Що таке суфікс: які вони бувають і як правильно писати слова з суфіксом а і і

Одним із способів словотворення в російській мові є суффиксальный спосіб. Тему «Що таке суфікс» школярі починають вивчати в початковій школі.

Суфіксом називають значущу частину слова, яка стоїть після кореня. Але існують і такі, що стоять після закінчення слова.

Зверніть увагу! Суфікс і постфікс – не одне і те ж. Постфиксом називають суфікс, наступного за закінченням.

Види

Суффиксальный спосіб утворення слів у російській мові вважається найпоширенішим.

Всі суфікси поділяються на:

 1. Словообразующие. Наприклад, смак (сущ.) – смак-н-ий (дод.), стрімке (дод.) – стремительн-про (прислівників.), сніданок (сущ.) – сніданок-а-ть (глагов.). В результаті додавання морфеми утворилися нові частини мови.
 2. Формотворчі. Їх називають суфіксами об’єктивної оцінки. Завдяки їм словоформи набувають емоційно-експресивну забарвлення. Наприклад, мудрий-ий (дод.) – мудрий-її (порівняє. ступінь їм. дод.), мати (немає кого?) мат-ер-(Нар. відмінок).
 3. Утворюють частини мови.

Крім того, за своїм складом суфікси російської мови поділяються на прості і складові.

Корінь слова містить у собі основне лексичне значення. Функція суфіксів є доповнювати і уточнювати його. Розглянемо на прикладах кожну групу.

Зверніть увагу! У складі слова може бути декілька суфіксів: рабовлад-ель-ч-єск-ий, шантаж-іст-ск-ий.

Суфікси імен іменників

Являють собою найбільшу групу.

Таблиця суфіксів:

Семантика Приклади
Дія або її результат -єні-: ходіння, порятунок

-ан-/-ян-: грубіян

-ізн-: дорожнеча

-ін-: героїня, вимоїна

-від-/-ет-: воркотання, мерзлота

-л-: зубрила, задирала, грузило

Суб’єкт, наділений ознакою/характером; його стан -ств-/-еств-: банкрутство, шахрайство

-їсть-/-ост-: придатність, невтішно

-зм-: атлетизм, гуманізм

-від-: прямота, мокрота

-ін-: адреналін, газолін

-л-: прибуток, бувальщина

Сукупність осіб -ств-/-еств-: панування, куркульство, верховенство

-від-: глухота

Місце проживання суб’єктів (поділяються на чоловічі та жіночі) -ан(ів)-/-ян(ів)-: парафіянин, вірменин

-ін-: англієць

-анк-/-янк-: втікачка

-ець-: бразилець

-к-: азіатка, асистентка

Рід діяльності суб’єктів -ль-щ-ик-: вболівальник, фарбувальник

-ар-: аптекар, овчар

-ак-: рибак, ватажок

-алею-: дурило

-ан/-ян-: велетень, хлопчина

-тель/-ітель-: вершитель, возделыватель

-іст-: авантюрист, бандурист

-аг-: спритник, ткач

-л-к-: ворожка, доилка

-чик-/-щик/-чиц-: зварювальник, льотчик, ракетчица

-ець-: боєць, армієць

-ун-: чаклун

-л-: зазивала

-іч-/-ник-: лісник

Позначення жіночої статі -адь-: попадя

-їх-: купчиха, олениха

-иц-: майстриня, жриця

-ш-: кіт – кішка

Назва предметів побуту -ець-: двозуб

-(н)ик-: давильник, наперстник

-ін-: поперечина

-л-: заспівувач

-чик/-щик-: заправник

-л-к-: грілка

-тель-/-ітель-: загусник

-ль-н-ик-: умивальник

Назва приміщень, ємностей, територій -(н)ик-: ялинник

-ль-н-: спальня, купальня

-л-к-: скарбничка, парилка

-н-иц-: лікарня, цукорниця

Сорти риб або види м’яса -ат-ин-: кролятина
Назви тварин -ан-/-ян-: орлан
Назви ягід і дерев -н-: вишня, яблуня

-иц-: кислиця

-н-ик-: полуниця

-ін-: смородина

Зверніть увагу! Правопис морфеми в більшості випадків незмінно. Але є й такі, написання яких визначається правилами.

Суфікси імен прикметників

Семантика Приклади
Вплив/результат дії -ал-/-їв-: опустелый

-л-: гнилий, вмілий

-іст-: вьюжістий

-енн-/-онн-: клятвою, дотаційний

-к-: помітний

-ль-н-: вишивальний

-н-/-нш-: абсурдний, нікудишній

Матеріал, властивість або якість -тель-н-: наглядова

-оват-/-еват-: білуватий

-лів-: боягузливий

-ськ-: дружній

-ан-/-ян-: шкіряний

-енск-/-інські-: сільський

-чату: візерунчастий

-іт-/-овит-: отруйний

-л-: світлий

-іст-: голосистий

-ов-/-ев-: грушевий, садовий

-ів-: грайливий

-уч-/-юч-/-яч-: співучий, бродячий

-енн-/-онн-: традиційний

Частини тіла, зовнішність -аст-/-ат-: очкастий, косматий
Належність когось/чогось -ов-/-ев-: слєсарєв, дідів

-ін-: гусячий, татів

Географічні назви -ськ-: смоленський, кубанський

Дієслівні

Важливо! Уроки російської: як визначити особу у дієслова

Дієслова позначають дію. Незважаючи на це, морфеми дієслів несуть у собі певне семантичне значення цього дії.

Умовно їх можна поділити на такі морфеми:

 • Загальної дії:

-а-/-я-: снідати, козиряти;

-і-: наймитувати, рибалити;

-ніча-: кокетувати;

-ова-/-єва-: торгувати, красти.

 • Звуконаслідування:

-ну-: ахнути, цокнуть;

-(до)-а-: гикавка, охати.

 • Переходу з одного стану в інше:

-ова-/-єва-: горювати;

-е-: звіріти, гарнішати;

-а-: засмучувати;

-і-: бісити, злити;

-ну-: сліпнути.

 • Наділення якістю або ознакою: -і — чорнити, румянить.
 • Поворотний постфікс -сь-/-ся — позначає самостійне виконання дії: митися, голитися, виспатися, радіти, цікавитися, клеваться, пече.

Зверніть увагу! Один і той самий суфікс може утворювати різні частини мови і мати кілька значень. Наприклад, слова з суфіксом -і — можуть бути прислівником або дієсловом.

Прислівникові

Важливо! Що позначає і на які питання відповідає прислівник

Представлені в таблиці:

Семантика Приклади
Ознака дії -а-: знову

-про-: полегшено, схвильовано

-е-: певуче, благально

Прислівники, утворені від них. прикметника з суфіксом -ск- -і-: дружньому, по-товариському
Прислівники, утворені від кількісних числівників -жды-: одного разу, тричі
Віддієслівні прислівники -вчи-/-ючи-: граючись

Зверніть увагу! Узагальнюючі і невизначені постфиксы -то, -небудь, -небудь утворюють не тільки прислівники, але і невизначені займенники.

Причетні і дієприслівникові

Пізнавально! Що таке причетний оборот: приклади

Суфікси дієприкметників і дієприслівників несуть в собі граматичні ознаки цих частин мови.

Суфікси дієприкметників:

 • -му-/-ем-: читаний, їх вабить;
 • -ащ-/-ящ-люблячий, дихаючий;
 • -ущ-/-ющ-: жующий, що читає;
 • -вш-/-ш-: знав, згаслий;
 • -їм: зберігається, що перекладається;
 • -енн-/-ен-: укорочений, переможений;
 • -пн-/-н-: пов’язаний, написаний;
 • -т-: заспіваний, зігрітий.

Суфікси дієприслівників:

 • -в-: сказав, зробивши;
 • -воші-: піднявшись;
 • -ши-: принісши;
 • -вчи-/-ючи-: будучи, граючись;
 • -а-/-я-: чуючи, гладячи;
 • -ва-: визнаючи.

Суфікси з емоційно-експресивним забарвленням

Зменшувально-пестливі суфікси виражають ставлення до предмета, його якості і ознакою. Вони надають позитивний або негативний окрас лексичним значенням слів, що перебільшують або применшують значення предмета.

До них відносяться:

 • -еньк-/-оньк-: ніченька, легенький;
 • -енк-/-онк-: лавчонка, драбинка;
 • -ц-: золотко;
 • -ашк-: мурашки;
 • -ін-: бичина;
 • -іщ-: вовк;
 • -єц-/-иц-: братик, водиця;
 • -ик-: нулик;
 • -чик-: магазинчик;
 • -ок-: волосок, черевичок;
 • -к-: донька;
 • -інк-: росинка;
 • -очк-: курочка;
 • -ушк-/-юшк-: господарочка, село;
 • -ышк-/-ишк-: колода, золотце;
 • -очок-: квіточка;
 • -ечек-: чоловічок;
 • -вушок-: хлібець, камінець;
 • -ышек-: пухирець;
 • -ехоньк-/-охоньк-: малехонький;
 • -ешенек-/ошенек-: однісінький;
 • -онько-/-єнько-: смирнехонько;
 • -енечко-/-онечко: легенький.

Зверніть увагу! На багато суфікси поширюється правило чергування голосних і приголосних літер (гірчиця – гірчичник, пригощати – потчую).

Корисне відео

Підіб’ємо підсумки

Перераховані у статті морфеми є найбільш поширеними. Запам’ятати, які бувають суфікси в російській мові – завдання не з легких. Щоб уникнути типових помилок на листі рекомендується вдаватися до допомоги словника.

Дивіться також:  Головні герої Батьки і діти: список персонажів і мовна характеристика дійових осіб