Темп зростання і темп приросту, формула розрахунку у відсотках, як розрахувати середньорічний темп росту, абсолютне значення 1 відсотка базисного приросту, приклади

Величезне значення для аналізу, планування показників у природних науках, статистиці, економіці та інших сферах мають такі статистичні показники, як темпи зростання і темпи приросту.

Поширене їх застосування в оптимізації виручки, заробітної плати, товарообігу тощо

Значення цих показників, їх формули та приклади застосування будуть наведені далі.

Темп зростання

Являє собою відношення двох показників у відсотковому відношенні.

Воно характеризує у скільки разів нове значення відрізняється від попереднього (в базисному методі) або якогось постійного базисного значення (в якості нього може бути взята початкова величина).

Завжди вимірюється у відсотках.

Темп приросту

Це величина відсотка, на яку змінено якесь значення порівняно з попереднім або базовим значенням.

Дивіться також:  Нормативно-правовий акт це, поняття і види НПА, ієрархія, приклади, нормативно-правовий акт, що володіє вищою юридичною силою, список основних НПА Російської Федерації

Його можна вважати різними способами: через коефіцієнт зростання, темп зростання або через значення, які є вихідними даними і беруть участь при розрахунках.

Формули розрахунку за базисним і ланцюгового методу

Основні формули наведені в наступній таблиці:

Як розрахувати темп зростання у відсотках: приклади розрахунку

Щоб обчислити Тр у відсотках, користуються формулою з наведеної таблиці.

Якщо величина вважається від попереднього значення (ланцюговий метод), формула знаходження наступна .

Якщо величина розраховується по відношенню до певного постійного значення (базисний метод), то застосовують формулу .

Для прикладу розв’яжемо наступну задачу.

Завдання.

У таблиці наведені дані ВВП Росії за 2010 — 2017 рр. в національній валюті та в доларах США.

Дивіться також:  Основні форми правління: поняття і види, таблиця форм правління держави
року ВВП Росії
в млрд. руб. у млрд. доларів США
2010 46 309 1 487
2011 59 698 1 850
2012 66 927 2 004
2013 71 017 2 097
2014 77 945 1 849
2015 80 804 1 326
2016 83 898 1 267
2017 88 177 1 306

Потрібно знайти темпи росту (у відсотках) базисним і ланцюговим методами.

Рішення.

Доповнимо таблицю стовпцями, в яких розрахуємо шуканий параметр двома способами (у другому методі будемо брати за базис величини 2010 року).

В національній валюті Тр будуть наступними:

Різниця між темпами росту та приросту

Між цими значеннями є пряма залежність. Різниця між ними завжди дорівнює 100%. Це відображено у формулі темпу приросту.

Дивіться також:  Колізійні норми, види в міжнародному приватному праві, колізійні привязки у МПП, структура, поняття і основне джерело колізійної норми

Висновок

Вищенаведені формули широко використовуються в повсякденному і діловому житті більшості населення. В інтернеті є онлайн-калькулятори, що дозволяють отримати результат або перевірити свої рішення. Їх застосування дозволяє виключити прикрі арифметичні помилки, що тягнуть за собою неправильні відповіді.