Судовий наказ про стягнення боргу: зразок, можливість скасування

Судовий наказ про стягнення боргу – найбільш ефективний спосіб вирішення правових спорів за допомогою суду, так як цей вид документа вручається позивачу і виконується набагато швидше рішення, прийнятого на засіданні. Сторони справи повинні розуміти суть цієї паперу та особливості її отримання.

Сутність виконавчого документа

Документ виконавчого характеру – папір, яка підлягає видачі судовим органом після того, як рішення вступило в силу. При відсутності документа немає можливості порушити виконавче провадження з метою стягнення боргів з відповідача.

Виконавчі дії судових приставів – це пряме продовження судового розгляду, якщо боржник відмовляється виконувати вимоги рішення в добровільній формі. В документі необхідно вказувати, скільки сторона відповідача повинна виплатити позивачеві (або якась дія здійснити).

Подати заяву про видачу судового наказу про стягнення боргу або здійснення будь-яких дій разом з документом виконавчого характеру може його позивач (представник). Потім зазначена папір направляється у відділ приставів для порушення провадження по справі.

Судовий наказ про стягнення боргу як документ виконавчого характеру

Щоб швидко і ефективно виконати рішення судді, необхідно належним чином оформити папір і зазначити у ній всі ключові відомості. Виконавчий документ повинен містити такі відомості:

 • місцезнаходження та найменування органу, який видав судовий наказ, прізвище, ім’я, по батькові судді;
 • назва і номер справи, за підсумками якого буде здійснюватися стягнення;
 • дата винесення наказу;
 • дату набрання папери чинності (або відмітка про негайне виконання вимог виконавчого документа);
 • відомості про стороні позивача і відповідача.

У зв’язку з тим, що наказ – це одночасно виконавчий лист і судове рішення, фіксувати в окремому порядку резолютивну частину акта судді не потрібно.

Якщо в документі відсутній хоча б один з вищезазначених пунктів, у його виконанні буде відмовлено до моменту внесення необхідних виправлень. Відмова буде вручено позивачу судовим приставом із зазначенням виявлених недоліків.

Ключові вимоги

Щоб судовий наказ про стягнення боргу був прийнятий до виконання відділом приставів, сторона стягувача повинна уважно перевірити зміст документа. Папір повинна бути складена відповідно до вимог нормативних правових актів, зафіксованих у статті 13 Федерального закону №229.

Також судовий наказ повинен містити відмітку про те, що цей папір – документ виконавчого типу. У наказі можуть міститися тільки фінансові вимоги. Дотримання цих вимог дозволяє значно скоротити термін порушення провадження виконавчого характеру. Якщо ці умови не дотримані, відповідач легко зможе оскаржити винесене суддею рішення або скасувати наказ,

Види судових справ, по яким рішення видаються у формі наказів

Видача виконавчого документа судом у вигляді наказу застосовується в наступних ситуаціях:

 • наявність фінансових зобов’язань, пов’язаних із сплатою аліментів;
 • видача судового наказу про стягнення боргу за кредитом;
 • наявність заборгованостей за державним податків або зборів.

Здійснення стягнення у спрощеній формі у справах відповідного типу здійснюється для прискорення стягнення боргів з відповідача. Ще одна причина використання такої форми актів – розгляд справ, за якими всі ключові обставини ясні, і відповідач не має заперечень проти того, щоб щодо нього було винесено рішення.

Виконання судового наказу проводиться у порядку, аналогічному роботі з іншими типами виконавчих паперів.

Строки давності

Подати заяву про видачу судового наказу про стягнення боргу та виконанні містяться в ньому вимог необхідно в терміни, встановлені нормативно-правовими актами. Якщо цей період часу пропущено, документ може втратити силу.

При обчисленні періоду часу в роках момент закінчення терміну збігається з останнім днем місяця, який зазначений в наказі, через встановлені число років. Загальний строк позовної давності складає три роки.

Крім загального строку, законодавство Російської Федерації встановлює періоди часу спеціального типу. Такий вид строків визначається правовими нормами або рішенням суду (наприклад, при вказівці конкретного дня виконання). Один з спеціальних типів строку виконання рішення суду негайного типу (наприклад, у разі стягнення аліментів).

При пропуску давностного терміну з поважної причини сторона зобов’язана довести даний факт з допомогою подачі письмової заяви до суду з проханням поновити строк. Також до документу необхідно додати докази пропуску строку.

Виконання судового наказу про стягнення

Етапи реалізації вимог виконавчого документа:

 • Заява про судовому наказі про стягнення боргу.
 • Винесення судом рішення.
 • Очікування заперечень з боку відповідача.
 • Напрямок судового наказу відділу судових приставів на виконання за місцем реєстрації або проживання боржника.
 • Винесення ухвали про порушення провадження виконавчого характеру.
 • Відвідування судовим приставом місця проживання боржника для оцінки фінансового стану, перевірки рахунків в організаціях банківського типу.
 • Стягнення заборгованості в примусовому порядку за допомогою арешту рахунку або майна. У ряді випадків боржники приносяться необхідні суми самостійно.
 • Щоб добровільно сплатити заборгованість, відповідачу надається п’ятиденний строк. Інакше з нього буде стягнуто виконавчий збір і сума боргу.

  Оскарження виконавчого документа

  Оскаржити судовий наказ про стягнення боргу (зразок див. нижче) сторона відповідача може у встановлені законом терміни. Здійснити це можна шляхом подачі зацікавленою стороною письмових заперечень судді, який розглядає справу.

  Незалежно від ступеня доведеності заперечень з боку боржника, наказ скасовується. У такій ситуації позивач має право звернутися до відповідного суду районної типу для подання нової заяви.

  Особливість того, як скасувати судовий наказ про стягнення боргу, полягає в тому, що подати заперечення відповідач може тільки в десятиденний термін. Початок відліку: момент винесення рішення судом. Якщо боржник встиг подати документи в цей період, суддя в триденний строк повідомляє сторони про скасування судового наказу.

  Строк для вчинення дій виконавчого характеру

  Для прискорення процесу слід відразу після винесення рішення подавати у відділ приставів заяви про стягнення боргу судовим наказом (зразок подано нижче). Так як кожна справа індивідуально, законодавець не встановлює точного періоду часу для вчинення дій виконавчого характеру.

  Проблеми з виконанням рішень суду в короткі терміни пов’язані з тим, що боржники можуть приховувати місце проживання, офіційного працевлаштування, розмір доходу тощо, найчастіше такі проблеми пов’язані з стягнення заборгованості за аліментними зобов’язаннями.

  Так як такі труднощі – явище нерідке, від стягувачів потрібно надати максимум відомої інформації про боржника. Якщо виконавчі дії не принесли ніяких результатів, після закінчення декількох місяців судовий пристав-виконавець має право закінчити виконавче провадження. При цьому заявник має право направити у відповідний відділ ФССП заяву про повторне порушення постанови про стягнення.

  Дії, які здійснюються в рамках реалізації вимог судового наказу

  Після того як суддею отримано заяву про видачу наказу, починається процес розгляду цивільної справи. Якщо подані папери відповідають всім правовим нормам, зібрані достовірні докази та відсутні причини, щоб відмовити у винесенні судового рішення на користь позивача, суддя складає наказ.

  Якщо хоча б одна з вимог порушено, позовна заява стягувача може бути не задоволене. Вже винесене рішення скасовується, якщо відповідач подав заперечення.

  Якщо рішення все ж вступило в силу, і судовий наказ направлений у відділ приставів-виконавців, боржник може вибрати один із варіантів погашення боргу: добровільно виплачувати заявлені суми або чекати від уповноважених осіб примусового стягнення.

  При відмові погасити борг у добровільному порядку судові пристави здійснюють наступні дії:

  • розшукують майно;
  • перевіряють і арештовують рахунки;
  • направляють виконавчий документ за місцем роботи (якщо він вказаний);
  • реалізовують майно на торгах для передачі вирученої суми стягувачеві.

  Якщо після зазначених дій з продажу речей відповідача залишилися грошові кошти, судові пристави стягують виконавський збір, а решта повертають боржникові.

  Розмір державного мита за видачу документа

  Щоб подати заяву про видачу судового наказу про стягнення суми боргу, сторона стягувача повинна сплатити мито. За нормами статті 33.19 Податкового кодексу, світові суддя розглядають справи при сплаті державного мита в розмірі половини від сплачується за розгляду такого ж типу справи районним судом.

  Якщо суддя відмовив у задоволенні позову з причини низької доказової бази, державне мито поверненню не підлягає.

  Судовий наказ – один з найбільш зручних і швидких варіантів здійснення процедури стягнення. Основна умова отримання позитивного рішення за наказом – наявність доказів для обґрунтування позиції, заявленої позивачем, і відсутність з боку відповідача заперечень.

  Сподіваємося, що представлена інформація допоможе вам.