Що відноситься до неживої природи: приклади предметів і обєктів

Природа – широке поняття, що включає в себе неживі об’єкти природного походження і різноманіття живих організмів, що оточують людину. Рослини, звірі й птахи — це жива природа. Її особливістю є відсутність залежності від цивілізації, здатність до природної регуляції і самовідновлення. Можна зустріти різні предмети неживої природи, не схильні до рухливості і значних видозмін. Що відноситься до неживої природи, а що є живими організмами — поговоримо докладніше.

Опис поняття

Нежива природа – це група предметів навколишнього світу, що не відповідають ознаками живого, не залежних від діяльності та участі людини.

Ознаки живого і неживого

Визначення належності предметів навколишнього світу до тієї чи іншої групи дозволяє краще сформувати розуміння взаємодії біосфери з гідросферою, літосферою і атмосферою.

Приклади ознак різних тіл неживої або живої природи для 3 класу:

Ознака Тіла неживої природи Тіла живої природи
Обмін речовин (дихання, харчування) Неживих предметів не властиво зміна структури і наявність обмінних процесів. Всі живі організми мають здатність поглинати (в процесі живлення або дихання) з навколишнього середовища одні речовини і трансформувати їх в інші в процесі внутрішнього обміну.
Розмноження Для неживого не властиво розмноження, як частину життєвого циклу. Такі процеси, як кругообіг води, що базується на зміні агрегатного стану, проте ці явища не пов’язані з появою нових форм або смертю первісної субстанції. Все живе здатне відтворювати інші організми по своїй подобі в процесі розмноження (статевого або безстатевого).
Розвиток Неживу не розвивається в процесі існування. Живе відрізняється здатністю до придбання нових якостей і властивостей у процесі життя.
Подразливість Не виявляють активної реакції на дію інших об’єктів. Тварини, рослини, гриби, одноклітинні – всі представники царств тваринного світу відрізняються зміною поведінки і наявності відповідної реакції на вплив інших природних предметів і зовнішніх факторів.
Спадковість і мінливість (здатність до зміни для пристосування до факторів навколишнього середовища) Слабка мінливість (зміна агрегатного стану) під дією зовнішніх факторів (температури, тиску). Наявність спадкового матеріалу, що впливає на схожість потомства і батьків (РНК, ДНК).

Виражена зовнішня і поведінкова мінливість під впливом навколишнього середовища.

Рух Неживим об’єктам властива інертність переміщення під дією оточуючих факторів. Рух сприяє добування органічних речовин чи є формою прояви подразливості.

Всупереч помилковій думці, зростання не є невід’ємною ознакою живого, так як цією здатністю володіють такі об’єкти, як мінерали і кристали. Однак зростання гірських порід та інших предметів значно відрізняється від того властивості, якими володіють тварини і рослини. Зростання неживого ґрунтується на прикріпленні нових структурних елементів до первісної форми, в той час як живі об’єкти збільшуються в розмірі шляхом формування нових клітин.

Зростання на прикладі сніжинки:

Корисне відео: чим живе відрізняється від неживого

Приклади неживої природи

Розглянемо докладно об’єкти неживої природи. Навколишній світ багатий різними формами предметів — неживих тел. Для простоти розуміння була введена класифікація, що дозволяє розділити тіла на кілька груп.

Перерахуємо види тіл:

 1. Тверді (гірські породи, мінерали, лід).
 2. Рідкі (вода, лава, роса, річки і озера).
 3. Газоподібні (пари різних речовин, зірки).

Неживу не вмирає і не народжується, тим не менш можна спостерігати руйнування гір і випаровування природних джерел. Зміна форми і розміру тіла є відповідною реакцією на зміну температури, тиску чи інших факторів зовнішнього середовища.

В процесі зміни агрегатного стану неживе зберігає свої структурні частинки, що дозволяє відновити первісний стан (конденсація водяної пари).

Повітря та атмосфера

Повітря, необхідний для життя великої кількості живих істот на нашій планеті, входить до складу атмосфери або «повітряної оболонки землі». Атмосфера складається з суміші численних газів, що володіють різним складом і властивостями.

Властивості газових парів:

 • інертні в пересуванні (пересуваються під дією зовнішніх факторів);
 • не мають власних обмінних процесів (не дихають, не мають потреби в їжі та воді);
 • не народжуються і не вмирають (виникають в процесі випаровування вологи);
 • не проявляють подразливість;
 • не розмножуються і не ростуть.

Газам не властиві ознаки живого, однак їх присутність необхідна не тільки людині, але і іншим організмам. Незважаючи на те, що сам повітря не відноситься до живих структур, повітряна оболонка планети є місцем оселення птахів, літаючих ссавців (летючих мишей), комах і величезного числа мікроорганізмів.

Повітря та атмосфера

Вода

На відміну від інших форм неживого, вода володіє уявній самостійної рухливістю, однак у своєму складі також є сумішшю різних рідин.

Діти, які перейшли в 3 клас, вивчають такі водні форми, як:

 • океани,
 • озера,
 • річки,
 • струмки,
 • джерела.

Ці тіла відрізняються природністю походження, в той час як ставок є продуктом діяльності людини. Вода та інші рідини відноситься до неживих тіл з причини відсутності подразливості, зростання і інших властивостей. Тим не менш, як і повітряна оболонка землі, гідросфера є домом для безлічі тварин, рослин і мікроорганізмів.

Вода

Грунт і літосфера

Грунт – сукупність солей і найдрібніших земних порід, пронизані тонкими прошарками води і повітря. Незважаючи на те, що з землі пробиваються рослини, грунт також відноситься до неживих предметів.

В залежності від форми відкладень, наявності органічних включень, здатності пропускати рідини і наповненості киснем земля може значно розрізнятися по своїм властивостям.

Тим не менше ця форма неживого є домом для ссавців (мишей, лисиць, борсуків, кротів), черв’яків, членистоногих (жуків, павуків), бактерій і джерелом мінеральних і органічних речовин для рослин і грибів.

Варто зазначити, що рослини і гриби не поглинають землю, а лише забирають з неї розчинені мінеральні речовини. Саме тому для рясного зростання всім рослинним організмам потрібно регулярне надходження вологи.

Сонце та інші космічні тіла

Крім планети Земля, в нашій Всесвіту знаходяться мільярди інших космічних тел. Зірки і наше Сонце є — лише одні з них.

Схема та загальна інформація про Сонце:

Нежива природа — це визначення, в рівній мірі застосовний і до нашого Сонця. Незважаючи на випромінюване світло і тепло, світило не відповідає властивостям живого і не є придатним для життя інших істот.

Присутність ряду неживих структур, таких як вода, повітря, земля – найважливіший з факторів появи і розвитку життя на планеті:

 • повітря для дихання (окислення органічних речовин);
 • вода – для транспорту мінеральних і органічних речовин всередині рослин і здійснення життєво важливих процесів всередині тварин організмів (до біологічних рідин відноситься: кров, лімфа, шлунковий сік);
 • грунт і мінерали – збереження поживних речовин, матеріал для побудови жител.

 Цікаво! Такі великі неживі тіла, як планети, що володіють додатковими властивостями, також необхідними для життя. Одним з них є гравітація.

В просторах космосу існує безліч планет і зірок, вивчення яких є однією з найважливіших завдань сучасної науки.

Корисне відео: нежива природа

Висновок

На нашій планеті жива і нежива природа знаходиться в тісному взаємозв’язку, яку можна спостерігати повсюдно. Атмосфера, гідросфера і літосфера в тій чи іншій мірі багаті живими організмами, для яких земля, вода чи повітря є домом, місцем укриття або елементом системи видобутку харчування. Всі внутрішні процеси організмів ґрунтуються на взаємодії з неживими предметами (дихання, поглинання мінеральних солей рослинами).

Запам’ятайте! Неживе – частина зовнішнього середовища, що оточує людину, потребує уваги і збереження для майбутніх поколінь. Навіть якщо гори, моря і океани не вмирають, в процесі зміни вони здатні стати докорінно непридатними для життя великого числа істот.

Дивіться також:  Натрій-калієвий насос - біологія