Правила перенесення слів у російській мові, слова, які не можна переносити, як правильно переносити на інший рядок, приклади переносу слів з подвійними приголосними

Правила переносу допомагають безпомилково здійснювати поділ слів на склади для запису наступного складу на новій сходинці листа.

У правилах описуються винятки, при яких неможливо роз’єднувати окремі частини слів.

Правила перенесення слів у російській мові

Багато хто при написанні текстів намагаються уникати розчленування окремих одиниць мови або керуються інтуїцією при поділі на склади. Однак необхідно твердо знати основні існуючі норми, щоб уникати помилок.

Перше знайомство з азами перенесення слів у російській мові дає початкова школа, саме на уроках української мови у 1-2 класах закладаються основні поняття.

Основоположний принцип грамотного перенесення – поділ слова на произносительные одиниці, звані складами, за існуючими нормами.

Як поділити слова для переносу

Щоб перенести частину одиниці мови, необхідно розбивати слова на відрізки, іменовані складами. Важливо знати, що найчастіше можливо розбіжність розбору на морфеми з роз’єднанням на склади. До слогообразующим елементів відносяться звуки голосних.

Складом називають окремий звук або їх комбінацію, що передаються голосом при одному выдыхательном поштовху. Відповідно, кількість произносительных одиниць мовлення, на які діляться слова, залежить від кількості голосних.

Різновиди:

 1. Відкритими називають склади, що закінчуються на голосний звук.
 2. Закритими — які мають своїм закінченням приголосний звук.

Які слова не можна переносити

Слід твердо усвідомити, що:

 1. Забороняється розривати слова, залишаючи одні приголосні, здійснювати поділ не по складах: вс-тупать, сторінка (треба: вступати, сторінка, сніданок, Москва, атлас-ва);
 2. Неприпустимо відділення приголосного і йде слідом гласного звуку (радий-ует, потрібно: ра-дме або раду-ет). Додатково:
  • одиниці мови з приставками, що закінчуються на приголосний, розташований перед голосним (за винятком И) краще не розчленовувати всередині префікса, але допустимо поділ за правилами: раз-зачарований, розчарування-ний, разочаро-ний, розчарований-ний. Не можна — ра-зочарованный.
  • коли на стику з префіксами розташовується И, заборонено починати новий рядок з И. Можна поділити для переносу так: розіграш або розіграш, не можна так — розіграш.
  • одиниці мови, в яких немає чіткого виділення приставки, діляться для перенесення за правилами: ра-зыскать, розшукати.
 3. Не дозволяється розривати сполучення Ъ або Ь з приголосними. Правильний перенесення: великий, під’їзд, від’їзд, необъ-ятный;
 4. Забороняється відокремлювати Й від йде слідом гласною. Приклади: вої-на, травень-ка, чай-ка;
 5. Не дозволяється виконувати перенесення однієї букви або розчленовувати за нею, навіть якщо цим єдиним звуком утворені склади. Невірно – ю-ла, про-бувь (треба: дзиґа, взуття, вечерю, їли, життя, тобто ці слова не можна поділити для переносу);
 6. Здійснюючи поділ мовних одиниць з приставками, забороняється роз’єднувати односкладові префікси, за якими слід приголосна літера. Наприклад, слід поділяти так – під-бити, під-стригти;
 7. Розчленовуючи слова, до складу яких входить приставка, неприпустимо залишати з префіксом початкову, входить в корінь і не відноситься до складу. Правильний варіант: при-слати (невірно — надіслати);
 8. Переносячи частину слів, що складаються з декількох слів, забороняється поділ другої основи, що не відноситься до складу. Невірно: десятиг-раммовый. Треба: десяти-грам-мовый;
 9. Заборонено писати разом подвоєні приголосні, коли вони стоять між голосними (жуж-жати, акордеон);
 10. Правилами забороняється роз’єднувати односкладові частини слів, які зазнали складного скорочення (спец-одяг);
 11. Неприпустимо роз’єднувати частини будь-буквених абревіатур — вуз, МВС, РФ;
 12. Неприпустимо розривати перенесеннями знаки для позначення числа, що супроводжують позначення мір і супутні закінчення (157 км і 25-е пишеться в одному рядку);
 13. Забороняється розбивати на два рядки загальноприйняті графічні скорочення. Наприклад, т. д.; т. е.; т. п.
Дивіться також:  Складносурядні пропозиції (ССП): види, приклади вживання, сурядні сполучники

Правила переносу слів з подвійними приголосними

Особливу складність викликають переноси одиниць мовлення, що включають подвійні приголосні.

Вибір правильного поділу слів залежить від займаного місця і оточуючих букв.

Приголосні, розташовані серед гласних, роз’єднуються. Виняток становлять подвоєні приголосні, що відносяться до початку кореня або другою складовою складних слів (касир, трил-ліон, ал-лея, ак-корд, АЛЕ: ново-введення).

Бажано роз’єднувати подвійні приголосні, розташовані в місці зіткнення кореня з суфіксом, всупереч присутності за ними ще однієї приголосної. Наприклад, класний.

Загальні правила переносу слів в українській мові в таблиці

В таблиці показані правильні і неправильні приклади поділу слів для переносу.

Правило Неправильно Правильно
1. Розчленування здійснюється у відповідності зі складами Листопад, грудень Листопад, грудень, вересень, квітень, лютий
2. Одна літера не є переносимої З-кам’я, друзі, мова, ніч-ю, сім-я Лава, друзі, мова, вночі, родина
3. Розділяти слова на частини без приголосних неприпустимо ска-м-ь-я лава
4. Роз’єднувати ъ, ь з приголосної заборонено Лава, осінь-ю, під-об’єм Лава, восени, підйом
5. Розбивати поєднання ї та попереднього складу не можна, знак переносу ставиться після ї Тролейбус Тролейбус
6. Неприпустимо розділяти голосну і попередню приголосну З-сора Сзг-ра
7. Необхідно розбивати поєднання подвоєних приголосних Акуратний, тролейбус, шосе Ак-куратный, тролейбус, шос-се
8. Неприпустимо переносити абревіатури, числові значення, які поєднуються з закінченнями слів, скорочення, застосовувані на листі для економії. М-ВД, М-ГУ МВС, МДУ
9. Неспівпадаючі приголосні в середній частині одиниці мови, у складі кореня, або лежать на межі кореня з суфіксом розбиваються будь-яким зручним методом. Крім поділ слів з префіксами з втратою основного змісту в ході розчленування. Надіслати Сестра = сестра = сестра, при-слати
10. Слова, що включають кілька в усіченому вигляді, необхідно розділяти на значущі частини. Спецодяг Спец-одяг