Лексичний повтор – що це таке: приклади в українській мові і літературі

Починаючи з другої половини 20 століття, публіцистичний стиль починає займати лідируючі позиції. Він все активніше входить в систему комунікації рідної мови. І це цілком закономірно. Адже публіцистика дозволяє образно і досить коротко донести до читача зміст написаного. Сьогодні важливо це якість як письмової мови, так і мови звучної. З об’єктивних причин говорять і пишуть допускають безліч мовних помилок.

Знання, пов’язані з публіцистикою і стилістикою російської мови допоможуть збагатити мова , уникнути штампів в ній і, звичайно ж, зробити її приємною для слуху і читання. Одним з багатьох стилістичних коштів, що їй належать, є лексичний повтор. Саме про це засіб виразності піде мова в цій статті.

Визначення

Лексичний повтор — це одно слово або кілька, які навмисно повторюються автором, щоб посилити емоційний вплив тексту, надати йому найбільшу виразність.

Важливо! Лексичний повтор – це стилістична фігура, а не різновид мовної помилки.

Важливо розрізняти два суміжні поняття: лексичний повтор і синонимическая заміна. Друге найбільш переважно для учнів молодших і середніх класів школи, тому що саме в цьому віці закладаються основи правильного і логічної побудови тексту. Чим вище буде рівень володіння цим умінням, тим якісніше з цієї позиції буде отриманий результат.

Поняття лексичного повторення вводиться в старших класах середньої школи. У світлі сучасних тенденцій розвитку сучасної освіти це логічно, тому що, выпускаясь зі школи, учень має продемонструвати вміння не тільки створювати власний текст на задану тему, але й володіти глибокими навичками філологічного аналізу художнього тексту на практичному рівні.

Важливо! Що таке слова-синоніми: конкретні приклади

У розділі стилістики російської літературної мови вивчаються різні тропи і фігури мови. Лексичний повтор вивчається в розділі постатей стилістики російської літературної мови. З цим поняттям відбувається знайомство вже на шкільному етапі.

Дивіться також:  Опера Князь Ігор – короткий зміст: хто написав лібрето і який сюжет твору

Виходячи з самої назви терміна, легко зрозуміти, що ж це за засіб виразності.

В системі російської мови лексичний повтор необхідний для зв’язку речень у тексті. Якщо заглибитися в область мовознавства, то варто уточнити, що перевага повторення полягає в утворенні ланцюгової зв’язку речень у тексті.

В цьому випадку виходить текст, схему якого можна зобразити у вигляді ланок одного ланцюга.

Важливо! Необхідно розуміти різницю між поняттями лексичного повтору і тавтології. Перше покликана посилювати емоційність тексту. Друге є нічим іншим, як банальною мовної помилкою.

В літературі

У галузі літературознавства лексичний повтор виконує дещо інші функції, ніж в області лінгвістики. В літературі головне призначення лексичного повтору -надання експресії художнього тексту.

У сучасному літературознавстві сформувалася міцна теоретична база. Всі поняття систематизовані. У словнику літературознавчих термінів є досить велика стаття, в якій йдеться не тільки про поняття лексичного повторення, а й про його різновиди.

Види повторів в художніх текстах:

  1. Термін «анафора» дослівно перекладається з грецької мови як «винесення вгору». Анафорой прийнято називати повторення початкової частини пропозиції. Важливо, що може повторюватися як одне слово, так і словосполучення. Як різновид повтору в зазначеному випадку можна вважати не цілі лексеми, а їх частини: префікс, корінь.
  2. Поняття «епіфора» має грецькі корені. У дослівному перекладі – це «принесення, додаток». Эпифорой можна називати повторення кінцевої частини пропозиції.
  3. Симплока з грецької мови перекладається як «сплетіння». Це дуже влучне зауваження, дійсно симплокой називають повторення однакових частин на початок і кінець висловлювання.
  4. Анадиплосис – це термін, який прийшов у сучасне літературознавство з грецької мови. Він позначає «здвоєння». Це фігура стилістики, при якій кінець одного речення повторюється на початку іншого. Можна сказати, що початок одного речення сплітається з кінцем попереднього. Ця різновид стилістичного повторення, крім функції впливу, виконує ще й функцію композиційного плану. Вона дозволяє більш образно передати задум автора.
Дивіться також:  Короткий переказ Гроза Островського з дій: про що написана пєса і хто її герої

В даному розділі статті розглянемо конкретні приклади з літератури кожній різновиди лексичного повтору:

  • Приклади анафори: «Не даремно дули вітри, / Не даремно йшла гроза». Видно, що слово «недаремно» повторюється на початку кожного речення.
  • Приклад епіфори: «Зітхання не той! / Хід не той!». У наведеному прикладі повторюється кінцівка висловлювання.
  • Приклад симплоки: «Серпень — кетяги / Винограду і горобини / Іржавої — серпень!». У наведеному уривку з вірша Марини Цвєтаєвої ключове слово повторюється на початку і наприкінці висловлювання.
  • Приклад анадиплосиса: «…звідки прийде моя допомога. / Допомога моя від Господа…» Бачимо, що в рядку з псалтиря на стиках пропозицій повторюється одна і та ж фраза.

Приклади в літературі:

№ п/п Приклад Автор
1. Але бідний, бідний мій Євген А. С. Пушкін.
2. Страшно, страшно мимоволі… А. С. Пушкін.
3. Як сонце, як маятник, як календар… А. А. Ахматова.
4. У лісах траплялися великі луговины і глухі озера з величезними соснами по берегах. Сосни весь час тихенько гомоніли. Ю. Козаків.
5. Ліниво дихає опівдні мглистый, ліниво котиться ріка… Ф. В. Тютчев.
6. Йде взвод в туман, туман…. Б. Окуджава.
7. Кличе мене. Кличе твій стогін Р. Р. Державін.
8. Виніс і цю дорогу залізну-

Винесе все, що Господь не пошле!

Н. Некрасов.
9. Мимо сосен, смерек, сосен без кінця Ст. Луговий.
10. А на лівому з ходу з ходу підоспілі багнети А Т. Твардовський.
11. І вдалині, вдалині заклично махає

Твій візерунковий, твій кольоровий рукав

Блок А. .
12. Чекай мене, і я повернуся.

Тільки дуже чекай….

К. Симонов.
13. Це ранок. Радість ця А. А. Фет.
14. Люблю тебе, Петра творіння,… Люблю твій строгий, стрункий вигляд… А. С. Пушкін.

У цій статті описано, що таке лексичний повтор з різних точок зору. Висвітлено функції цієї стилістичної фігури з точки зору російської мови і з точки зору літератури. В якості прикладів наведено пропозиції з лексичним повтором на кожну його різновид.

Корисне відео

Підіб’ємо підсумки

Поняття лексичного повтору прагне зайняти лідируючі позиції в стилістиці сучасної мови. Це відбувається тому, що лінгвістичний аналіз тексту в сучасному вивченні мови виходить на перший план. Крім того, поняття лексичного повтору міцно закріпилося у шкільній програмі з російської мови в старших класах школи. Справа в тому, що в завданнях ЄДІ з російської мови є такі, в яких випускнику необхідно продемонструвати практичні навички, пов’язані зі стилістикою рідної мови. З цілком зрозумілих причин за ці завдання можна набрати більше балів.

Дивіться також:  Зощенко Ялинка – короткий зміст для читацького щоденника: про що написано оповідання і які про нього відгуки