Органи державної влади РФ, до якої гілки влади належить президент РФ, рада федерації, схема, структура і функції гілок влади

У кожній країні існує своя система управління суспільством, у нашій її реалізують органи державної влади РФ. Між ними розподілені основні повноваження.

Структура відомств охоплює повний спектр обов’язків і цілей, які потрібно виконувати для збереження стабільності і сталого розвитку в державі.

Органи державної влади — визначення, ознаки та структура

Орган держвлади є частиною апарату, який бере участь у реалізації певних завдань і володіє рядом переваг.

До основних ознак належать:

 • здійснення діяльності від держави, а також її територіальної одиниці – суб’єкта;
 • всі дії регулюються нормативними актами, головним з них є Конституція РФ;
 • виконувані мети суворо обмежені компетенції відомства;
 • виявляється внутрішня структура та ієрархія;
 • прийняті рішення мають загальнообов’язковий характер і санкціонуються державою.

Говорячи про структурну системі органів, їх можна підрозділити на групи за декількома ознаками:

 • за масштабом: федерального центру і регіонів;
 • з теорії підрозділи: судові, виконавчі і законодавчі;
 • по території: центральні та регіональні;
 • по компетенції: загальні та галузеві.

Кожне відомство має пірамідальну структуру з головою та підпорядкованими йому. Всі регіональні відомства однакові за принципом складання, так як повторюють вигляд.

Три гілки влади РФ — схема та функції

У Російській Федерації розвинена демократія, а значить в ній реалізується теорія поділу влади.

Базується вона на тому, що влада не може бути сконцентрована в руках одноосібного лідера, а повинна бути поділена між напрямками влади, які є самостійними.

За класичною теорією, якщо говорити коротко, до них відносять:

 1. Законодавчу – являє потреби і погляди громадян і видає закони. Ці завдання покладені на парламент, в нашій країні їм є Федеральне Збори.
 2. Виконавчу – керує державними справами. Здійснює Уряд з міністерствами.
 3. Судову – контролює дотримання законів, до неї відносяться суди всіх інстанцій.

Всі три гілки не тільки діють виключно в рамках своєї юрисдикції, але і контролюють один одного. Наприклад, якщо розробка співвідношення доходів і витрат передана Уряду, то затвердженням бюджету уповноважена Державна Дума – це нижня структурна одиниця парламенту.

Особлива роль відведена Президентові, який підтримує рівновагу посадових обов’язків.

Президент РФ — роль глави держави

Згідно із законом, що володіє вищою юридичною силою джерелом влади в Росії є її багатонаціональний народ, а головним в державі – Президент.

Виконання ряду цілей і завдань покладено виключно на нього:

 • підписання законів федерального рівня – на фінальній стадії прийняття законопроекту саме підпис Президента ратифікує нормативний акт;
 • публікація указів і спеціальних розпоряджень;
 • надання політичного притулку і російського громадянства;
 • реалізація помилування і призначення нагород;
 • подання на посаду голів регіональних одиниць, а також уповноважених представників;
 • верховний головнокомандувач, внаслідок чого в разі необхідності запроваджує воєнний чи надзвичайний стан і очолює командне керівництво.

Президент не лише визначає загальну структуру Уряду, але і вправі призначити і звільнити від посади таких осіб:

 • главу виконавчої влади та його заступника;
 • міністрів федерального рівня.
Дивіться також:  Глобалізація, плюси і мінуси, приклади, причини, наслідки, проблеми, ознаки, прояв глобалізації в економіці, соціальній сфері, політиці, види та фактори

Разом з іншими держорганами має можливість законодавчої ініціативи.

Федеральне збори — вищий орган законодавчої влади

Росія є країною з асиметричними з прав суб’єктами, отже орган законодавчої влади – двопалатний, тобто має два рівня.

Федеральне Збори ділиться на:

 1. Рада Федерації – уповноважені люди із суб’єктів (по дві особи від кожного регіону).
 2. Державну Думу – виборна установа, що складається з чотирьохсот п’ятдесяти місць. Вибори проводяться за парламентським списками.

У обох палат свій перелік завдань. До основних цілей Ради Федерації належать:

 • офіційне вказівку ліній між суб’єктами;
 • рішення щодо застосування збройних сил Росії за межами нашої держави;
 • ратифікація і денонсація міжнародних нормативних актів.

До завдань Держдуми відносяться:

 • затвердження планованого балансу між доходами і витратами, а також податкових зборів;
 • оголошення амністії;
 • запрошує і позбавляє прав на пост голови Центробанку та Рахункової палати, а також Уповноважених з прав людини і дитини.

Як приймаються федеральні закони

Законотворчий процес складається з шести стадій, в яких задіяні кілька органів влади:

 1. Законодавча ініціатива – ідея нового нормативного акта.
 2. Обговорення в Державній Думі три рази. У перший розглядаються загальні принципи, у другій – нюанси і коригування, в третій – підсумковий варіант.
 3. Прийняття Держдумою по голосуванню, діє принцип більшості, тобто основна частина депутатів повинні проголосувати позитивно.
 4. Згода Ради Федерації – більше половини членів зобов’язані дати схвалення.
 5. Підписання Президентом. Йому надається чотирнадцятиденний строк, у межах якого він може накласти вето, або схвалити законопроект.
 6. Публікація та реалізація.

Прийняття федеральних законів здійснюється в строго регламентованому порядку. А зміна положень Конституції шляхом всенародного референдуму.

Уряд Росії — виконавча влада РФ

Як виконавче підрозділ займається перетворенням у життя законів на практиці.

Так, до основних напрямів та завдань Кабінету Міністерств і підпорядкованих їм відомств відносяться:

 • опрацювання та реалізація виконання бюджету всій Росії;
 • проведення спільної грошово-кредитної політики;
 • реалізація однакових ідей в таких областях як культура і інших;
 • управління володіннями Федерації.

В систему виконавчої влади також входять правоохоронні органи. Будинок Уряду розташований в Москві.

Судова влада та її роль в державі

Структура судочинства в Росії виглядає наступним чином:

 • конституційний;
 • загальної юрисдикції;
 • арбітражний.

Демократичний політичний режим припускає наявність правової держави, в якій є поділ влади, великий обсяг прав і свобод громадян, а також політичний плюралізм. Всі ці параметри дотримані в Росії, а структура органів влади не тільки робить їх незалежними один від одного, але і виключає можливість зосередження влади в руках однієї людини або групи осіб.

Офіційний сайт усіх органів відображає інформацію про їх повноваження та дає змогу зробити онлайн звернення.