Основні форми правління: поняття і види, таблиця форм правління держави

Форма державного правління є основою для визначення структури пристрою й функціонування країни. Основна схема форми управління закріплена в Конституції багатьох країн світу. Для сучасної Росії встановлення оптимальної ієрархії влади є актуальним питанням, оскільки країна характеризується складними економічними, адміністративно-територіальними, релігійними і національними проблемами. Будувати правову державу неможливо, поки не будуть вирішені зазначені проблеми.

Визначення поняття

Форма управління держави — це важливий елемент структури країни, визначає систему органів влади, джерела їх формування, повноваження, термін дії і відносини елементів державного апарату між собою та населенням. Поняття «форма державного правління» близько до визначень «політичний режим» і «форма держави», проте вони відрізняються і мають свої нюанси. У сукупності ці елементи визначають повний набір характерних особливостей територіально-адміністративного та політичного устрою певної країни. Форма управління вказує:

 • джерело створення головних органів держави та їх ієрархію;
 • взаємовідносини між гілками влади в цілому і їх підрозділами;
 • інститути впливу громадянами на владу;
 • інститути захисту законності.

Вивчення основних способів правління почалося ще в античному світі. Аристотель на прикладі міст-полісів розробив основну класифікацію. На різних етапах історії форма управління наділялася певним змістом: при феодалізмі вона відображала структуру успадкування влади. З виникненням і розвитком капіталізму, який супроводжувався ускладненням суспільних взаємовідносин, визначення форми правління набула значно більшого значення.

Основні форми правління

Сучасна політологія виділяє кілька основних різновидів форм правління. Необхідно коротко перелічити:

 • монархічна;
 • республіканська;
 • гібридна.
Дивіться також:  Права і свободи людини і громадянина: основні класифікації та їх характеристика

Види монархії

Монархія – різновид способу правління, характерною рисою якої є споріднене успадкування влади і довічне правління. Правитель не несе юридичної відповідальності перед громадянами. Цей тип правління включає:

 1. Абсолютна монархія – система, при якій всі гілки влади держави знаходяться в підпорядкуванні правителя. Останній здатний скасувати рішення державних органів. Монарх концентрує головні законодавчі, виконавчі і судові функції.
 2. Обмежена монархія – наступний тип пристрою, який представляє симбіоз діяльності вищого правителя і непокора йому органів влади. Права і повноваження законодавчо розмежовані.

До цього типу монархії також належить:

 1. Станово-представницька монархія – вид системи, при якій вищі органи формуються представниками певного стану, касти чи організації.
 2. Конституційна монархія – тип правління, при якій повноваження монарха обмежені законодавчо. А також існують незалежні від правителя виборні органи влади.

Конституційна монархія розрізняється:

 1. Дуалістична монархія – система правління, при якій виборні органи можуть займатися законодавчою діяльністю, однак правитель має право накласти вето на їх рішення. Монарх має широкі повноваження у всіх трьох гілках влади.
 2. Парламентська монархія – вид системи, при якій правитель не має реальних важелів влади. Виборні органи проводять законодавчу діяльність і формують виконавчі органи, а судова – незалежна гілка.

Ознаки республіки

Республіка – форма правління, при якій джерелом влади виступає населення. Остання делегує свої права виборному органу на певний строк. Цей тип правління характеризується певними ознаками:

 • наявність незалежних гілок влади;
 • обраний глава держави – президент;
 • відповідальність представників влади перед народом.
Дивіться також:  Правоздатність і дієздатність, види цивільної дієздатності, коли виникає і припиняється правоздатність громадянина

За структурою формування виконавчої влади республіки ділять:

 • Президентська – тип управління, при якому президент формує і очолює уряд. Вплив парламенту на виконавчу владу мінімально.
 • Парламентська – тип управління, при якому парламент має засоби контролю діяльності президента і уряду. Виборний орган виступає джерелом формування вищих виконавчих органів. Глава держави має обмежені повноваження.
 • Змішана республіка – форма правління, при якій одночасно перша особа і парламент мають широкі повноваження щодо контролю уряду.
 • Директорія – тип управління, при якому виконавча влада розподіляється між кількома особами.

Нетипові форми правління

Монархія з елементами республіки – система управління федеративного союзу, при якій правитель обирається на певний термін зі списку правителів країн-учасниць об’єднання.

Республіка з монархічними елементами старовини, в яких виборний глава держави узурпував владу. Формально залишаються ознаки демократії, але фактично – це авторитарна система.

Теократична республіка – тип управління, при якому повноваження концентрується в руках релігійних організацій. Одночасно можуть існувати виборні органи законодавчої і виконавчої влади.

Класифікація типів управління має складну структуру. Наведемо загальну схему форм правління держави:

Таблиця. Держави за видами управління.

Тип управління Вищий орган влади Приклади країн
Монархія:
 • Абсолютна;
Монарх. ОАЕ, Оман, Катар.
 • Обмежена;
 • Станово-представницька;
Монарх при органах влади з представників окремих станів. Польща в часи річ Посполита.
 • Конституційна монархія.
Конституційна монархія:
 • Дуалістична;
Монарх, а виборний орган має обмежені повноваження. Йорданія, Марокко.
 • Парламентська.
Виборний орган, а монарх має обмежені повноваження. Великобританія, Японія, Данія.
Республіка:
 • Президентська;
Президент, а парламент обмежений законодавчою діяльністю. Сполучені Штати Америки
 • Парламентська;
Парламент. Президент має обмежене коло повноважень. Ізраїль, Греція, Німеччина.
 • Змішана;
Президент і парламент. Росія, Україна, Франція.
 • Директорія.
Колегія невеликої групи осіб Швейцарія.
Гібридна:
 • Монархія з республіканськими елементами;
Перша особа обирається на певний термін з правителів союзного об’єднання. ОАЕ, Малайзія.
 • Республіка з монархічними елементами;
Президент з довічним терміном правління. КНДР, Казахстан.
 • Теократія.
Релігійна організація. Іран
Дивіться також:  Екзистенціалізм коротко і зрозуміло, філософія екзистенціалізму в літературі, родоначальник напряму, представники та основні ідеї, характерні риси та запитання

Структура управління Росії

Оскільки сучасної Росії не властиві ознаки унітарної держави, то Російська Федерація – федеративна держава. Президент і парламент мають широкі повноваження, тому форма управління – змішана республіка. Територіально-адміністративні суб’єкти країни мають право на законодавчу діяльність і державну символіку. Структура управління має три гілки влади. Народ є єдиним легітимним джерелом влади.

Російська Федерація – демократична федеративна республіка зі змішаним типом управління. Однак назвати Росію республіканської країною складно. Це нетрадиційна для країни форму правління. Тому в процесі життєдіяльності виникає велика кількість проблем, вирішення яких потребує комплексного підходу.