Основні правила благоустрою території

Громадська територія з усіма її об’єктами повинна утримуватися в умовах, що відповідають екологічним, санітарним та технічним вимогам. Спеціально для формування комфортного для життя і безпечної міського середовища був створений спеціальний регламент з правилами, що регулюють організацію та оформлення громадських просторів. При розробці та реалізації проектів благоустрою територій неможливо слідувати однотипним вказівок, однак існуючий перелік принципів і норм організації вуличного середовища в міській зоні дозволяє в індивідуальному порядку створювати цілком прийнятні плани не тільки для оформлення, але і для реорганізації об’єктів цільового простору.

Основні завдання благоустрою

Розробники планів міського благоустрою в цій частині робіт повинні прагнути до того, щоб кінцевий документ дозволив виконати наступні завдання:

  • Підтримання підпорядкованих територій в стані, придатному для життя з точки зору санітарно-екологічних норм.
  • Забезпечення чистоти і належного технічного стану інфраструктурних об’єктів.
  • Забезпечення можливості підтримки порядку в відповідальної зоні з боку органів муніципального управління.

Що ж мається на увазі під об’єктами благоустрою територій? Це великий перелік інфраструктурних одиниць штучного і природного походження, на які переважно орієнтується інструментарій виконавців проектів з благоустрою. Зокрема, до таких об’єктів належать автостоянки, дороги, набережні, вулиці, зони для вигулу собак, сквери, парки, архітектурні споруди і т. д. Від об’єктів благоустрою принципово відрізняються елементи, які виконують суто практичну або функціональну роль. Наприклад, це можуть бути огорожі, водні споруди, освітлювальне обладнання, рекламні конструкції та ін

Загальні правила благоустрою території міста

Це базові нормативно-регулюючі правила, які носять скоріше організаційний характер. У їх числі варто виокремити такі положення:

  • Земельні ділянки, що знаходяться в межах міста, повинні утримуватися в належному вигляді їх правовласниками. Передбачається участь власників у загальних процесах благоустрою міського середовища.
  • Оснащення елементів благоустрою засобами, що забезпечують доступ до них з боку інвалідів, повинно проводитися тільки стосовно до придатним для такого доповнення конструкцій.
  • При необхідності інженерні елементи і споруди можуть забезпечуватися програмно-технічними системами, підключеними до засобів автоматичного освітлення, сигналізації та охорони. У той же час правила благоустрою міських територій не допускають установку апаратури і, зокрема, систем відеоспостереження на поверхнях будівель, які відрізняються архітектурною цінністю.
  • В рамках робіт по благоустрою можливе виконання реконструкційних операцій і дрібного ремонту, але тільки кваліфікованої бригадою виконавців.

Правила благоустрою фасадних поверхонь

Під фасадом розуміються зовнішні поверхні капітальних будівель, а також входять в структуру зовнішніх покриттів функціонально-конструкційні елементи. Основний спектр обслуговуючих заходів у цій частині роботи буде полягати в оновленні декоративних покриттів, реконструкції або надання поверхням захисних якостей. При впорядкуванні території багатоквартирного будинку особливу увагу відводиться цоколям, вхідних груп і терасах. Також передбачаються можливості для перетворення конструкцій, зміни їх зовнішнього вигляду або ремонту колишніх структур допомогою спеціальних армуючих елементів, бандажів, грунтовок та заделывающих будівельних сумішей.

Правила благоустрою вулично-дорожньої частини

Якщо фасади здебільшого є декоративно-конструкційними елементами, то вулиці і дороги – це функціональні об’єкти, що вимагають особливого підходу в обслуговуванні. По-перше, благоустрій в даному випадку передбачає регулярне виконання заходів, спрямованих на підтримання чистоти і справного стану функціональних поверхонь. По-друге, повинна бути організована відповідна експлуатаційна інфраструктура. У правилах благоустрою територій стосовно вулично-дорожніх мереж зазначається, що в обов’язковому порядку повинна бути попередньо складена технологічна карта зі схемою, в якій описується конфігурація розміщення дорожніх знаків, переходів, світлофорів, огороджувальних конструкцій, тротуарів, доріжок з проїздами і т. д.

Благоустрій площ

Це один з найбільш масштабних і представницьких об’єктів міського середовища, в систему якого можуть включатися різні об’єкти від засобів технологічного утримання та обслуговування до пам’яток культури. У чому полягає благоустрій території щодо площ? Це залежить від призначення конкретної площі, але в кожному випадку на базовому рівні ключовим завданням буде підтримка чистоти і порядку. Далі відповідальні працівники господарюючого суб’єкта повинні приділяти увагу розташованим на площі технічних засобів, стежити за станом конструкцій і споруд, а також при необхідності виконувати та реставраційні роботи при наявності відповідної професійної кваліфікації.

Роботи з озеленення

В процесі озеленення застосовуються методи периметрального насадження на центральних площах і на територіях прилеглих майданчиків. Для цього спочатку в містобудівному проекті виділяються зони для скверів, парків і так званих острівців безпеки. Якщо мова йде про умови в зонах історичного середовища або сформованої забудови, благоустрій територій буде носити характер мобільного озеленення. Також в обмежених умовах або місцях, де ставляться жорсткі вимоги до поля видимості, практикується використання методів точкового озеленення.

Благоустрій технічних зон

Міська інфраструктура не обходиться і без засобів інженерно-технічного комунального забезпечення. Її формують магістральні трубопроводи, колектори, лінії енергопостачання, дренажні системи і т. д. В першу чергу треба підкреслити, що правила благоустрою території вказують на необхідність маркування подібних вузлів, які знаходяться недалеко від житлових будинків. В плані обслуговування слід зазначити планові технологічні та капітально ремонтні заходи, які можуть полягати в огляді, ремонті, оновленні, тестуванні або налаштування обладнання та робочих елементів комунікаційних мереж.

Висновок

Значну частину робіт з благоустрою міських просторів і територій займає ландшафтний дизайн. Це одна з базових складових частин містобудівної інфраструктури, яка багато в чому формує образ експлуатованої середовища. Але і в подальшому благоустрій територій дворів допускає внесення змін до ландшафтну структуру. Крім заходів, спрямованих на підтримання чистоти і порядку, також варто виділити роботи суто технічного характеру, пов’язані з обслуговуванням будинків, господарських споруд і об’єктів функціональної інженерії. Конкретний перелік робочих дій буде залежати від набору правил, що діють в визначеному муніципальному окрузі.