Історія біології – біологія

Хоча біологія як наука сформувалася не так давно, ще первісні люди цікавилися живою природою і мали ряд знань про неї, завдяки чому вони могли краще виживати. Живий світ для людини як біологічної істоти є джерелом засобів до існування, з іншого боку — несе безліч загроз для життя.

В історії біології перші класифікації живих організмів відбувалися за принципом їх харчової цінності, придатності для виготовлення різних речей, ступеня небезпеки для життя, можливості використання при лікуванні різних захворювань.

До античності відносять перші наукові праці про рослинах і тварин. Опис живих істот, а також спроби їх систематизації є в Аристотеля, Теофраста, Діоскорида, Плінія.

У 1735 р. К. Лінней ввів бінарну класифікацію для видів живих істот. Перше слово виду вказувало на його рід, а разом з другим словом конкретизувався вигляд. При цьому передбачалося схожість організмів за будовою (схожі ставилися до близьких груп). Принцип Ліннея збережений в сучасній біології. Однак систематика організмів зазнала істотні зміни завдяки відкриттям в еволюційному вченні, генетиці та інших біологічних науках.

Завдяки більш раннім відкриттів клітинної будови рослинних і тваринних організмів, у 1839 р. Т. Шванн і М Шлейден розробили клітинну теорію, в якій стверджувалося, що всі організми складаються з клітин, чиє будову і функціонування схоже у всіх живих істот.

Людство тривалий історичний період накопичувало знання про різноманітність організмів. При цьому ставали очевидними деякі загальні закономірності. Так в біологічній історії з’явилася думка про єдність всього живого на Землі.

Дивіться також:  Плоскі черви загальна характеристика, нервова, видільна, травна, кровоносна, статева система плоских червів, способу життя, розмноження, дихання, значення

Теорія еволюції Ч. Дарвіна розкрила єдність живого в історичному плані, зв’язавши організми спільністю походження. Причому ступінь споріднення залежить від еволюційної близькості груп. Дарвіном були пояснені ряд механізмів, які призвели до різноманітності живих організмів.

Наступний важливий етап в історії біології — відкриття законів спадковості. Вперше це було зроблено Р. Менделем у 1865 році, але його дослідження не були прийняті науковим співтовариством всерйоз. Закони спадковості були знову відкриті і підтверджені на початку XX століття рядом вчених. Став зрозумілий механізм передачі спадкової інформації від клітини до клітини, його єдність для переважної більшості живих організмів.

У XX столітті бурхливо розвивалася молекулярна біологія, що вивчає особливості біологічних макромолекул. Була відкрита роль нуклеїнових кислот у збереженні, передачі та реалізації спадкової інформації. Знову ж таки, була виявлена універсальність для всього живого фізико-хімічних механізмів, що лежать в основі спадковості і мінливості.

Дослідження в галузі екології у XX столітті призвели до уявлення про екосистему і постійно протікають в ній обміні речовин і потоці енергії. В. І. Вернадським у його вченні про біосферу було розкрито планетарне значення живих організмів.

Важливим питанням в історії біології, досі невирішеним, є походження життя на Землі. Сучасне наукове більшість схиляється до її абіогенного походження, так як межу між живим і неживим на рівні молекулярної біології можна вважати умовною. У лабораторних умовах було синтезовано багато складні органічні речовини з неорганічних, що доводить можливість подібного на ранній Землі.