Як оформлювати посилання в курсовій роботі приклад, оформлення бібліографічних посилань на електронні ресурси за Гостом, як зробити внутритекстовую посилання на літературу

Для студентів, вперше стикаються з написанням курсових і випускних робіт, часто постає питання — як оформляти посилання в курсовій роботі і де взяти приклад?

Як відомо, оформлення бібліографічних посилань регулюється державним стандартом і не допускає різних вольностей. Все це зроблено для додання єдності всієї навчальної та наукової документації з метою стандартизації.

Бібліографічне посилання — що це таке

При розробці матеріалів, які мають науковий або навчальний характер, вимогами навчальних закладів обов’язково закріплено правило про використання бібліографічних посилань.

Вони являють собою відсилання до тих джерел, на які автор посилається при описі загальновідомих фактів, а також при запозиченні визначених результатів або частини дослідження. Запозичення при відсутності такого посилання є грубим порушенням авторського права і називається плагіатом.

Фактично, основні завдання бібліографічних посилань – це підтвердити використовується автором роботи інформацію, а також вказати на кількість даних, необхідних для знаходження першоджерела (наприклад, монографія).

Для авторів є велика кількість джерел, на які можна послатися, серед яких є як документи, що пройшли офіційну процедуру публікації, так і джерела, доступні електронно (без офіційного видання).

Види бібліографічних посилань

Класифікація посилань визначена ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Всього можна написати кілька класифікацій, кожна з яких враховує особливості опису джерела.

Найпоширенішим поділом є таке за обсягом використаних у тексті посилання елементів:

 • Повна. Тут найбільш повно потрібно вставляти вихідні дані цитованої літератури, без упущення або скорочення елементом. Для складання такого типу необхідно керуватися вимогами, наведеними в ГОСТ 7.1-2003 «Приклади бібліографічного опису».

Приклад: Пліч, Н. Методи розкладання в аналітичній хімії [Текст]: учеб. для вузів / Р. Бік. – М : Хімія, 1984. – 432 с.;

 • Коротка. В даному випадку наводиться розстановка тільки основних елементів, без докладного вказівки бібліографічних даних. Приклад написання регламентується ГОСТ Р 7.0.5-2008. Допускається скорочення слів до такої міри, щоб не допустити двоякого тлумачення.
Дивіться також:  Професія економіст, чим займається, які іспити потрібно здавати на інженера-економіста, яка зарплата, функції та обовязки економіста-аналітика

В залежності від місця положення бібліографічні посилання в тексті роботи, теж передбачена класифікація:

 • внутритекстовые — це такі посторінкові елементи бібліографічного опису, які поміщаються безпосередньо за тим текстом, у якому було здійснено запозичення. Наводиться круглої дужці.

Приклад: (Живописців В. П. Аналітична хімія цинку. М: Наука, 1975. 200 с.);

 • підрядкові. Такий тип можна ставити, коли цитована література вказується безпосередньо на тій же сторінці, але виводиться під виноску в нижній колонтитул. Номер вказується відразу ж після завершення цитування у верхньому регістрі у Ворд.

Приклад:8 Кудрін А. В., Громова О. А. Мікроелементи в неврології. М: ГЕОТАР-Медіа, 2006. С. 257-259;

 • затекстовые. На таке цитування вказується цифра, відокремлювана квадратною дужкою в кінці речення, де було зроблено посилання на джерело. Всі цифри в хронологічному порядку наводяться в кінці роботи. Для цього бажано використовувати автоматичні кінцеві посилання в текстовому редакторі.

Приклад: 17. Каплан В. Р. Міжмолекулярні взаємодії. Фізична інтерпретація, комп’ютерні розрахунки і модельні потенціали. М.: Біном. Лабораторія знань, 2014. 397 с.;

 • повторна текстове посилання. Якщо джерело вже вказувався в роботі є необхідність вказати його повторно, то можна користуватися спрощеною версією бібліографічного оформлення. Змінюється тільки сам текст посилання, а спосіб її приведення залишається таким же, як описано вище.

Приклад: 8 Кудрін А. В. Мікроелементи в… С. 201;

 • комбинируемая. Якщо використовується для цитування кілька робіт автора, то можна поєднати їх в одну бібліографію (використовується референтна посилання).

Приклад: Кузнєцова А. Н. Очищення радіоактивно-забруднених вод електрохімічним методом // Вісник національного дослідницького ядерного університету. 2017. №1. С. 26-30; Його ж. Очищення радіоактивно-забруднених вод від іонів металів в електрохімічному апараті. 2015. №12-3. С. 83-87.

Дивіться також:  Кембриджський університет, де знаходиться, вартість навчання в Кембриджі, факультети і спеціальності, історія та цікаві факти, знамениті випускники

Загальні правила оформлення посилань

Згідно ГОСТу, будь-яка бібліографічна посилання розбивається на області, в кожній з яких міститься певна інформація про цитованої публікації.

Всього таких областей вісім:

 1. Заголовок, в якому вказується прізвище відповідального за надання даних відомостей. Це, як правило, ім’я автора або редактора.
 2. Вказівка видання даної роботи із зазначенням основних змін по відношенню до попереднього.
 3. Вузькоспрямовані специфічні відомості.
 4. Вихідні дані, що вказують на публікацію. Тут слід вписати місце і час, коли робота вийшла у світ.
 5. Технічна характеристика роботи, а саме займаний обсяг та кількість аркушів.
 6. Серія даної публікації. Сюди заноситься назва серії, а також код ISSN.
 7. Область примітки, куди вносяться вільні дані, що відносяться до роботи.
 8. Фінальна зона призначена для включення умов доступності.

Використання кожної з перерахованих описових характеристик не є обов’язковим, достатньо набору з 4 областей. Правильно відокремити їх один від одного, слід за допомогою крапки і тире.

Якщо приводиться джерело має надто велику назву, то не забороняється скоротити деякі слова так, щоб після скорочення однозначно вгадувався їх зміст. При цьому заборонено скорочувати заголовки.

При необхідності послатися на таблицю, призводять зазначення конкретної сторінки документа з приміткою в квадратних дужках.

Як робити посилання в курсовій роботі — приклади та пояснення

Зазвичай теоретична інформація, наведена в Гості, досить складна для розуміння, тому авторів цікавлять виключно практичні приклади оформлення бібліографії. Найпоширеніші варіанти розглянуті нижче.

На статтю в журналі

Цитування статті, опублікованій в науковому журналі.

Приклад: Іванніков І. А. Місце філософії права в системі юридичних наук // Журнал російського права. – 2018. — №4. – С. 35-42.

На статтю закону

Посилання на статтю законодавчий акт, зокрема на пункт закону (наприклад, на Гарант).

Дивіться також:  Куди вступити з обществознанием, список професій, факультетів і спеціальностей де потрібно суспільствознавство

Приклад: Федеральний закон від 01.12.2011 N 376-ФЗ «ПРО внесення змін до статті 24 Федерального закону «Про військового обов’язку та військовою службі» // УПС Гарант.

На книгу

Вказівка повноцінного видання – книги.

Приклад: Кукурека А. В. Динаміка статистичної функції. М.: Фізика, 2010. С. 180-210.

На конституцію РФ

Цитування одного з пунктів чинної конституції РФ.

Приклад: Російська Федерація. Конституція (1993). Конституція Російської Федерації [Текст] : прийнята всенар. голосуванням 12 груд. 1993 р. / Російська Федерація. Конституція (1993) // Збори законодавства РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 128.

На ГК РФ і КК РФ, на Трудовий і Податковий кодекси

Цитування Цивільного або кримінального кодексу РФ.

Приклад: Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. від 03.02.2018) // Збори законодавства РФ. – 01.01.1996. – N 228. – C. 157.

Якщо необхідно послатися на Трудовий або Податковий кодекси, то оформлення бібліографічного посилання проводиться аналогічно.

На сайт

На сайт онлайн в мережі Інтернет посилання оформлюється з обов’язковим зазначенням самого сайту.

Оформлення посилань на електронні ресурси по ГОСТу

У деяких випадках може знадобитися оформлення посилань на різні екзотичні джерела:

 • відеоканал;

Приклад: Rammstein Official. (2015) Rammstein — Ohne Dich (Official Video) [Відеокліп групи Rammstein.] // YouTube. 31.07.2015 (https://www.youtube.com/watch?v=LIPc1cfS-oQ). Переглянуто: 27.10.2018;

 • публікація на веб — соціальні мережі.

Приклад: Станіслав Чернишенко (2018) Особливості філософії нового часу // Запис в Вконткте: 27 жовтня в 23:18 (https://vk.com/page-09800369_46113618). Переглянуто: 28.10.2018.

Висновок

Таким чином, оформлення посилань на різні джерела, для використання в навчальних і наукових роботах, не є чимось складним. Буде корисно кожен раз перед складанням бібліографічного листка освіжати свої знання, заглядаючи в діючий ГОСТ. У такому разі використана література буде оформлена строго і без помилок.