Загальна рентабельність: формула розрахунку

Аналіз прибутку та рентабельності фірми є найважливішою частиною аналітичної роботи підприємств в сучасних умовах. Це дослідження дає змогу виявляти помилки у фінансовій діяльності компанії, що забезпечує керівництво інформаційною базою, а також допомагає розробити перспективи та шляхи подальшого розвитку і визначати резерви збільшення прибутку і рентабельності фірми. У зв’язку з цим актуальність статті пов’язана з тим, що в сучасних умовах без продуманого грамотного аналізу ефективності фірми і виявлення основних факторів, які впливають на рентабельність, неможливо підняти рівень отриманих доходів фірмою і вийти на беззбитковий обсяг реалізації.

Поняття

Механізм управління ефективністю компанії і фінансовими результатами є взаємодія факторів фінансової діяльності, яке тягне за собою зростання прибутковості фірми, зниження її витрат. У зв’язку з чим використовують показник рентабельності, який враховує динаміку доходів і витрат, а також показує їх співвідношення з вибраними базами для розрахунку.

Показник рентабельності робить істотний вплив на прийняття рішень для забезпечення прибутковості, економічної стабільності фірми з боку керівництва.

Виявлення можливостей зростання прибутковості для компанії визначає різні варіанти і модифікації її показників та формул, які ми розглянемо далі.

Цілі аналізу і розрахунку рентабельності

Призначення розрахунку показника ефективності для фірми дуже велике. У його процесі можуть бути вирішені наступні завдання:

 • дослідження всіх варіантів отримання прибутку фірми у відповідність з її ресурсами та активами в умовах ринку;
 • аудит фінансових результатів фірми та процесів їх формування;
 • пошук та виявлення резервів росту ефективності;
 • оцінка фірми;
 • пошук заходів щодо зростання фінансових показників та рентабельності.

Аналіз проводиться не тільки з метою забезпечення внутрішніх потреб фірми, але і для оцінки її ефективності, для інвесторів і власників бізнесу. При взятті кредиту компанією в банку останній може запросити дані розрахунків, які можуть стати вихідним моментом у вирішенні питання про надання кредитних коштів.

Розрахунок загальної рентабельності за формулою необхідний у випадках:

 • отримання кредитних коштів від банку;
 • при оцінці перспектив розвитку фірми;
 • при оцінці ефективності продажів;
 • при порівнянні з конкурентними позиціями.

Звідки береться інформація для розрахунку

При розрахунку показника рентабельності використовують інформаційні джерела, серед яких виділено зовнішні та внутрішні.

Джерела аналізу рентабельності

Зовнішні

Внутрішні

Показники загальноекономічного стану в країні

Фінансова та бухгалтерська звітність

Ринкові показники кон’юнктури

Звіт про фінансові результати

Показники по основним і великим конкурентам на ринку

Бухгалтерський баланс

У звіті про фінансові результати можна використовувати такі значення, як: виручка від реалізації, витрати, інші доходи та витрати, прибуток. У бухгалтерському балансі можна взяти дані про стан активів та їх джерелах.

Дивіться також:  Банки Європи: список, огляд, рейтинг

Як виглядає формула розрахунку?

Під рентабельністю розуміють відносний показник, який відображає прибутковість фірми. Формула рентабельності підприємства загальна визначається як відношення показника прибутку (фінансових результатів) до показника, віддачу якого нам потрібно дізнатися (витрати, активи і т. д.).

Рентабельність показує розмір прибутку в витрачений рубль фірми.

Коефіцієнт загальної рентабельності і його формула виглядає таким чином:

Р = П / х * 100 %

де Р – рентабельність загальна, %

П – розмір прибутку, тис. руб.

х – показник, за яким будемо оцінювати ефективність, тис. руб.

Так як рентабельність вимірюється у %, то відбувається множення на 100.

Напрями дослідження рентабельності

Оцінка прибутковості фірми

Оцінка прибутковості товарів (продукції), витрат, ресурсів

Розподіл прибутку на виручку

Розподіл прибутку на витрати (собівартість)

Розподіл прибутку на власний капітал

Розподіл прибутку на основний капітал (кошти)

Розподіл прибутку на позиковий капітал

Розподіл прибутку на оборотний капітал

Розподіл прибутку на число співробітників

Розподіл прибутку на фонд оплати праці

Наведемо приклад розрахунку загальної рентабельності за формулою.

Компанія ТОВ «…» отримала наступні результати діяльності за 2017 рік:

 • прибуток склав 500 000 руб.;
 • виручка склала 900 000 руб.;

Розрахунковий показник:

Рентабельність загальна = прибуток / виручка * 100% = 500 000 / 900 000 * 100% = 55,6%

Загальна рентабельність і формула балансу виглядає наступним чином:

Р = 2300 стор / стор 2110 * 100 %

де стор. 2300 – прибуток до оподаткування, тис. руб.

стор. 2110 – виручка, тис. руб.

Основні види рентабельності можна підрозділити на наступні типи:

 • рентабельність активів;
 • рентабельність капіталу;
 • рентабельність продажів;
 • рентабельність продукції

Рентабельність підприємства

Даний показник є мірилом ефективності фірми, при якій використовуються дані по основним засобам компанії. Він розглядається як відношення прибутку до середнього значення основних фондів компанії.

Для розрахунку даного показника необхідно:

 • розрахувати середнє значення основних фондів компанії:

ОФср= (ОФнг + ОФкг) / 2

де ОФнг – основні фонди на початок року, тис. руб.

ОФкг – основні фонди на кінець року, тис. руб.

 • розрахувати досліджуваний коефіцієнт загальної рентабельності за формулою для підприємства:

Рпред = П / ОФср * 100 %

де П – прибуток фірми, тис. руб.

Даний показник може бути використаний інвесторами і власниками для оцінки всього підприємства в цілому (або його вкладень).

Рентабельність продукції

Даний показник може виявити ефективність витрат, тобто частку прибутку кожному отриманої рублі фірми при реалізації продукції.

Дивіться також:  Антоніо Тарвер: кар'єра видатного боксера

Загальна рентабельність підприємства та формула розрахунку по продукції виглядає так:

Рпрод = Пр / З * 100 %

де Пр – прибуток від реалізації, тис. руб.

З – витрати на продукцію, тис. руб.

Замість значення прибутку від реалізації можна взяти також чистий прибуток.

Рентабельність активів

Дані показники дозволяють визначити доцільність застосування певних ресурсів фірми.

Як опрелеляется загальна рентабельність активів? Формула розрахунку може бути представлена варіантами:

 • рентабельність чистих активів:

Рча = П / ЧА * 100 %,

де П – сума прибутку, тис. руб.

ЧА – сума чистих активів, тис. руб.

 • рентабельність поточних активів:

Рота = П / ТА * 100 %,

де ТА – поточні активи, тис. руб.

 • рентабельність активів:

Ра = А/ Б * 100 %,

де Б – середньорічна сума підсумок балансу, тис. руб.

 • рентабельність виробничих фондів:

Рпф = П / ПФ * 100 %.

де ПФ – виробничі фонди, тис. руб.

Рентабельність капіталу

Даний показник дає можливість оцінити ефективність вкладень капіталу і фірми в ту чи іншу сферу діяльності.

Загальна рентабельність капіталу і формула розрахунку виглядає наступним чином:

Кра = ЧП / К * 100 %

де Кр – рентабельність активів, %

ПП – розмір чистого прибутку, тис. руб.

К – розмір капіталу, тис. руб.

Інший варіант:

Кра = ВП / К * 100 %

де ВП – валовий прибуток, тис. руб.

Вибір формули визначається цілими аналізу. При цьому загальна рентабельність формула розрахунку по балансу щодо капіталу буде виглядати наступним чином:

Кра = 2100 стор. / (або 2200 чи 2300 або 2400) / ((1600 стор н. р.+стор. 1600 кг)/2) * 100%

де (1600 стор н. р.+стор. 1600 кг)/2 – середня величина капіталу фірми, т. р.

Рентабельність продажів

Це один з основних видів рентабельності, який розраховується для аналізу фірми. Він дозволяє зрозуміти, скільки прибутку має компанія з одного рубля виручки. Загальна формула розрахунку рентабельності продажів виглядає наступним чином:

Рп = П / В,

де П – прибуток від реалізації, тис. руб.

В – сумарна виручка фірми, тис. руб.

Прибуток може бути як валовий, так і операційний, чистий і т. д. Можна взяти будь-який з цих видів прибутку і прорахувати даний показник. Все залежить від цілей аналізу.

Підсумки розрахунків

Після того як проведено всі розрахунки загальної рентабельності за формулами за кілька періодів в динаміці, необхідно зробити висновки:

 • Низька рентабельність продажів означає, що ціна продукції висока.
 • Низька рентабельність персоналу означає, що на фірмі перебір з співробітниками або високий рівень оплати праці.
 • Низька рентабельність продажів також може означати, що, можливо, завищена собівартість в структурі ціни.
 • Рентабельність конкретних товарів говорить про ефективність їх виробництва та реалізації.
Дивіться також:  Наслідки вибуху водневої бомби

Як підвищити ефективність і прибутковість?

В основі зростання рентабельності фірми лежить застосування інноваційних рішень для компанії, яке дає можливість вивести на ринок новий товар, нову послугу з кращою якістю і характеристиками для освоєння нових ринків збуту.

Варіанти зростання прибутковості по факторам наступні:

 • Темп зростання виручки від реалізації вище темпу зростання понесених витрат. Причиною такої ситуації може бути зростання обсягів реалізації і структурні зміни в асортименті. Зростання обсягів реалізації тягне за собою зростання виручки у відповідності з впливом показника виробничого левериджу. Зростання виручки також може бути забезпечений зростанням ціни продукції, економією витрат.
 • Темп зниження витрат вище темпу зниження виручки. Причинами такої ситуації можуть бути зростання цін на продукцію або зміна структури асортименту. В такій ситуації показник рентабельності збільшиться, хоча обсяг виручки може знижуватися.
 • Зростання виручки і зниження витрат. Така ситуація можлива завдяки зростанню цін, структурним змінам асортименту, змін норм витрат. Даний варіант дуже сприятливий для фірми в плані зростання рентабельності.

В цілому за основу зростання прибутковості фірми можна взяти зростання доходів і скорочення (оптимізації) витрат. При розрахунку різних коефіцієнтів використовують різні базові значення, тому вплив на ефективність надають не тільки доходи та витрати, але і стан структури активів фірми, джерел їх формування, напрямків діяльності.

Наприклад, при зміні структури капіталу можна змінити показники рентабельності інвестицій, при зміні структури виробництва можна вплинути на рентабельність продажів і т. д. В таких ситуаціях ефективність оцінюють комплексно завдяки аналізу загальної рентабельності за формулою.

Висновок

Фактори зростання рентабельності фірми надають наступну дію: при зростанні доходу підприємства і скорочення витрат показник зростає, а значить, зростає і економічна ефективність фірми в цілому.

В останні роки прибутковість більшості російських підприємств різко знизилася, що пов’язано з впливом несприятливої зовнішньої середовища, зростанням витрат, впливом конкуренції. Положення справ може бути покращено при вишукуванні резервів росту ефективності бізнесу і напрямків поліпшення функціонування компанії.

Керівництву компанії рекомендується шукати певний баланс серед усіх можливих методів обчислення рентабельності та ефективності для того, щоб добитися чіткого результату.