Які бувають прийменники в українській мові: морфологічний розбір прийменника

Безумовно, унікальності будь мову гідний високих оцінок. Але чи кожен з них може похвалитися своїм багатством лексики, гігантським набором граматичних форм, глибинним складним і простим синтаксисом, величної морфологією? Прийменники в українській мові забезпечують високий показник унікальності.

Особлива частина мови

Прийменники в українській мові є окремою частиною мови. Класи та розряди їх теж потребують пильної уваги.

У сучасній російській мові виділяють 6 самостійних частин мови:

 1. Ім’я іменник.
 2. Дієслово.
 3. Ім’я прикметник.
 4. Прислівник.
 5. Займенник.
 6. Числівник.

Крім цієї групи, лінгвісти виділяють ще одну, яку вони назвали службовими частинами мови (ч. р.). Її елементи виконують «другорядні» функції, але на вищих формаціях мови (синтаксис) їх роль істотно вище, так як без них не вийде скласти речення. Сюди входять 3 основні групи:

 • Союз.
 • Частка.
 • Привід (додатково виділяють особливу групу вигуків).

З усіх перерахованих вище ч. р. найбільш цікава третя. Привід не може відповідати на жодне із запитань і пишеться завжди перед іменником. По своїй суті, він є своєрідним клеєм або розчином, що використовуються для будівництва синтаксичного цілого (пропозиції). З пропозицій вибудовується текст, а значить, прийменники виконують дуже важливу функцію в тексті. Таким чином, можна сформулювати визначення.

Прийменник — це службова частина мови, яка служить для зв’язку слів у реченні.

Дивіться також:  Що таке прислівник, освіта цієї частини мови, приклади слів; класифікація і відмінність від інших частин мови

Основні класифікації

За походженням і будовою виділяють похідні і непохідні прийменники. Непохідні ніколи не були іншими частинами мови чи їх морфемами. Похідні ж утворилися шляхом переходу самостійної частини мови службові. Для російської мови таке явище не є рідкісним і часто трапляється, коли одна частина мови поступово набуває морфологічні ознаки іншого. Явище частеречного переходу постійно вивчається вченими. Основним інструментом такого аналізу є виявлення закономірностей у сучасних мовних процесах.

За структурою виділяють групи простих: в, під, на; і складових: незважаючи на, висновок.

Щоб розібратися з написанням похідних прийменників та їх омонімічних форм, потрібно визначити причинно-наслідкові зв’язки їх утворення. Слід з’ясувати на прикладах, як повинні писатися омонимичные форми, як підкреслюються вони і чим відрізняються один від одного на листі. Для цього необхідно скласти таблицю.

Похідні Омонимичные форми (інша частина мови)
Протягом, у продовження У течії річки (іменник, доповнення)
Внаслідок У слідстві (іменник, доповнення)
Щодо = про На рахунок (іменник, доповнення)
Зважаючи = з-за Мати на увазі (фразеологізм); в виду села (іменник, доповнення)
Незважаючи на = хоча Не дивлячись в очі (деепричастие з часткою не; обставина)
Назустріч = до Йду на зустріч (обставина або доповнення)
Дивіться також:  Рід імен іменників у російській мові, як визначити, приклади жіночого, чоловічого та середнього роду, список виключень

Дані таблиці свідчать про те, що слід розрізняти самостійні ч. р. і похідні прийменники, так як від цього залежить те, яким членом речення є слова. Якщо невірно визначити ч. р., можна помилитися у підсумку. А значить, є ризик порушити правила відокремлення додатків і обставин.

Похідні бувають трьох видів:

 • Утворені від іменника (шляхом продовження).
 • Утворені від прислівників (навколо, протягом, внаслідок, зважаючи на рахунок).
 • Утворені від дієприслівники (завдяки, незважаючи на).

Слід зазначити, що, переходячи з іменника, прислівника або дієприкметники, слово позбавляється морфологічних ознак самостійних ч. р. Воно змінює одні морфологічні категорії на інші. Наприклад, втрачається рід, число, відмінок і т. д.

Алгоритм морфологічного розбору

Морфологічний розбір є способом довести, який ч. р. є слово. Будь-який з них володіє морфологічними ознаками (категоріями). Потрібно ознайомитися з прикладом такого розбору.

Морфологічний розбір складається з 3 етапів:

 1. Визначення частину мови. Загальне значення.
 2. Визначення виду прийменника — простий або складений похідний або непроизводный.

Таким чином будується усний розбір. На практиці (письмово) він виглядає наступним чином:

Під високою травою ховається земля.

 1. Під — привід.
 2. Ховати (х) (під чим?) під землею.
 3. Морфологічні ознаки: простий, непроизводный.
Дивіться також:  Н і НН в причастиях, правопис суффиксах віддієслівних, пасивних і коротких дієприкметників однієї та двох Н, список виключень

Досі не всі знають, як підкреслюється прийменник у реченні, і невірно його графічно виділяють. Згідно з загальним правилом, він може позначатися тільки як і пов’язане з ним іменник.

Якщо у реченні іменник є доповненням (підкреслюється пунктирною лінією), то п. підкреслюватиметься таким же чином (над лісом). Якщо іменник в реченні буде обставиною, то і п. підкреслюватиметься таким же чином.

Багато підкреслюють п. так само, як і прикметник (хвилястою лінією), якщо воно стоїть між іменником і приводом. Це невірно. Він завжди зв’язаний тільки з іменником і відображає падежную форму цієї частини мови, але з прикметником пов’язує його тільки залежність від іменника.

З якими ч. р. не вживається

Оскільки з п. можуть вживатися тільки іменники, можна говорити про те, що це якість поширюється на ч. р., морфологічні ознаки яких збігаються з ім’ям іменником:

 • Займенник (крім займенників-прикметників).
 • Причастя.
 • Кількісні іменники.

З цими ч. р. привід може поєднуватися, але з прикметниками, прислівниками, порядковими числівниками зв’язок ніколи не спостерігається. Це пов’язано з тим, що вищеперелічені ч. р. за своїми морфологічними категоріями схожі з прикметником, а прийменник від нього не залежить.