Мистецтво, види та функції, предмети образотворчого мистецтва, особливості творів мистецтва, роль у суспільстві, стилі, мета, жанри, форми, специфіка, характерні риси, ознаки, сутність

Мистецтво — це один з елементів культури, інтерпретується в сучасній культурології як ступінь вдосконалення художніх технологій, результат людської діяльності і ступінь розвитку особистості, художнє відображення дійсності, художня творчість в цілому, область діяльності людей, в якій реалізуються надлишкові функції інтелекту.

Що таке мистецтво — характерні риси та ознаки

Мистецтво це важлива складова духовного життя світу людини, що представляє собою відтворення дійсності за допомогою різноманітних художніх образів. На уроках суспільствознавства учнів часто знайомлять з даною темою.

Існує кілька ознак і характерних рис мистецтва: вираження емоцій і почуттів, результат майстерні діяльності, відображення конкретних цінностей і ідеалів, відображення зв’язку історичних епох, художній сенс.

Наступна таблиця знайомить з іншими функціями мистецтва:

Функція Зміст
Виховна Бере участь у формуванні особистості, почуттів та емоцій.
Естетична Культура смаків людини і його потреб.
Гедоністична Здатність доставляти людям задоволення.
Внушающая Вплив на психіку і підсвідомість.
Соціальна Мистецтво впливає на суспільство, перетворюючи соціальну реальність.
Прогностична Здатність робити прогнози і передбачати майбутнє.
Пізнавальна Допомагає зрозуміти дійсність і проаналізувати її.
Компенсаторна Відновлює в людському дусі гармонію і психіку.
Евристична Висвітлює теми, важкодоступні науці.

Види мистецтва

Мистецтво підрозділяється на тимчасові та основні види. До тимчасовим відносять те, що актуально на даний проміжок часу, тобто постійно змінюються. Це, наприклад, танці і деяка музика, література.

До основним відносять ті види, на яких в цілому побудована культура.

Характеристика основних видів мистецтв

Художня діяльність людини буває найрізноманітнішою, задіяна може бути в різних областях. Нижче наводиться опис кожного з видів, де може застосувати себе творчо розвинена людина.

Дивіться також:  Методи прогнозування, експертні, формалізовані, статистичні, математичні, соціально-економічні, фактографічні, якісні методи та їх характеристика

Архітектура

Являє собою самостійну гілку, завдяки якій архітектор висловлює своє бачення світу в будівлях. Архітектурні споруди показують рівень культурного розвитку інших народів і минулих епох.

Бувають кілька розділів архітектури: містобудування, ландшафтний дизайн, дизайн інтер’єру та малі архітектурні форми. Так само виділяють в архітектурі та стилі. Основними є готика, бароко, рококо, модерн, класицизм і романтизм.

Графіка

Для графіки характерно використання ліній, крапок і штрихів в якості образотворчих засобів.

Зазвичай використовується не більше одного відтінку, а основним є чорний колір.

Даний вид є одним з найдавніших, походження якого почалося з наскальних малюнків у печерах.

Декоративне мистецтво

Характеризується виготовленням побутових предметів, що володіють художніми елементами. Переважає оформлення з допомогою мозаїки, розписи, вітражів та різьби.

Головною перевагою є практичність і можливість використання в побуті. Предмети декоративного мистецтва формують навколишній світ людини, роблячи його багатшим в естетичному плані.

Образотворче мистецтво

Являє собою вид художньої творчості, мета якого, по суті, є відображення світу навколо. Включає в себе живопис, скульптуру, графіку, архітектуру.

Образотворче мистецтво отримало таку назву, оскільки митець висловлює свої внутрішні переживання через зображення природи, людей, тварин і так далі.

Кіно

В основі кінематографа лежить створення творів мистецтва з допомогою техніки і монтажу. Зародження кіно довелося на 1880-1890 рр. у Франції братами Люм’єр, які створили прототип сучасної камери.

Кіно включає в себе режисуру, акторську майстерність, літературу, мистецтво гриму і декорацій.

Література

Мистецтво слова в літературі займає головну позицію, оскільки завдяки значенню слова створюються світові літературні шедеври. Автор змушує автора мріяти, радіти, сумувати, переживати, а головне занурюватися в інший світ.

Дивіться також:  Політична система суспільства поняття, структура, функції, основні елементи, субєкти, інститути, ідеологічні підсистеми

Величезна кількість зворотів, синонімів та висловлювань створюють в голові людини нову реальність. Література по праву основа багатьох духовних сфер у житті кожного.

Музика

Музика відображає дійсність, передає почуття автора, його думка з допомогою звукових ефектів. Є тимчасовим, оскільки реально вона існує виключно в живому виконанні.

Існує величезна кількість жанрів, які відрізняються один від одного. Наприклад, класика і рок-н-рол, джаз і мюзикл, оперета і сюїта, а так само багато інших.

Прикладне мистецтво

Характеризується створенням виробів з художніми та утилітарними функціями. Вони володіють естетичними якостями, що служать оформленням для дому.

Яскравими прикладами служать одяг, меблі, килими ручної роботи, ювелірні та іншого типу виробу.

Танець

Характеризується не тільки талантом і величезною віддачею, але і здатністю передавати в русі певну думку, зачаровує глядача. Вираження сильних емоцій змушує переживати танцюристів і тих, хто спостерігає за ним.

З моменту появи танців і по сьогоднішній день існує багато напрямів: вальс, балет, танго і так далі.

Телебачення

Найпоширеніше засіб масової інформації, здатне передати художню діяльність людей з усіх місць планети.

Переглядаючи документальні програми про творчих людей, концерти, вистави, фільми та інші твори, людина збагачується духовно.

Театр

Театр відіграє окрему роль в суспільстві, оскільки є сукупністю практично всіх видів мистецтв. Є колективним видом, основа якого в тексті і роботі постановника.

Актор, будучи носієм драматичної дії, стверджує різноманітні ідеї і відображає реалії.

Фотомистецтво

Мистецтво отримання унікальних знімків за допомогою пошуку композиції, потрібного освітлення і моменту.

Особливістю фотографії є відображення дійсності в наочних, реальних образах.

Дивіться також:  Види листів у діловодстві, зразки інформаційного, службового, офіційного, розпорядчого, статутного, листи-повідомлення, сповіщення, підтвердження, обгрунтування

Хореографія

Хореографія полягає у постановці та плануванні танцю.

Хореографи ретельно продумують руху, зовнішню складову, підбирають музику і допомагають танцюристам спіймати особливий ритм, здатний передати задум.

Цирк

Особливий вид, основа якого передача думки через демонстрацію сили, спритності, сміливості.

Містить акробатику, клоунаду, ілюзіонізм, еквілібристику, дресирування тварин і подання з ними.

Естрада

Укладає поняття сукупності різноманітних видів, які здійснюють функцію розваги.

Короткі номери одного або декількох артистів, як правило, складають цілісний образ.

Яким чином класифікують види мистецтв

Для демонстрації схожості і відмінностей видів мистецтв, існують підстави для їх класифікації:

  • за засобами, що використовуються та їх кількості – прості і складні;
  • у зв’язку мистецтва з реальністю – образотворчі та виразні;
  • за згідність до простору і часу – просторові і тимчасові;
  • за походженням – нові та традиційні;
  • використання в побуті – витончені і прикладні.

Взаємодія видів мистецтв

Справжнє мистецтво створюється при взаємодії різних видів внаслідок того, що створюються нові стилі.

Головна мета — це впливати на людину, змусити його відчувати заново, по-іншому.

При дії різних видів один на одного, емоції стають яскравіше і люди тягнуться до прекрасних речей.

Багато люди більше цінують науку. Але що відрізняє науку від мистецтва? Наука більш раціональна, матеріальна, кожна праця по суті лише ланка в ланцюзі попередників і послідовників.

Специфіка мистецтва полягає в безпосередності та спонтанності, а кожен елемент цілісний і закінчений.

Кожна держава має своєю культурою, яка відображає традиції та розвиток живуть у країні людей. Мистецтво — найважливіша складова життя людини, допомагає з головою зануритися в процес пізнання.