Що таке сила у фізиці? Поняття і формули сили

Всі навколишні нас процеси відбуваються в результаті дії тієї чи іншої фізичної сили. З її проявом людина зустрічається всюди, починаючи з того, що йому доводиться прикладати силу, щоб встати вранці з ліжка, і закінчуючи рухами масивних космічних об’єктів. Дана стаття присвячена питанням, що таке сила у фізиці, і які її види існують.

Поняття про силу

Питання, що таке сила у фізиці, почнемо розглядати з її визначення. Під нею вважають величину, здатну змінювати кількість руху даного тіла. Математичне вираження для цього визначення виглядає так:

F = dp/dt

Тут dp – це зміна кількості руху (інакше його називають імпульсом), dt – проміжок часу, за який воно змінюється. Звідси видно, що F (сила) є вектором, тобто для її визначення необхідно знати, як модуль (абсолютне значення), так і напрямок її застосування.

Дивіться також:  Поняття про момент імпульсу, закон збереження і приклад розв'язання задачі

Як відомо, імпульс вимірюється в кг*м/с. Це означає, що F обчислюється в кг*м/с2. Ця одиниця виміру отримала назву ньютона (Н) у СІ. Оскільки одиниця м/с2 – це міра вимірювання лінійного прискорення в класичній механіці, то з визначення сили автоматично слід 2-й закон Ісаака Ньютона:

F = m*a

У такий формулою a = dv/dt – прискорення.

Ця формула сили фізики показує, що в ньютонівської механіці величина F характеризується прискоренням, яке вона може повідомити тіла з масою m.