Розгром хазарського каганату: дата події при якому князя воно сталося

Спочатку хазари з’явилися у Північному Передкавказзі. Народ зміг трансформуватися у впливову державу. Незважаючи на це, розгром Хазарського каганату був неминучий. Держава існувала впродовж трьох століть – з 650 за 969 рр. – і займала величезні території.

Зовнішня політика

Стосунки народу з найближчими сусідами не можна назвати гладкими.

У правителів були великі амбіції, які штовхали їх на протиборство. Політичне і військове суперництво стало невід’ємною частиною зовнішньої політики хазар.

При цьому з деякими державами вони встановлювали мирні взаємини. Полягали вигідні союзи, які тривали недовго.

Зовнішня політика хазарського каганату велася по двох напрямках – з арабами і візантійцями. Зі слов’янами склалися васальні відносини. Давньоруські правителі періодично чинили опір, воюючи з хозарським порядком.

Відносини з Арабським халіфатом

У 737 р. закінчилася арабо-хазарська війна, в якій виграли араби. Довелося укладати з халіфатом мирний договір, а насильно взята територія поверталася назад.

Справжнього примирення не настав, і періодично виникали військові зіткнення. Відносини були напруженими з обох сторін. Робилися спроби їх врегулювати, використовуючи практику династичного шлюбу.

Такий випадок зафіксований на Кавказі, де з політичними цілями вступили в шлюб представники хазар і арабів.

Затишшя тривало кілька років, поки принцеса прикаспійського народу не померла разом із спадкоємцями. З 760 року каганатом проводиться серія наступальних походів проти халіфату.

Спочатку територія військової активності обмежувалася Закавказзям – Вірменією і Східною Грузією. Пізніше неодноразові набіги на халіфат фіксувалися в Албанії.

Пік загострення припав на другу половину VIII ст. Зіткнення з арабською державою пояснювалися не тільки прагненням розширити сферу впливу. Важливим фактором були релігійні відмінності – хозари прийняли юдейську віру, а у арабів було мусульманство.

На цьому ґрунті конфлікт між народами був неминучий. Арабська похід проти хозарського каганату тривав з різною інтенсивністю до 850 року.

Візантійська імперія та її вплив на хозар

Візантія стала другим за значимістю гравцем на політичній арені того часу, з яким у хазар встановилися більш дружні відносини. Вони об’єднувались проти спільного ворога – арабів. Візантійська імперія надавала активну військово-політичну допомогу і не вступала в боротьбу з Хозарським каганатом.

Зверніть увагу! У держав були суміжні галузі впливу на території Кримського півострова і в Абхазії. Їм доводилося домовлятися, щоб зберегти дружній нейтралітет.

Одним із способів був династичний шлюб – на цей раз принцеса Ірина вийшла заміж за візантійського спадкоємця Костянтина.

Дивіться також:  Історія єврейського народу, походження, батьківщина, священна книга, як євреї потрапили до Єгипту, єврейська культура і традиції, переселення, спосіб життя

В 780-х роках між хазарами і візантійцями стався неприємний епізод, пов’язаний з Абхазією. Місцевий правитель Леон ІІ звернувся за політичною і військовою підтримкою до свого зятя-кагану.

Боротьба з візантійцями за здобуття незалежності закінчилася успішно. Хазари допомогли це зробити, хоча і внесли напругу у відносини з візантійським імператором.

Однак відкритого збройного конфлікту вдалося уникнути. Ситуація була врегульована дипломатичними методами.

Військові зіткнення зі слов’янами

Князі Київської Русі поклали кінець усім прагненням хазар. Слов’яни зупинили подальше завоювання територій і поширення впливу на захід.

VII століття поклав початок вторгнення прикаспійських народів з метою набуття нових земель, матеріальних і людських ресурсів.

Багаті землі Північного Причорномор’я і Криму давали можливості задовольнити багато потреб хазар. Родючі землі та сприятливий клімат поєднувалися з жвавими торговельними шляхами. Держава взяла під контроль ці області. До дати розгрому хозарського народу було далеко.

Прикаспійські народи встановили данину над деякими племенами східних слов’ян. До них належали:

  • поляні;
  • радимичі;
  • сіверяни;
  • вятичі.

Історичні дані доводять, що хазари піднімалися вгору за течією Дніпра і доходили до Києва. Там вони вступали в сутички з військовими дружинами Київської Русі. Однак взяти столицю їм не вдалося, як і нав’язати свою волю київським князям.

Походи слов’янських дружин

В кінці IX ст. активізується боротьба з хозарами. Слов’яни перетинають території, що знаходяться під заступництвом прикаспійських народів, і доходять від Чорного до Каспійського моря. Олег неодноразово вступав у військові конфлікти з хозарами.

Проте його головною метою був Царгород (Константинополь). Тому закріпити перевагу над прикаспійськими народами йому не вдалося. Зате він звільнив від данини сіверян, радимичів, і полян.

Слов’яни та хозарський каганат

Похід проти хозарського каганату продовжив його наступник на престолі – Ігор. Він повів дружину до Каспію, успішно пройшов через приволзькі землі і захопив Тмутаракань.

Ці походи, хоча і не зломили волю прикаспійських племен, але завдали істотної шкоди військово-політичним силам держави.

Дивіться також:  Селянська війна під проводом Пугачова, причини повстання, короткий зміст історії пугачевського бунту, облога і взяття Казані, хід та підсумки повстання, хто придушив рух

Правителі держави поступово втрачали контроль над великими територіями. Опір всередині них постійно зростало, а місцеві дружини організовувалися проти данини. Правителі слов’ян, особливо київські, внесли великий внесок в падіння держави.

Перераховані перемоги, незважаючи на вагомість, все ж були одиничними. Правителям слов’янських племен бракувало волі і військової майстерності, щоб остаточно взяти верх над супротивником.

Мало було перемогти один раз. Розгром Хазарського каганату вимагав повного знищення держави з усією його військовою міццю.

Хто здобув перемогу

Тільки один київський князь зміг завдати нищівного удару по хозарів – Святослав. Їм рухали два політичних мотиву:

  1. Необхідність обмежити зростання впливу хозар у східних кордонів Київської Русі.
  2. Прагнення до територіальної експансії і захоплення нових територій – Керченської протоки, землі за течією Дону.

Правитель був зацікавлений в землях в’ятичів, плем’я яких ще платило данину прикаспийцам. До того часу всі інші слов’яни були звільнені від цієї повинності.

Історики також підкреслюють значний внесок болгарської держави під час розгрому хазарського юдейства. Болгари як південнослов’янські племена скористалися слабкістю держави після зіткнення зі Святославом.

До них перейшла більша частина володінь на європейській території і деякі області біля Волги. Саме болгари взяли під контроль ці землі як в політичному, так і військовому сенсі.

Важливо! Князем Святославом було встановлено панування над в’ятичами. Він обклав їх даниною, яку вони раніше платили хазарам. Також слов’янами були зайняті райони в пониззі Дону, на Кубані і місто Тмутаракань.

Коли відбувся розгром

Восени 964 р. Святослав Ігорович вирушає в похід на схід від Києва. По дорозі на Волгу, дружина приходить до в’ятичів, з яких в той час хазари збирали данину. Побачивши тяжкий стан побратимів, дружина при князі вирішила дати відсіч завойовникам. Вони заступаються за народ і починають військове зіткнення.

Почекавши зиму, правитель висувається проти хазар навесні 965 р. Дата битви під Саркелом – 3 липня 965 року. Вже через рік, у 966 р., Святослав зміг підкорити вятичів, уклавши з ними васальні відносини. Середина Х століття стає часом розгрому хазарського племені.

Розгром хазарського каганату

Територіально битва відбулася під Білою Вежей – так фортеця на березі Дону назвали слов’яни. Раніше її називали Саркел. Вона не була столицею ворожого держави, взятої князем Святославом. Поселення було практично повністю зруйновано київською дружиною.

Дивіться також:  Реформи Петра 1 коротко: військова, економічна, адміністративна та інші

Через кілька років після Саркела слов’яни повернулися на ці землі. У 968-969 рр. вони розгромили місто Семендер (сучасне передмістя Махачкали), а столиця хазарського держави Ітіль (гирло Волги) сильно постраждала.

Історики вважають, що взяття нової столиці відбулося без участі Святослава Ігоровича. Але точних даних з цього питання немає. Тоді київська дружина завдала великої шкоди іншим фортецям хазар, що стоїть по річці Волзі.

Розгром Хазарського каганату стався завдяки Святославу, який переміг юдейську частина знаті. Однак починаючи з 980-х рр. на Приволжжя відроджується нова держава – ісламська.

Правителі прийняли рішення про перехід до віри мусульман, яке підтримало частина еліти. Вони утворили державу Хазарію, по суті стало правонаступником іудейської держави. Існувало воно недовго, до 985 року.

Історики іноді сперечаються, при якому ж князя було розгромлено держава хазар. Адже син Святослава правитель Володимир також пішов на Волгу з походом. В ході військових сутичок була здобута перемога над хозарами, а їм довелося платити данину Київської Русі.

Незалежна Хазарія була остаточно розгромлена. Володимир зміг посилити вплив київських владик на територіях Нижньої Волги. Народи, що проживають там, увійшли в сферу політичних інтересів Русі.

Зверніть увагу! Східні слов’яни отримали безперешкодний вихід до узбережжя Каспійського моря, яке в той час називали Хозарським.

Корисне відео

Підіб’ємо підсумки

Зовнішня політика Хазарського каганату не запобігла розгрому. Народи кочували по різним територіям Поволжя і Кавказу до середини XI ст. Потім відбулася остаточна ліквідація залишків держави. На цих землях встановилося панування Волзької Булгарії.

Вона змогла поширити свій вплив на області по всьому течією Волги і витіснила найменші згадки про минулу велич хазар.

Слов’яни не бажали миритися з васальною залежністю від чужого їм народу, в якому б регіоні вони не проживали. Святослав Ігорович завдав нищівного удару, після якого хазари так і не змогли оговтатися. Він почав розгром хозарського народу, що завершився менш ніж за сто років.