Лексичний повтор – що це таке: приклади в українській мові і літературі

Починаючи з другої половини 20 століття, публіцистичний стиль починає займати лідируючі позиції. Він все активніше входить в систему комунікації рідної мови. І це цілком закономірно. Адже публіцистика дозволяє образно і досить коротко донести до читача зміст написаного. Сьогодні важливо це якість як письмової мови, так і мови звучної. З об’єктивних причин говорять і пишуть допускають безліч мовних помилок.

Знання, пов’язані з публіцистикою і стилістикою російської мови допоможуть збагатити мова , уникнути штампів в ній і, звичайно ж, зробити її приємною для слуху і читання. Одним з багатьох стилістичних коштів, що їй належать, є лексичний повтор. Саме про це засіб виразності піде мова в цій статті.

Визначення

Лексичний повтор — це одно слово або кілька, які навмисно повторюються автором, щоб посилити емоційний вплив тексту, надати йому найбільшу виразність.

Важливо! Лексичний повтор – це стилістична фігура, а не різновид мовної помилки.

Важливо розрізняти два суміжні поняття: лексичний повтор і синонимическая заміна. Друге найбільш переважно для учнів молодших і середніх класів школи, тому що саме в цьому віці закладаються основи правильного і логічної побудови тексту. Чим вище буде рівень володіння цим умінням, тим якісніше з цієї позиції буде отриманий результат.

Дивіться також:  Панночка Селянка Пушкіна – короткий зміст: про що ця повість, і яка характеристика героїні

Поняття лексичного повторення вводиться в старших класах середньої школи. У світлі сучасних тенденцій розвитку сучасної освіти це логічно, тому що, выпускаясь зі школи, учень має продемонструвати вміння не тільки створювати власний текст на задану тему, але й володіти глибокими навичками філологічного аналізу художнього тексту на практичному рівні.

Важливо! Що таке слова-синоніми: конкретні приклади

У розділі стилістики російської літературної мови вивчаються різні тропи і фігури мови. Лексичний повтор вивчається в розділі постатей стилістики російської літературної мови. З цим поняттям відбувається знайомство вже на шкільному етапі.

Виходячи з самої назви терміна, легко зрозуміти, що ж це за засіб виразності.

В системі російської мови лексичний повтор необхідний для зв’язку речень у тексті. Якщо заглибитися в область мовознавства, то варто уточнити, що перевага повторення полягає в утворенні ланцюгової зв’язку речень у тексті.

В цьому випадку виходить текст, схему якого можна зобразити у вигляді ланок одного ланцюга.

Важливо! Необхідно розуміти різницю між поняттями лексичного повтору і тавтології. Перше покликана посилювати емоційність тексту. Друге є нічим іншим, як банальною мовної помилкою.