Глобалізація, плюси і мінуси, приклади, причини, наслідки, проблеми, ознаки, прояв глобалізації в економіці, соціальній сфері, політиці, види та фактори

З позиції суспільствознавства термін глобалізація – це об’єктивно-історичний процес.

Кажучи простими словами, – дійсність, яка відображає хід історії в двох напрямках: глобализме і модернізації.

Поняття глобалізації

Глобалізація – складний процес всесвітньої інтеграції всіх сфер життєдіяльності: економічної, правової, інформаційної, політичної, культурної. Надання чому-небудь глобальних масштабів глобального характеру.

Посилення владі транснаціональних корпорацій за рахунок різкого ослаблення або навіть повного знищення національно-державного суверенітету (характерно для економічної сфери). Синонім цього терміна — інтернаціоналізація.

Ознаки глобалізації

Що сприяє розвитку глобалізації в сучасному світі?

Фактори, що роблять сприятливий вплив на її поширення, наступні:

 • розвиток транспорту та засобів зв’язку;
 • зростання чисельності населення середнього класу;
 • розвиток сфери послуг;
 • розвиток міжнародного права;
 • соціальна уніфікація.

А тепер поговоримо про ознаки глобалізації, за якими можна точно сказати, що процес відбувається і помітні результати.

Вплив транснаціональних компаній (ТНК)

ТНК – підприємства, продукція яких реалізується в усьому світі, при цьому виробництво зосереджене на території декількох країн.

Лідерами ТНК є США, Японія, Англія. Процеси створення нових технологій зосереджені саме в руках корпорацій. Значна частина науково-дослідних розробок належить їм (більше половини).

Доходи підприємств можуть перевищувати валовий продукт окремих країн. Під контролем даних організацій знаходяться розробки у сфері інновацій, програмування, медицини, а також банки та засоби ЗМІ.

Розвиток комп’ютерної мережі Інтернет

Інтернет – всесвітня павутина, без якої жоден сучасний чоловік не розуміє свого існування.

Вона має ряд переваг:

 • можливість одержання майже необмеженої інформації;
 • спілкування незалежно від відстані, участь у вебінарах, майстер-класах в режимі онлайн;
 • отримання освіти дистанційно;
 • джерело заробітку;
 • надання послуг і товарів;
 • об’єднання людей за інтересами;
 • прийом і ведення пацієнтів за допомогою телемедицини;
 • джерело розваг.
Дивіться також:  Світогляд це, види і форми, історичні типи світогляду, функції та особливості міфологічного, релігійного, наукового, буденного, гуманістичного світогляду

Стандартизація та уніфікація

Правила, необхідні для єдиного визначення технології виробництва, фінансової діяльності, контролю та вимог до готового продукту, а також продуктивної співпраці – стандартизація.

Дотримання стандартизації відкриває доступ до єдиної бази даних, що містить уніфіковані протоколи. Уніфікація призводить документацію до загального стандарту, який полегшує контроль за виконанням виробничого процесу.

Зростання мегаполісів

Сучасні мегаполіси – центри світового значення, величезні майданчики для реалізації нового продукту, невичерпні джерела споживачів.

Однак перенаселеність призводить до розвитку нових захворювань і важких психологічних станів. Рівень злочинності в даних містах вище, що обумовлено зниженням соціального контролю.

Поширення англійської мови

Панування англійської мови обумовлено історичними аспектами (військова і фінансова міць держав), а також науково-технічною сферою та засобами масової інформації.

Необхідність вивчення англійської обумовлена його проникненням в усі сфери.

Отримання перспективної роботи вимагає наявності певного рівня володіння. Проте в даний час стають актуальні знання не тільки англійської, але і інших іноземних мов, наприклад китайської.

Маніпуляція масовою свідомістю

Психологічний вплив щомиті виявляється на населення.

Для реалізації використовують сучасні технології, засоби інформування та комунікації, мистецтво, різні товари та послуги.

Причини глобалізації в різних сферах суспільства

Тенденція посилення взаємозв’язку і взаємозалежності країн один від одного. Поглиблення МПП (міжнародний поділ праці), науково-технічні розробки і досягнення, що перуть відстані між державами.

Приклади глобалізації

В економіці

Величезна роль транснаціональних компаній, різноманіття ринків для реалізації готового продукту. Широкий вибір банківських послуг і шляхів їх застосування.

Дивіться також:  Методи прогнозування, експертні, формалізовані, статистичні, математичні, соціально-економічні, фактографічні, якісні методи та їх характеристика

Позитивний вплив глобалізації пов’язано з можливістю здійснювати покупки, отримувати послуги, не виходячи з дому. З іншого боку негативним наслідком служить бездумне необмежене споживання продуктів, нав’язаних рекламою.

У політичній сфері

Характерною рисою є освіта організацій міжнародного значення.

Такі блоки, як НАТО, ЄС, ООН чинять значний вплив на політичні настрої не тільки в рамках входять до їх складу країн, але в рамках усього світу.

Демократизація суспільства – ще один напрям сучасного життя.

У соціальній сфері

Соціальна сфера, соціальна політика, соціальні процеси націлені на створення суспільства, в якому правила і свободи людей реалізуються в належному обсязі.

Інтереси окремого індивіда повинні зустрічати розуміння і мати можливість здійснення на практиці. Демографічна політика у різних державах спрямована на підвищення народжуваності, зміцнення інституту сім’ї.

У духовній сфері

Цінності і норми стають єдині у всьому світі у зв’язку з впливом засобів медіа, зв’язку, мистецтва, моди, економіки. Зникають етнічні межі.

Глобалізація формує нове покоління, вільне від забобонів.

В культурі

Відбувається інтеграція знань. Все більше наголошується популяризація зарубіжної моделі (американізація, європеїзація).

Сучасне мистецтво і телебачення носять інтернаціональний характер. Зростає роль англійської мови, як міжнародного.

Приклади глобалізації в Росії

У Росії цей процес йде менш бурхливими темпами. Країна почала рух по цьому шляху після розпаду СРСР. Економіка держави багато в чому залежить від приватних підприємств, частка яких в економічному секторі щорічно зростає.

Дивіться також:  Конфлікт, поняття, види, ознаки, сторони, обєкт і субєкт двоєдиного конфлікту, способи вирішення

Цінні види природної сировини роблять Росію привабливою для багатьох інвесторів. РФ входить у СНД, ЄАЕС, ШОС та інші об’єднання. Сутність модернізації тут зводиться до застосування зарубіжного досвіду в умовах збереження традицій.

Плюси і мінуси глобалізації для людського суспільства

Прогресивний вплив заперечувати неможливо.

Позитивні наслідки для сучасного світу наступні:

 1. Зростає фінансовий оборот, що ліквідує економічні бар’єри.
 2. Доступність освіти як в межах своєї країни, так і за кордоном.
 3. Створення модернізованих технологій.
 4. Можливість творчого самовираження. Міжнародна торгівля розширює спілкування серед представників різних країн.

Негативний вплив також є:

 1. Відзначається погіршення екологічної обстановки, зумовлене зростанням міст і їх перенаселенням.
 2. Людина постійно перебуває в умовах стресу, що веде до зростання захворюваності.
 3. Інформаційна перевантаженість надає позбавлену сенсу інформацію, за якої відбувається втрата актуальних і потрібних новин.
 4. Світова економіка посилює різницю у фінансовій потужності між розвиненими країнами і країнами третього світу, посилюючи злидні останніх і закріплюючи панівне вплив перших.

Наслідки процесу глобалізації

Глобалізація — це добре чи погано?

Ось короткий перелік наслідків, робіть висновки:

 • вільне спілкування представників різних культур;
 • широкий асортимент товарів і послуг;
 • зосередження економіки в руках ТНК;
 • виснаження природних запасів;
 • залежність від соціальних мереж;
 • технократія.

Всі глобальні проблеми є наслідком прояву глобалізації в різних сферах суспільства. Вирішити їх може людство тільки разом, спільними зусиллями.

Повний перелік наслідків вказати неможливо, проте глобалізація активно впливає на наше життя (активна її риса – орієнтування на захід).