Як писати есе з суспільствознавства, приклади готових есе, план і структура написання, фрази кліше для есе і банк аргументів

Для успішної здачі іспиту недостатньо добре володіти матеріалом, необхідно вивчити, як писати есе з суспільствознавства.

В рамках нього важливо вміти вибудовувати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати висновки і робити висновки, посилаючись на факти суспільного життя та історичні події.

У статті розглянуто, як створити грамотний план і структуру твору, а також кілька конкретних кліше і прикладів.

Що таке есе з суспільствознавства

Письмова частина в ЄДІ з суспільствознавства складається з декількох частин:

 • аналіз тексту;
 • відповіді на конкретні питання;
 • есе.

Останній блок заснований на тому, що випускник повинен вибрати одне з декількох представлених висловлювань та сформулювати свої роздуми про нього, залучаючи знання суспільствознавчої курсу.

Учень повинен відобразити своє розуміння теми, позицію з обговорюваного питання та аргументувати її, навівши кілька фактів з суспільного життя або історії.

Правила написання есе та критерії оцінювання

В першу чергу визначимо основні правила, яких варто дотримуватися при написанні есе, а також те, на що звертатимуть увагу перевіряючі.

Перед вибором теми варто уважно вивчити не тільки самі висловлювання, але і сферу, з якої вони взяті. Важливо бути компетентним в області обраного предмета.

Справа в тому, що при написанні важливу роль буде грати грамотно застосована термінологія.

Базові критерії оцінювання такі:

 1. Розкриття сенсу – описане має показати розуміння суті цитати. Писати варто максимально чітко і структуровано. У перевіряючого не повинно виникнути відчуття, що автор просто поверхнево переформулював висловлювання.
 2. Просліджується структура тексту, логіка оповіді, грамотне використання термінів, наявність висновків після роздумів і в кінці есе.
 3. Кількість і якість застосованих аргументів , які використовуються приклади повинні співвідноситися з темою, розкривати більш глибоко і відображати позицію автора роботи. Рекомендується використовувати відомості з ЗМІ, літератури, історії. Якщо є пекуче бажання привести особовий аргумент, то варто завуалювати його під формулюванням «у суспільному житті можна зустріти відображення цього …».
Дивіться також:  Екзистенціалізм коротко і зрозуміло, філософія екзистенціалізму в літературі, родоначальник напряму, представники та основні ідеї, характерні риси та запитання

Важливо зазначити: якщо перевіряючий після прочитання роботи не готовий оцінити перший критерій, то за всі есе ставлять нуль балів.

Тобто навіть ідеально і грамотно написаний текст не по тій темі, не буде зараховано. У зв’язку з цим рекомендується уважно підходити до вибору теми і заздалегідь готуватися до написання есе з декількох сфер.

План і структура написання

Розглянемо один з прикладів плану есе з суспільствознавства:

 • вступне слово – кілька слів про сфері;
 • згоду або незгоду з позицією автора висловлювання;
 • відображення розуміння цитати;
 • приведення аргументів;
 • висновок.

Конкретний шаблон для 11 класу буде представлений нижче. Правильно написане твір вирішить проблеми з більш ніж десятьма відсотками балів.

Як написати есе з суспільствознавства

Нижче наведена приблизна структура есе, яку допустимо використовувати, як шаблон.

Обране мною вислів відноситься до економічної (соціальної, політичної, духовної, правової) сфері:

 1. Економічна сфера вивчає правила ведення господарства, а також окремо взяті економіки країн.
 2. Соціальна сфера вивчає будову суспільства, сукупність взаємопов’язаних соціальних груп, окремих особистостей та відносини між ними.
 3. Політична сфера вивчає основи і стандарти в управлінні державою, організації політичному житті і формуванні політичної системи.
 4. Правова сфера вивчає сукупність взаємопов’язаних правил поведінки, а також санкції за порушення норм, що охороняються силою держави.
 5. Духовна сфера вивчає поняття, пов’язані з культурою і моральністю, а також основи пізнання, світогляду.

Висловлювання пов’язане з таким поняттям, як *** *** — це (визначення поняття з висловлювання).

Я згодна з автором висловлювання у тому, що (переформулювання, що відображає розуміння людиною теми).

У суспільному житті/ історії/ в літературі можна зустріти підтвердження цьому:

1. Аргумент 1.

2. Аргумент 2.

Таким чином, можна зробити висновок, що (переформулювання 2).

Цитати, фрази-кліше для есе

Незважаючи на те, що різні теми, щоб підкреслити своє знання термінології, допустимо використання певних заготовок у вигляді фраз і цитат. Головне грамотно застосовувати їх, тобто вставляти туди, де це актуально.

Дивіться також:  Мислення, форми та типи в психології, фунції мислення в обществознании, особливості образного та аналітичного мислення, способи і прийоми, характеристика

Кілька прикладів того, як можна використовувати готові фрази-кліше:

 1. Кримінальний кодекс вказує на те, що «закон прихильний до неповнолітніх», так як для багатьох злочинів малої і середньої тяжкості вони отримують поблажливість.
 2. Той факт, що особистість формується тільки в процесі взаємодії з іншими людьми, показує, що «людина немислимий поза суспільства».

Нижче буде представлена таблиця з банком аргументів і фраз, які дозволено використовувати. Мудрі висловлювання не так характерні для екзамену в 9 класі, як у випускному.

Приклади есе з суспільствознавства

Есе пишеться спочатку на чернетці тезисно, а потім у повному обсязі у чистові листи. Зразок подано нижче.

Вислів – «Бізнес – це поєднання війни і спорту».

Обране мною вислів відноситься до економічної сфери. Економічна сфера вивчає правила ведення господарства, а також окремо взяті економіки країн.

Висловлювання пов’язане з таким поняттям, як бізнес — це підприємство, діяльність якого спрямована на отримання доходу.

Я згодна з автором висловлювання у тому, що бізнес являє собою конкурентний вид діяльності, в якому суб’єкти економіки змагаються один з одним. Так само як на війні і в спорті, бізнес припускає наявність знань, досвіду і послідовність дій.

У суспільному житті можна зустріти підтвердження цьому:

 • війна являє собою конфлікт сторін у формі збройної боротьби. У бізнесі, звичайно, рідкісні випадки збройного протистояння, але існують конфлікти між конкурентами, і вони використовують різні засоби боротьби;
 • для досягнення успіху в бізнесі, потрібно вкладати багато часу, сил та енергії. Це ж характерно і для спорту.

Таким чином, можна зробити висновок, що поєднання війни і спорту дуже добре характеризує бізнес.

Вислів «Наука безжальна – вона безсоромно спростовує усталені омани».

Обране мною вислів відноситься до соціальної сфери. Соціальна сфера вивчає будову суспільства, сукупність взаємопов’язаних соціальних груп, окремих особистостей та відносини між ними.

Дивіться також:  Анкетування як метод дослідження, як скласти запитання, правила, види та аналіз опитування, метод письмового опитування респондентів, мета анкетування, як оформити результати

Висловлювання пов’язане з таким поняттям, як наука. Наука — це одна з форм людського пізнання, система достовірних знань про закономірності розвитку природи, суспільства і людини.

Я згодна з автором висловлювання у тому, що наука вивчає світ таким, який він є. Деякі відкриття часто руйнують існуючі погляди людей.

В історії можна зустріти підтвердження цьому:

 • люди були впевнені, що Земля плоска, але подорож Магеллана спростувало це, і стало відомо, що планета має форму кулі;
 • тисячоліття існувало оману про геоцентричній системі світу, але вчення Коперника розвінчав цей міф. Стало відомо, що всі планети і Земля, в тому числі, кружляють навколо Сонця.

Таким чином, можна зробити висновок, що наукові досягнення постійно спростовують отримані раніше знання, змушуючи людей переглядати переконання.

Людина немислимий поза суспільства (Л. Н. Толстой)

Закони зобов’язані своєю силою звичаїв (К. Гельвецій)

Культура завжди має на увазі збереження попереднього досвіду (Ю. Лотман)

Управляти означає передбачати (Катерина Велика)

Людина-єдине створення, належне виховання (І. Кант)

Прогрес батько проблем

Наука це організоване знання (Р. Спенсер)

Влада над собою-найвища влада (Л. Н. Толстой)

Кожен хоче бути винятком із правил (М. Форбс)

Наука-це кладовище гіпотез (А. Пуанкаре)

Мистецтво не знає совісті (Р. Манн)

Твориться суспільство моральними началами (Ф. М. Достоєвський)

Мета творчості-самовіддача (Б. Пастернак)

Написання есе з суспільствознавства – це крок, який вимагає від учня концентрації і вміння швидко реагувати на отриману інформацію. У зв’язку з цим рекомендується зробити домашню заготовку у вигляді вивченої структури, поширених кліше і готових висловлювань.

Уточнюючи те, скільки слів у есе, варто зазначити, що вирішальну роль грає не розмір, а зміст. Навчитися писати на тему суспільства найлегше, якщо регулярно практикувати.