Виручка: формула розрахунку, поняття, види, облік

Виручка компанії є основним фінансовим показником функціонування фірми і індикатором її добробуту. Даний показник лежить в основі базових фінансових розрахунків показників ефективності, ділової активності фірми. Інтерес представляє динаміка даного показника в часі, тому вивчення складу та основ формування виручки, методик її розрахунку є дуже актуальним і необхідним моментом фінансової діяльності компанії. Згідно з отриманою сумою виручки керівництво фірми здатне оцінити попит та продажу по кожному товару (продукції, послуги), а значить, і запланувати обсяги закупівлі (виробництва) нових одиниць.

Поняття і сутність

Під виручкою компанії слід розуміти її заробіток безпосередньо від основної діяльності фірми за її профілем. Даний термін відноситься до ефективності функціонування підприємства. У бухгалтерському обліку і фінансовому аналізі використовується саме поняття виручки фірми, але не її доходу.

Слід розрізняти і відрізняти обидва ці поняття. Основні відмінності представлені в таблиці нижче.

Виручка

Дохід

Тільки ті кошти, які надійшли в бюджет фірми завдяки її поточної діяльності

Сума всіх заробітних компанією грошей за профілем діяльності. Збільшення вигоди фірми за рахунок зростання капіталу при множенні її активів

Тільки один вид доходів за профілем діяльності

Додаткові доходи від інших операцій

Вигода тільки по основній діяльності, а інші види діяльності не враховуються

Загальна вигода для компанії, підсумковий результат роботи

Є результатом здійснення комерційної діяльності

Отримання можливо при будь діяльності компанії, не обов’язково комерційної

Визначається за надходженнями, які утворюються в результаті функціонування фірми

Дорівнює виручці за формулою за вирахуванням витрат

Завжди більше нульового значення

Можливо і від’ємне значення

Таким чином, поняття доходу вище, глобальніше, ніж значення виручки. Однак він може бути і дорівнює їй, якщо компанія має лише один вид надходжень від основної діяльності. Якщо ж у компанії крім основної, є ще напрямку діяльності (інвестиційна, фінансова), то сумарні надходження фірми будуть перевищувати значення обсягів реалізації у грошовому вираженні.

У таблиці нижче представлені основні відмінності між досліджуваними поняттями.

Виручка

Прибуток

Надходження від діяльності сумуються

Можливі варіанти: загальна, чиста

Можливість бути віртуальної (наприклад, при розстрочці)

Визначається тільки після того, як кошти, фактично отримані і враховані

Для розрахунку проводять підсумовування всіх коштів, які були зароблені компанією

При розрахунку заробітку фірми віднімаються витрати

Взаємозв’язок тут така: з виручки прибираємо витрати і витрати, отримуємо прибуток. Ціну товару множимо на натуральний обсяг продажів, отримуємо обсяг реалізації у грошовому вираженні.

Дивіться також:  Audi A8 D2: фото, технічні характеристики і відгуки

Виручка і прибуток

У таблиці нижче представлені можливі варіанти розрахунку показників.

Дія

Результат

Виручка — собівартість

Валовий прибуток

Валовий прибуток — комерційні і управлінські витрати

Прибуток від продажів

Прибуток від продажів — відсотки до сплати + відсотки до отримання — інші витрати + інші доходи

Прибуток до оподаткування

Прибуток до оподаткування — податок на прибуток

Чистий прибуток

Цілком очевидно вплив виручки на прибутковість і прибуток компанії, так як вона є базовою величиною розрахунку зазначених показників.

Функції виручки

Головна функція показника: відшкодування понесених витрат по закупівлі товарів або виробництва продукції. У разі надходження виручки вчасно компанії може бути забезпечена стабільність роботи, безперервність товарообігу.

З використанням виручки фірмою оплачуються рахунки постачальників за закуплених товарів та сировина, виплачується заробітна плата працівникам та податки державі. За допомогою отриманого значення реалізації може бути вироблено розширення діяльності компанії, а також інвестування в нові проекти.

У разі затримки надходження виручки на рахунки компанії, можливо запізнілість не лише для оплати за зобов’язаннями фірми, але і порушення договірних зобов’язань зі штрафами, несплата інших рахунків, що в підсумку негативно позначається на функціонуванні компанії.

Можливі різновиди

Виділяють наступні можливі типи виручки фірми:

 • Валова, до якої належать усі платежі, отримані за продані товари (надані послуги).
 • Чистий: до неї відносять ту частину валової, яка залишається після вирахування непрямих податків (наприклад, ПДВ), акцизів та мит.
 • Загальна являє собою підсумовування доходів за напрямками основної діяльності, виручки від інвестиційної діяльності (наприклад, операцій з цінними паперами), виручки по фінансовій діяльності.

Складові елементи

Основними складовими моментами показника виручки є:

 • закупівельна ціна товару (продукції), тобто сума тих витрат, які були понесені в результаті покупки товарів або виготовлення (виробництва) продукції;
 • додана вартість товару являє собою частину прибутку, яку виробник (продавець) додає до закупівельних витрат для отримання власного винагороди;

Виходить, що якщо у виручки відняти суму собівартості продукції, то отримаємо суму доходу компанії за напрямом своєї діяльності.

Джерела

Можливі джерела отримання виручки виділимо наступним чином:

 • Від основної діяльності, до якої відносять реалізацію товарів (продукції, послуг). Наприклад, виручка магазину є доходи від продажу товарів, виручка ріелторської контори — доходи від надання послуг риэлторства і т. д.
 • Від інвестиційної діяльності, до якої належать операції з акціями, цінними паперами, можливо з активами компанії, які не беруть участь у товарообігу. Наприклад, велика компанія продає свої акції як напрямок отримання додаткових джерел фінансування.
 • Від фінансової діяльності, до якої можна віднести операції вкладання грошей в проекти (наприклад, депозит в банку).
Дивіться також:  Олександр Федотов: глянсовий магнат

Сумування всіх коштів від вищевказаних напрямків являє собою загальну виручку фірми.

Приклад розрахунку:

 • Виручка від основної діяльності — 400 000 руб.
 • Від інвестиційної діяльності — 120 000 руб.
 • Від фінансової діяльності — 55 000 руб.
 • Загальна: 575 000 руб.

Розрахунок виручки

Для визначення обсягів виручки можливе використання нескладних формул і показників. З метою розрахунку показника необхідно мати під рукою наступні значення:

 • обсяг реалізованої продукції за період;
 • ціна продукції, яка була реалізована.

Тоді розрахунок виручки і формула розрахунку може бути представлена наступним чином:

В = О * Ц,

де Про – обсяг реалізації в натуральних одиницях; Ц – ціна реалізації, крб

Приклад визначення виручки від продажу продукції представлений в таблиці нижче.

Продукція

Обсяг реалізації, одиниць

Ціна реалізації, крб

Виручка, крб

Кава

15 упаковок

250

3750

Хліб

30 буханців

45

1350

Печиво

50 кг

65

3250

РАЗОМ

8350

Виручка в день становить 8350 рублів.

Якщо, наприклад, ціна одного і того ж товару змінилася, то виручку перераховують.

Для нашого випадку: припустимо, що ціна 20 буханок хліба зросла після обіду до 48 рублів. У цьому випадку виручка (за формулою) буде перерахована в таблиці нижче.

Продукція

Обсяг реалізації, одиниць

Ціна реалізації, крб

Виручка, крб

Кава

15 упаковок

250

3750

Хліб

10 буханок

45

450

20 буханців

48

960

Печиво

50 кг

65

3250

РАЗОМ

8410

Як видно, досліджуваний показник виріс на 60 рублів.

При розрахунках також популярна виручка і формула розрахунку для визначення середньоденного значення:

Вср = В / Д,

де В – валова виручка за період, крб; Д – число днів в періоді, дн.

Наприклад, обсяг реалізації фірми в рік склав 450 000 руб. Розрахуємо середньоденну виручку фірми:

450 000 / 365 = 1233 руб. (в день).

Варіанти обліку

В даний час в економічній літературі представлені наступні основні варіанти відображення показника виручки підприємства:

 • Касовий метод дозволяє оцінити даний показник як потік реальних грошей, які були отримані фірмою за надані послуги, або за продані товари. У разі, якщо була надана відстрочка по сплаті, то фірма отримує виручку тільки після реєстрації моменту фактичної оплати.
 • Спосіб обліку по нарахуваннях. В даному випадку досліджуваний показник може бути визнаний лише з моменту підписання договору про реалізації товару або надання послуг, а також з моменту реалізації даного товару (надання послуг). При цьому зовсім не враховується, пройшла реальна оплата чи ні. Виручка все одно зараховується. Платежі авансом до виручці в даному випадку не відносимо.
Дивіться також:  Гімнастика для дітей, її значення в правильному розвитку дитини

Основи обліку у бухгалтерському обліку

Виручка в балансі компанії безпосередньо як показник відсутній. Немає конкретної рядки, в якій відображена її сума. Однак значення активів і пасивів фірми, їх динаміка можуть непрямим чином говорити про зростання або падіння показника реалізації. Тому можна стверджувати, що зв’язок між показником виручки і балансом існує.

У бухгалтерському справі облік ведеться по рахунку 90 «Продажі».

При операціях реалізації робиться запис виручки по проводці: Дб62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» — Кт90 «Продажі», субрахунок «Виручка».

Якщо взяти торгову організацію, рахунок 62 в ній не застосовується, тому використовують рахунок 50 «Каса»: Дб 50 «Каса» — Кт90 «Продажі».

Тобто, на думку бухгалтерів, до виручці відносять кредитовий оборот за рахунком 90 з дебетом за рахунками 62 або 50. В даному випадку не можна забувати, що у виручці включено ПДВ. У звіті про фінансові результати ПДВ прибирається, тобто вказується показник – нетто.

Приклад виручки і проводки з ПДВ: Дб90, субрахунок «ПДВ» — Кт68 «Розрахунки по податках і зборах», субрахунок «ПДВ».

При обчисленні виручки у бухгалтерському обліку також відображають операції по списанню витрат: Дт90, субрахунок «Собівартість» — Кт 41 «Товари», Кт43 «Готова продукція» Кт 20 «Основне виробництво».

У разі для торговельної організації проведення виглядають наступним чином: Дб90, субрахунок «Витрати на продаж» Кт 44 «Витрати на продаж».

Після визначення фінансового результату по закінченні місяця роблять проводку: Дб90, субрахунок «Прибуток/ збиток від продажу» — Кд 99 «Прибули і збитки» — у разі отримання прибутку.

Дб99 – Кт90, субрахунок «Прибуток/ збиток від продажу» — при збитку.

Висновок

Можливість отримання виручки для компанії являє собою підсумковий етап роботи фірми, тому її можна назвати загальним показником функціонування компанії. Прогнозування даного значення є базовим і першорядним, на основі якого формують ціну продукції та її обсяг в майбутньому. Також на базі даного показника можна провести розрахунок наступних значень: прибуток, дохід, рентабельність і т. д.