячи про поширення своєї популярності, перераховує географічні назви, Пушкін звертається до найменувань різних народів, що населяють Росію. Перший поет пов’язує пам’ять про себе з існуванням слов’ян, другий – з наявністю у світі поезії як такої.

Божественний характер літературної творчості підкреслюється в А. С. Пушкіна і фінальним катреном вірша «Пам’ятник» – звернення до Музи. Вона повинна бути вище людських думок і оцінок, її доля – нести людям вищу правду незалежно від того, як вони до цього поставляться.

Корисне відео: аналіз вірша Пушкіна

Висновок

Короткий розбір одного вірша не дозволяє більш детально вникати в тонкощі літературознавчого аналізу, проте важливість, значимість цього твору для розуміння творчого кредо А. С. Пушкіна, його поглядів на суть поезії можна зрозуміти навіть при настільки поверхневому розгляді.