На які питання відповідає прислівник і що означає ця частина мови

Прислівник – одна з частин мови в російській мові. Як у всіх самостійних частин мови, відмінними ознаками даної структурної мовної одиниці є задається до неї питання і загальне значення.

Питання допомагають також віднести слово до тієї чи іншого різновиду серед схожих частин мови – наприклад, визначити вид дієслова або розряд прикметника. Знаючи, на які питання відповідає прислівник, можна не тільки виявити його, але і віднести до певної смислової групи.

Роль прислівників

Прислівник може виконувати різні функції. Визначення вказує, що ця мовна одиниця може

позначати або ознаку дії або ознаку іншої ознаки. Отже, ставитися воно має до такої частини мови, яка означає дію або ознаку.

Сенс дії містять у собі дієслова, дієприкметники, а також деякі іменники (наприклад, біг, читання та ін).

Значенням ознаки мають імена прикметники, дієприкметники, самі прислівники і похідні від них слова категорії стану. Від цих слів і задається питання до наречию.

Перш ніж задавати запитання, необхідно з’ясувати, з яким словом у реченні пов’язане за змістом те, що потрібно класифікувати. Помилка у встановленні визначуваного слова може призвести до неправильної постановки питання і, як результат, до помилкової класифікації.

Класифікація прислівників

Прислівники в українській мові поділяються на дві основні категорії, які, у свою чергу, дробляться на більш дрібні види.

Важливо! Ознаками класифікації, крім питання, служить і те, від якої частини мови він заданий, а також загальне значення слова.

Поділ на смислові групи виглядає наступним чином:

обставинні, що вказують на ті умови, в яких відбувається сказане. Можуть ставитися до частин мови, значення яких пов’язане з дією: до дієсловам, причастиям або деепричастиям, а також до іменником з тим же значенням. Відповідно до аспектом характеристики дії поділяються на чотири види:

 • місця,
 • часу,
 • причини,
 • цілі;
Дивіться також:  Зарубати на носі – значення фразеологізму та його історія: як можна висловитись одним словом

означальні, що відносяться до будь-яких перерахованих вище частин мови, від яких може залежати прислівник.

Бувають трьох видів:

 • якісні,
 • образу і способу дії,
 • міри і ступеня.

Обставинні

Місця

майнув де? попереду
розташовуючись поруч
бачить поблизу
йдемо куди? вниз
їде далеко
погляд вдалину
розгледіти звідки? здалеку
налетівши збоку
вид зверху

Прислівники зі значенням місця у наведених словосполученнях відповідають на питання «де?», «куди?» або «звідки?» – це і є їх відмітна ознака.

А він собі йде вперед і гавкоту твого зовсім не примічає. (І. А. Крилов)

Направо підеш – коня втратиш, себе врятуєш; наліво підеш – себе втратиш, коня врятуєш; прямо підеш – і себе, і коня втратиш. (Російська народна казка)

Часу

Якщо прислівник відповідає на питання «коли?», «з яких пір?», «до яких пір?» або «як довго?», його відносять до групи тимчасових.

приїде (коли?) завтра,

повелося (з яких пір?) здавна,

заговорившись (до яких пір?) допізна,

зберігати (як довго?) вічно.

Значить, знову можна битися завтра вранці у дворі? (А. Л. Барто)

Причини

В дану групу включаються прислівники, що відповідають на питання «чому?» («з якої причини?») Приклади їх представлені у наступних словосполученнях:

не зрозумів чому? (з якої причини?) спросоння,
спіткнувшись осліпла.

А поруч духовна смерть лютішає і осліпла косить, п’яна і сильна. (Саша Чорний)

Цілі

На характеристику з точки зору вказує на питання «навіщо?» («для чого?» або «з якою метою?»).

Настав навіщо? навмисне,
повторювати зло,
повернувшись спеціально.

Він же це не зло. Просто мені не повезло! (Б. В. Заходер)

Підвівся, отямився, хотів віддати уклін, впав вдругорядь – вже навмисне… (Грибоєдов А. С.)

Важливо! Практика показує, що цю групу легко сплутати з попередньою. Тому слід бути дуже уважним при встановленні смислових відносин. Відмінності між «чому?» і «навіщо?» нерідко виявляються важко обумовленими, так що для уточнення краще використовувати розгорнуті форми.

Означальні

Якісні

Питанням «як?» нерідко підміняють більшість інших, на які відповідає прислівник у російській мові. Але лише для цієї групи ніяких інших варіантів не існує. Тут він висловлює оцінку або характеристику того, що відбувається.

Дивіться також:  Які бувають речення за інтонацією: приклади оповідних і окличних по мети висловлювання
вступати як? нерозумно
слухаємо уважно
бігли жваво

Весело сяє місяць над селом; білий сніг виблискує синім вогником. (В. С. Нікітін)

Образу і способу дії

До даної різновиду належать слова, що відповідають на питання «як?». Але для них він може бути замінений варіантом «яким чином?», оскільки їх значення відображає спосіб, яким вчиняється відбувається.

розрізаний як? (яким чином?) вздовж
пуститися навскач
поглянувши спідлоба

Мій веселий, дзвінкий м’яч, ти куди помчав навскач? (С. Я. Маршак)

Міри і ступеня

На питання «якою мірою?» («в якій мірі?»), «скільки?» і «наскільки?» відповідають ті ж частини мови, які вказують на рівень виразності характеризується.

Саме ця група може визначати слова зі значенням ознаки, якості, стани.

 • читати (скільки?) багато,
 • менше (наскільки?) вшестеро,
 • швидко (якою мірою?) дуже.

Багато пісень чув я в рідній стороні, в них про радість і горе мені співали… (Російська народна пісня)

Відміну від займенників

Наскільки схоже буває прислівник на займенник, нескладно помітити. Існує велика їх група, яку деякі лінгвісти навіть відносять саме до займенникам, виходячи із спільності функцій. Ті й інші лексичні одиниці не називають точної ознаки, подібно невідомий вище, а можуть лише вказувати на його наявність. Навіть назви класифікаційних груп тут збігаються з назвами деяких розрядів займенників.

Дивіться також:  Твір на тему чи Легко бути молодим: пишемо есе міркування з суспільствознавства

Усього таких груп виділяють п’ять (за іншими джерелами – шість):

 • питально-відносні (саме їх ряд лінгвістів поділяє на два окремих види) – де, куди, чому і ін;
 • негативні, утворені шляхом додавання приставки НЕ — і НІ — до слів попередньої різновиди – ніде, ніколи, нема чого й ін.;
 • невизначені, утворені від них же, але з допомогою приставки ДЕЩО або суфіксів -ТО, -НЕБУДЬ і -АБО – подекуди, чого-небудь і ін;
 • означальні – усюди, по-іншому і ін;
 • вказівні – тому, тут, тоді і ін.

Розпізнаються і класифікуються за змістом подібні слова тим же способом, що і названі у попередньому розділі.

Приклади

Яким чином виділяються прислівники у тексті і розподіляються за смисловим групам, легко простежити на прикладі наведеного нижче пропозиції.

Занадто різко повернувшись, він раптом похитнувся і судорожно вхопився за стояв поруч письмовий стіл.

Алгоритм дослідження:

Пошук мовних одиниць зі значенням дії або ознаки: надто різко, повернувшись, раптово, похитнувся, судорожно, схопився, що стояв поруч, письмовий.

Виділення словосполучень, у яких вони є головними:

 • занадто різко,
 • різко обернувшись,
 • раптом похитнувся,
 • судорожно схопився,
 • що стояв поруч.

Встановлення смислових відносин у словосполученні.

 1. різко (наскільки?) надто – чітке міри і ступеня;
 2. повернувшись (як?) різко – чітке якісне;
 3. похитнувся (коли?) раптово – обстоятельственное часу;
 4. вхопився (яким чином?) судорожно – чітке способу дії;
 5. стояв (де?) поруч – обстоятельственное місця.

Корисне відео

Висновок

Прислівники роблять нашу мову багатшою і виразніше, надають йому експресію і точність. Грамотне вживання слів цієї частини мови характеризує мовця і автора як людини високої грамотності, начитаного, здатного використати всі мовні фарби у своєму оповіданні.