Що відноситься до неживої природи: приклади предметів і обєктів

Природа – широке поняття, що включає в себе неживі об’єкти природного походження і різноманіття живих організмів, що оточують людину. Рослини, звірі й птахи — це жива природа. Її особливістю є відсутність залежності від цивілізації, здатність до природної регуляції і самовідновлення. Можна зустріти різні предмети неживої природи, не схильні до рухливості і значних видозмін. Що відноситься до неживої природи, а що є живими організмами — поговоримо докладніше.

Опис поняття

Нежива природа – це група предметів навколишнього світу, що не відповідають ознаками живого, не залежних від діяльності та участі людини.

Ознаки живого і неживого

Визначення належності предметів навколишнього світу до тієї чи іншої групи дозволяє краще сформувати розуміння взаємодії біосфери з гідросферою, літосферою і атмосферою.

Приклади ознак різних тіл неживої або живої природи для 3 класу:

Ознака Тіла неживої природи Тіла живої природи
Обмін речовин (дихання, харчування) Неживих предметів не властиво зміна структури і наявність обмінних процесів. Всі живі організми мають здатність поглинати (в процесі живлення або дихання) з навколишнього середовища одні речовини і трансформувати їх в інші в процесі внутрішнього обміну.
Розмноження Для неживого не властиво розмноження, як частину життєвого циклу. Такі процеси, як кругообіг води, що базується на зміні агрегатного стану, проте ці явища не пов’язані з появою нових форм або смертю первісної субстанції. Все живе здатне відтворювати інші організми по своїй подобі в процесі розмноження (статевого або безстатевого).
Розвиток Неживу не розвивається в процесі існування. Живе відрізняється здатністю до придбання нових якостей і властивостей у процесі життя.
Подразливість Не виявляють активної реакції на дію інших об’єктів. Тварини, рослини, гриби, одноклітинні – всі представники царств тваринного світу відрізняються зміною поведінки і наявності відповідної реакції на вплив інших природних предметів і зовнішніх факторів.
Спадковість і мінливість (здатність до зміни для пристосування до факторів навколишнього середовища) Слабка мінливість (зміна агрегатного стану) під дією зовнішніх факторів (температури, тиску). Наявність спадкового матеріалу, що впливає на схожість потомства і батьків (РНК, ДНК).

Виражена зовнішня і поведінкова мінливість під впливом навколишнього середовища.

Рух Неживим об’єктам властива інертність переміщення під дією оточуючих факторів. Рух сприяє добування органічних речовин чи є формою прояви подразливості.

Всупереч помилковій думці, зростання не є невід’ємною ознакою живого, так як цією здатністю володіють такі об’єкти, як мінерали і кристали. Однак зростання гірських порід та інших предметів значно відрізняється від того властивості, якими володіють тварини і рослини. Зростання неживого ґрунтується на прикріпленні нових структурних елементів до первісної форми, в той час як живі об’єкти збільшуються в розмірі шляхом формування нових клітин.

Зростання на прикладі сніжинки:

Дивіться також:  Вакуоль – будова і функції в клітині: що це таке і які її особливості