Валютні ринки: учасники, аналіз, розвиток, регулювання

Є ринки цінних паперів, інтелектуальної власності, матеріальних товарів споживання. Але велику популярність у світі і мають валютні ринки — міжнародні, національні, регіональні. У статті ми познайомимося з поняттям, визначимо відмінні риси цих ринків, розглянемо їх учасників. Дізнаємося, що таке валютні біржі, познайомимося з сучасною обстановкою в даній сфері.

Що це?

Валютний ринок — це особлива система відносин з приводу придбання та продажу іноземної валюти, а також за погодженням інтересів продавців і покупців. Саме тут, під впливом загального попиту і пропозиції, формується валютний курс.

Якщо подивитися на валютний ринок з організаційної позиції, то можна сформувати інше визначення. Це комплекс усіх сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій, які дозволяють безперебійно здійснювати валютний обмін на міжнародному, національному і регіональному рівні.

Передумови розвитку

Чому з’явився валютний ринок? Чому він активно розвивається і зростає в сучасний час? Це зумовлює цілий комплекс передумов:

 • Поглиблення економічних зв’язків між світовими державами.
 • Підвищення концентрації і посилення спеціалізації банківського капіталу.
 • Розвиток кореспондентських відносин між банками різних держав.
 • Створення світової валютної системи.
 • Популярність різних систем кредитування для активного твори міжнародних розрахунків.
 • Скасування у багатьох державах світу валютних обмежень.

Головні функції

Важливо визначитися і з основними функціями валютно-фінансового ринку. Це наступне:

 • Здійснення міжнародних валютних розрахунків.
 • Вплив на загальний розвиток світової валютної системи.
 • Забезпечення взаємозв’язку між всесвітніми кредитними і валютними ринками.
 • Регулювання валютного курсу.
 • Отримання прибутку безпосередніми учасниками ринку.
 • Проведення певної політики, яка спрямована на регулювання валютних відносин.

Світовий і національний ринок

Світовий валютний ринок, по суті, — це сукупність національних. Останні тією чи іншою мірою поєднуються в загальну світову систему.

Обсяг та характер валютних операцій, число використовуваних валют поділяє подібні ринки світові, національні та регіональні. Виділимо їх відмінні риси:

 • Світової. Тут здійснюються операції з валютами, які широко застосовуються в платіжному глобальному обороті. Світові валютні ринки зосереджені у фінансових центрах знову ж глобального значення. Вони знаходяться в США і Західній Європі, на Близькому і Далекому Сході, в Південно-Східній Азії. На регулювання валютного ринку саме вирішальний вплив роблять три центри — у Токіо, Лондоні і Нью-Йорку. Якщо ми звернемося до цифр, то побачимо наступне: 40 % глобального валютного обороту припадає на лондонський ринок, 40 % — на американський, 20 % — на японський.
 • Національний. Такий ринок, на якому відбуваються операції з визначеними валютами. Зазвичай створений для того, щоб обслуговувати валютні потреби однієї держави.
 • Регіональний. Проводяться операції тільки з певною конвертованою валютою.
Дивіться також:  Жінки індіанців: їх місце у суспільстві, правильне найменування

Міжнародний ринок

Виділимо також ряд рис, який виділяє саме міжнародний валютний ринок:

 • Ліквідність. Через цей ринок щодня проходять величезні грошові маси. Тут можливо здійснити відкриття/закриття позиції будь-якого обсягу за діючою в даний час котируванні.
 • Доступність. Міжнародні валютні операції на таких ринках проводяться цілодобово.
 • Гнучке регулювання організаційної системи. Позицію можуть відкрити за бажанням інвестора на обумовлений термін, що дозволяє планувати у часових межах свою ділову діяльність.
 • Низькі витрати. На таких ринках не потрібні високі комісійні витрати. Якщо, звичайно, не брати в розрахунок природну ринкову різницю між величиною покупки і величиною продажу, яка видається банком трейдеру.
 • Інтернаціоналізація як бізнесу, так і економіки. В останні десятиліття на діловому ринку посилюється конкуренція за розширення розмірів ринку. На ситуацію також впливає і становлення ринкової економіки в колишніх соціалістичних державах. Вони активно включаються в міжнародну систему валютних відносин. Все це в підсумку сприяє популярності валютної торгівлі, появі нових типів угод на цьому терені, зростанням загального обсягу операцій на валютних ринках.
 • Розвиток комунікацій. Це стосується введення дилінгових систем та інтернет-трейдингу, що докорінно змінило валютну торгівлю. Її обсяг зростає із-за зручності, безпеки, оперативності дилінгових систем.
 • Широке використання сучасних комп’ютерних технологій.
 • Єдина техніка валютних операцій.
 • Широке поширення страхування як кредитних, так і валютних ризиків.

Основні учасники

Розглянемо тепер учасників валютних ринків. Основними тут є різного роду фінансові установи, банки, брокери і брокерські компанії, валютні біржі, міжнародні банківські та валютні установи.

Умовно учасники міжнародного валютного ринку можуть відноситися до однієї з трьох груп:

 • Перша група здійснює операції на ринку не тільки в своїх цілях, але і в інтересах клієнтів. Ці учасники безпосередньо працюють на ринку, вступають один з одним в контакт або діють через посередників. У категорію традиційно відносять центральні банки держав, комерційні банки, фінансові установи іншого типу.
 • Друга група — це спеціалізовані дилерські та брокерські організації. Вони не тільки проводять власні валютні операції, але і надають інформаційні та посередницькі послуги.
 • Третя група — ряд позабанківських фінансових установ, а також фізичні і юридичні особи. Головна особливість категорії: не здійснюють операції з валютою особисто, а користуються для досягнення своїх цілей послугами банків. Серед таких небанківських інститутів на ринку валютних виділяються наступні: хедж-фонди, інвестиційні корпорації, пенсійні фонди, страхові компанії.
Дивіться також:  В'яжемо спицями дітям: моделі, інструкція і опис, цікаві ідеї оформлення дитячих речей

А тепер уявімо деяких учасників ринку докладніше, оголосимо їх характеристику, виняткові риси.

Центробанки

Роль центральних банків на валютному ринку надзвичайно важлива. Тут вони займають чільне стратегічне положення. Також їх характеризує значний вплив на розвиток загальносвітових валютних відносин.

Головне завдання центрального банку — здійснення валютної політики уряду своєї держави. А вона (валютна політика країни) залежить від економічної та політичної ситуації не тільки в конкретній державі але і у всьому світі.

Комерційні банки

Аналіз валютного ринку показує, що проведення основою маси валютних операцій (і конверсійних і кредитних, депозитних) припадає саме на комерційні банки. Притому ці установи не тільки задовольняють заявки своїх клієнтів. Нерідко вони проводять операції на валютних ринках для досягнення власних цілей, використовуючи власні кошти.

Найбільший вплив тут надають міжнародні банківські системи, для яких щоденний обіг в мільярд доларів — зовсім не рекорд. У цю категорію можна віднести наступні організації:

 • Citibank.
 • Deutsche Bank.
 • Chase Manhattan Bank.
 • Barclays Bank.
 • Standard Chartered Bank.
 • Union Bank of Switzerland.

Всі ці банківські установи об’єднує те, що вони здатні впливати на розвиток валютного ринку. Обсяги їх операцій настільки великі, що призводять навіть до зміни загальносвітового курсу валюти.

Валютні біржі

У багатьох світових державах діють валютні біржі. Ці установи виконують три важливі функції:

 • Проведення обміну валют для юр. ліц.
 • Формування валютного курсу держави.
 • Мобілізація вільних фінансових ресурсів.

Сьогодні можна користуватися послугами валютних бірж цілодобово. Цьому ми завдячуємо сучасному розвитку телекомунікаційних технологій. Тому більшість провідних світових фінансових установ звертаються до їх послуг 24 години на добу, самостійно або через посередників.

Дивіться також:  Фізика: тиск твердих тіл, рідин і газів

Серед найбільших світових валютних бірж традиційно виділяються наступні:

 • Лондонська.
 • Токійська.
 • Нью-Йоркська.

Якщо звернутися до валютного ринку Росії, то найважливішою в нашій державі буде ММВБ — Міжнародна Московська позабанківська біржа. Центробанк Російської Федерації, починаючи з 1992 року, встановлює офіційний курс рубля, грунтуючись на підсумки валютних торгів на ММВБ. Сьогодні тут введена електронна система. Це дозволяє банкам планувати угоди з широкого «асортименту» валют на Московській біржі в будь-який зручний час.

Зовнішня торгівля

Сюди відносяться компанії, які активно беруть участь у міжнародній торгівлі. У процесі своєї діяльності вони пред’являють активний попит на іноземну валюту (імпортери) і її пропозицію (експортери). Крім цього, розміщують і залучають вільні фінансові накопичення у короткострокові депозити, які можуть бути номіновані в різних валютах.

Також для фірм, зайнятих зовнішньоторговельними справами, характерно проведення конверсійних і депозитних операцій безпосередньо на ринках валюти.

Фізичні особи

Участь приватних осіб в операціях на валютних ринках стало широко поширеним саме в сучасності. Тому сприяло впровадження у вісімдесятих роках минулого століття маржинальної торгівлі, для якої використовувалися кредитні важелі.

Сьогодні приватні особи можуть інвестувати свої вільні грошові кошти на валютних ринках, отримуючи при цьому дохід, відчутно перевищує стандартну виплату відсотків по банківським вкладам. Така можливість стала доступна завдяки створенню дилінгових центрів.

Після широкого розповсюдження віртуальних технологій широку популярність здобув інтернет-трейдинг. Сьогодні можливо виконувати різноманітні операції з валютою, звернувшись до інформаційно-торгового терміналу. Треба сказати, що його дилінгові компанії надають своїм клієнтам безкоштовно.

Крім цього, приватним особам виявляються різноманітні навчальні, інформаційні послуги. Наприклад, навчальні курси по практиці роботи на ринку «Форекс».

Валютні ринки об’єднують національні системи. У сучасному світі їх учасником може стати кожен. Ці ринки відкриті не тільки для центробанків, але і для приватних осіб. При цьому сучасні технології дозволяють укласти вигідну угоду, зробити обмін валют навіть не виходячи з дому.