Заступник генерального директора: посадова інструкція, обов’язки і компетенція

Посаду заступника генерального директора складається з практичних потреб підприємства. Тому обов’язки можуть бути настільки різними, що не представляється можливим привести універсальні якості ідеального співробітника. Необхідність у заміні у гендиректора виникає в наступних випадках:

 • При вирішенні сконцентруватися на стратегічних завданнях і побудові відповідних цілей. Тоді потрібен спеціаліст, який буде виконувати оперативне управління.
 • При вирішенні відійти від справ. Тоді розглядають кандидатуру, яким у майбутньому можна передати справи.
 • Розглянемо, які вимоги пред’являються до заступника, і які завдання ставляться перед ним.

  Ідеальний кандидат на посаду заступника

  В залежності від завдань, які ставляться перед кандидатом, до нього пред’являються визначені вимоги. Як правило на цю посаду ставлять спеціаліста до 30 років, у якого багато сил та енергії, є готовність переробляти великі обсяги інформації, а тому прогресувати самому і приносити користь компанії. У нього повинна бути вища економічна або технічна освіта. В останньому випадку фахівець має гарне логічне мислення, за рахунок чого правильно структуруються знання.

  Безумовно, один диплом мати мало. Кандидат повинен володіти реальними знаннями в економіці, вміти аналізувати фінансову діяльність та мати необхідний досвід роботи в галузі фінансів. Про всім цьому роботодавець зможе зрозуміти на випробувальному терміні.

  Завдання

  Завдання зама мають багато спільного з завданнями гендиректора. Різниця лише у відповідальності, а також у рівні поінформованості. Заступник повинен добре розбиратися в загальних економічних питаннях, знати законодавство про податки, договірне право, розуміти бухгалтерський облік. Але і це ще не все. Йому потрібно знати роботу програм, що використовуються підприємством, так як можливо на нього покладатиметься обов’язок щодо складання відповідних звітів.

  Посадова інструкція

  У відповідності з Трудовим кодексом, роботодавець не зобов’язаний складати посадову інструкцію, оскільки в трудовому договорі з заступником генерального директора повинні міститися відомості про функціональні обов’язки. В той же час цей документ конкретизує їх. У ньому міститься перелік посадових обов’язків з урахуванням специфіки виробництва, управління, прав працівника, відповідальності. У посадовій інструкції не тільки йдеться про функції, але міститься інформація про кваліфікаційних вимогах, що пред’являються до посади і роботі.

  Дивіться також:  Труба 12Х18Н10Т: ГОСТ 9941-81, характеристики, розміри, застосування

  Таким чином, вона робить взаємодію між працівником і роботодавцем більш легким і зрозумілим. На думку Роструда посадова інструкція однаково необхідна як роботодавцю, так і працівнику, так як це допоможе:

 • Оцінити роботу працівника під час випробувального терміну.
 • Обґрунтовано відмовити йому у прийнятті на роботу.
 • Розподілити трудові функції.
 • Перевести його на іншу роботу.
 • Оцінити цілісність та повноту виконання трудових обов’язків.
 • Інструкція може затверджуватися у вигляді самостійного документа або слугувати додатком до трудового договору.

  Посадові обов’язки. Суть роботи

  До загальних посадових обов’язків заступника генерального директора з загальних питань належать такі:

 • Контроль за господарською і фінансовою діяльністю підприємства.
 • Забезпечення корисності кожного працівника.
 • Вжиття заходів щодо прискореного обігу продукції з застосуванням своєчасного укладання договорів. Компанії повинні володіти відповідною репутацією і досвідом, а заступнику потрібно вміти вибирати таких партнерів.
 • Керівництво з економічних питань і використання накопичених ресурсів. Потрібно покращувати і нормувати витрати на сировину, контролювати його вживання на виробництві.
 • Поліпшення економічних показників, що включає роботу над зміцненням позиції підприємства, його діяльності, зростанням нормативів і фінансів.
 • Попередження та ліквідація накопичених матеріальних цінностей, зайвих витрат матеріалів, псування обладнання з-за неправильної або надто інтенсивної роботи.
 • Права

  До прав заступника генерального директора відносяться наступні:

 • Робити розпорядження, давати консультації працівникам про їх трудової діяльності або при виникненні несправностей.
 • Брати участь у підготовці проектів наказів і вказівок. Наприклад, він може аналізувати прийняті дії, брати участь у складанні кошторисів, договорів.
 • Представляти інтереси компанії. З цією метою взаємодіяти з держорганами та приймати рішення в межах своєї концепції, з різними організаціями при вирішенні невідкладних питань, мати право підпису.
 • Заступник генерального директора також повинен відповідати на запити різних підрозділів підприємства, вміти заміщати обов’язки будь-яких працівників.
 • Повідомляти про недоліки у компанії, які були виявлені ним особисто або за відомостями інших співробітників. Вносити пропозиції про поліпшення функціонування компанії, модернізації підрозділів.
 • Дивіться також:  Що таке годування? Кілька значень слова

  Обов’язки (спостереження за ситуацією на підприємстві)

  В рамках даного напряму діяльності, заступник генерального директора має такі обов’язки:

 • Контролювати і брати участь у складанні необхідних документів, кошторисів, де визначаються переробки, а також модернізація технологій.
 • Здійснювати контроль за своєчасною здачею звітності, розрахунків, їх включенням в основну документацію.
 • Контролювати виконання планів, нормативів, можливості реалізації виробництва.
 • Якщо генеральний директор відсутній, то його обов’язки переходять заступнику. Тому даний співробітник повинен вміти вести переговори, проводити заходи, організовувати зустрічі.
 • Працівники повинні підпорядковуватися заступнику генерального директора. Він не тільки контролює їх роботу, але і вживає заходів для поліпшення результативності та підвищення безпеки. Заступник розробляє, вдосконалює та впроваджує правила внутрішнього розпорядку, приписи щодо пожежної безпеки, а також охорони праці. Він передає співробітникам накази і вимоги генерального директора, а також забезпечує і контролює їх виконання.

  Обов’язки з економічних питань

  У відповідності з посадовою інструкцією, заступник директора з економічних питань має здійснювати такі функції:

 • Координувати діяльність відділу по розробці стратегії.
 • Займатися плануванням і контролем за показниками по господарській частині.
 • Аналізувати результати діяльності, розробляти і впроваджувати нові методики з метою поліпшення фінансових показників.
 • Контролювати користування ресурсами.
 • Брати участь в укладанні колективного угоди, розкладі штату.
 • Працювати над поліпшенням економічних показників різних підрозділів.
 • Працювати над поліпшенням виробництва, виконувати функції антикризового управління.
 • Якщо мова йде про компанії міжнародного рівня, то до цих вимог додаються міжнародні стандарти. Зокрема, в них входить наявність знань здійснення фінансової звітності, англійської мови, додаткової освіти (МВА, сертифікат CFA і СРА).

  У різних фахівців можуть відрізнятися обов’язки. Щоб успішно з ними справлятися, заступник генерального директора по економіці, крім іншого, повинен володіти лідерськими якостями, а також бути комунікабельною людиною, вміти переконувати і впливати на інших людей, приймати відповідальні рішення.

  Дивіться також:  Як зробити Різдвяний вертеп своїми руками: інструкції

  Обов’язки щодо стратегічного розвитку

  Заступник гендиректора з розвитку планує роботу компанії в майбутньому. Він говорить про її місії, завдання і цілі, визначає політику. У зв’язку з цим, такий спеціаліст повинен володіти певними вимогами, в число яких входить наявність профільної вищої освіти та досвід управлінської діяльності.

  Він повинен володіти знаннями з теорії управління, маркетингу, економіки, менеджменту. До основних обов’язків заступника генерального директора з розвитку відносяться наступні:

 • Планування розвитку компанії, моніторинг виробничої діяльності, аналіз відповідних показників.
 • Розробка і реалізація нових проектів, підготовка необхідної документації.
 • Призначення відповідальних осіб, організація і контроль за виконанням поставлених завдань підрозділів компанії.
 • Розробка антикризових заходів, зміна планів також відноситься до функцій цього фахівця, якщо виникнуть відповідні ситуації. Заступник гендиректора може запитувати і користуватися будь-якими відомостями, що стосуються діяльності компанії.

  Відповідальність

  Незалежно від того, в якій сфері працює заступник генерального директора (з безпеки, економіки, стратегічного планування і так далі), він буде нести відповідальність у наступних випадках:

 • При невиконанні покладених обов’язків або виконання їх неналежним чином.
 • При невиконанні розпоряджень гендиректора.
 • При розголошенні конфіденційної інформації.
 • При невиконанні положень трудової дисципліни, правил розпорядку, безпеки, в тому числі, протипожежного.
 • При наданні неправдивих відомостей про виконання поставлених завдань.
 • При зриві встановлених термінів.
 • При втраті матеріальних цінностей з його вини.
 • Висновок

  Посадова інструкція – це документ, в якому детально регламентуються аспекти діяльності співробітника. Вона складається гендиректором чи з допомогою залучених спеціалістів і значно спрощує не тільки підбір підходящої кандидатури на вакантне місце (наприклад, заступника генерального директора з капітального будівництва), але і впорядковує роботу співробітника в майбутньому.