Нормативно-правовий акт це, поняття і види НПА, ієрархія, приклади, нормативно-правовий акт, що володіє вищою юридичною силою, список основних НПА Російської Федерації

Поняття норми права визначає суспільні правила поведінки, які регулюють відносини у суспільстві, що гарантуються законом, і відображають діяльність громадян, організацій.

Нормативно-правовий акт – це правотворча діяльність, що включає в себе норми права. Акт розробляється і видається уповноваженими особами.

Нормативно-правовий акт (НПА) — що це таке

Нормативний правовий акт представлений у формі, встановленій законодавством.

Може прийматися шляхом референдуму, якщо процедура дотримується згідно із законом.

Дивіться також:  Сфери суспільства, духовна, політична, соціальна, економічна, основні установи, особливості та характеристика, приклади взаємозвязку сфер суспільства

Ознаки НПА

Визначити НПА можна, якщо йому властиві наступні риси:

  • представляється у вигляді завіреної письмової папери;
  • папір затвердженої форми та структури, з реквізитами;
  • є наслідки правотворчої діяльності;
  • приймається уповноваженими особами правової діяльності;
  • базується на правових нормах і регулює їх;
  • дотримання порядку норм права при прийнятті папери;
  • є обов’язковим до виконання;
  • передбачає публікацію для широкого кола людей;
  • можливий для повторної реалізації.