Управління персоналом – ким працювати і які перспективи для фахівця в професії

Одним з найбільш затребуваних напрямків сьогодні є управління персоналом. Не залишилося ні однієї професії, яка була б не пов’язана з кадровою діяльністю. Злагоджена робота HR-відділу гарантує ефективне функціонування підприємства. Підвищений інтерес до управління персоналом породжує питання, ким можна працювати в такій сфері діяльності.

Сутність напрями

Вивчення напряму «управління персоналом» пов’язано з питанням, що це таке. Для розуміння моменту, що це за спеціальність, рекомендується дати її визначення.

Спеціальність зустрічається під назвою HR-менеджмент. Зверніть увагу, що кадрова діяльність — це такий напрям, який пов’язаний з підбором і формуванням високоефективного штату співробітників. Більш детальний опис HR-менеджменту розкривається через наступні посадові обов’язки кадровика:

 • пошук і найм працівників;
 • оптимізаційні заходи щодо сформованого штату;
 • систематичний моніторинг роботи співробітників на предмет дотримання посадової інструкції.

HR-менеджмент.

Дана спеціальність в рамках підприємства зумовила появу відділів, серед найменувань яких зустрічається:

 • HR-відділ;
 • відділ кадрів;
 • підрозділ з HR-менеджменту;
 • служба персоналу.

За посадовими особами, які спеціалізуються в HR-менеджменті, закріпилися такі назви:

 • HR;
 • представник/спеціаліст/інспектор відділу кадрів;
 • директор або заступник директора з персоналу.

Управління персоналом та його опис визначають особливості діяльності HR-менеджера. Серед функціональних завдань фахівця з цих питань є:

 1. Проведення організаційних заходів з метою формування штату співробітників. Головний інструмент — організація співбесід з потенційними кандидатами.
 2. Контроль укомплектованості підприємства працівниками.
 3. Надання адаптаційної підтримки новим співробітникам.
 4. Моніторинг ринку праці з метою діагностування потенційних джерел додаткового кадрового насичення підприємства.
 5. Складання прогнозу щодо потреби у нових працівниках.
 6. Врегулювання на підприємстві спірних ситуацій на трудову тематику між співробітниками.
 7. Неупереджена оцінка ефективності працівників.
 8. Складання проектів з оптимізації та поліпшення трудових умов.
 9. Організація і проведення атестаційних заходів для оцінки кваліфікації працівників. Враховується не тільки факт проходження співробітниками атестації, але і приймаються до уваги результати оцінювання. Підсумки атестації лежать в основі оптимізації наявного штату співробітників.
 10. Систематична підготовка пропозицій щодо підвищення кваліфікації та проходження навчання працівниками. Для підвищення ефективності застосовується ротація людських ресурсів всередині підприємства.
 11. Складання штатного розкладу.
 12. Залучення до формування положень колективного договору та іншої первинної трудової документації.
 13. Підготовка заходів щодо стимулювання і мотивації штату. Крім грошових винагород та преміювання приділяється увага нематеріальної зацікавленості співробітників.
Дивіться також:  Які предмети потрібно здавати на дизайнера одягу та інтерєру після 11 і 9 класу

До числа цілей HR-фахівця прийнято відносити:

 • посилення конкурентоспроможності компанії в умовах ринку, що розвивається;
 • стимулювання виробничої і трудової ефективності з упором на максимізацію прибутку;
 • гарантування соціальної стабільності співробітників.

Для досягнення таких цілей менеджер з кадрів забезпечує:

 • потреба компанії у працівниках з урахуванням виставлених вимог до кваліфікаційного та кількісному рівню кадрів;
 • оптимальне співвідношення між виробничим і штатним потенціалом;
 • максимально можливе залучення робочого потенціалу в рамках виробничих потреб;
 • виконання умов щодо самодисципліни, мотивації, організованості і вироблення співробітників;
 • відсутність плинності кадрів та стабільність сформованого колективу;
 • зацікавленість роботи співробітників за рахунок акцентування уваги на їх потребах, зайнятості та умов праці.

Навчання

Працевлаштування за даною спеціальністю передбачає отримання відповідної освіти.

Навчання за обраним напрямом дозволяє розвинути внутрішні якості майбутнього фахівця. Серед сильних сторін HR-менеджера повинні бути:

 • Грамотно поставлена мова. Вміння чітко донести інформацію і результати проведених досліджень значно полегшує робочий процес і взаємодію з підлеглими.
 • Прагнення до особистісного і професійного зростання. Вітається регулярне проходження курсів підвищення кваліфікації.

Зарахування студента на управління персоналом гарантує отримання необхідних знань і навичок.

Навчання студентів

Навчання фахівця включає вивчення основ таких дисциплін, як:

 • психологія: акцентується увага на особливостях поведінки співробітників та мотиваційних методів впливу;
 • право: висвітлюються положення Трудового кодексу, практичні моменти в складанні договорів та організації документообігу;
 • соціологія організації: розглядаються принципи підготовки і проведення досліджень соціологічного характеру, поетапне розвиток організації;
 • економіка: інтерес представляє розвиток підприємства з фінансової точки зору, маркетингова стратегія. Навчальний курс складається з організації економіки, економіки праці, зовнішньої економіки, макроекономіки, мікроекономіки;
 • податковий облік;
 • політологія;
 • конфліктологія;
 • діловодство: висвітлюються теми як загального, так і кадрового діловодства;
 • етика міжособистісних і трудових відносин;
 • стратегія кадрової діяльності;
 • менеджмент.
Дивіться також:  itспециалист – хто це такий: чи відноситься до затребуваним професіям і що повинен знати айтішник

Оптимальним варіантом отримати освіту в цій сфері є зарахування в спеціалізовані вузи. Фахівці, які отримали диплом про вищу освіту, мають пріоритет при вступі на роботу. Роботодавці особливо зацікавлені у працівниках, які закінчили магістратуру. Серед способів отримання освіти присутня як денна так і заочна форма навчання.

Зверніть увагу! Спеціалістом з HR може стати менеджер загальної спеціалізації. В такому випадку потрібно пройти перепрофілювання на спеціальних курсах. Також розглядається варіант отримання другої професії. Це можливо за рахунок знання фундаментальних основ менеджменту.

Тренінг з управління персоналом

Проходження основ управління персоналом пропонується багатьма вузами, в тому числі наступними:

 • Російським державним соціальним університетом;
 • Московським економічним інститутом;
 • Фінансовим університетом при Уряді РФ;
 • МІРЕА – Російським технологічним університетом;
 • Російським економічним університетом імені Р. В. Плеханова;
 • Академією праці і соціальних відносин;
 • Інститутом економіки і управління в промисловості;
 • Московським державним технологічним університетом СТАНКИН;
 • Московським державним університетом імені М. в. Ломоносова;
 • Міжнародною академією бізнесу та управління;
 • Московським міським університетом управління Уряду Москви;
 • Російською академією народного господарства та державної служби при Президенті РФ;
 • Московським авіаційним інститутом;
 • Московська гуманітарно-технічної академією;
 • Московським державним університетом технологій та управління імені К. Р. Розумовського;
 • Національним дослідним технологічним університетом «Місіс» та ін.

Кваліфікація

Розвиток сфери менеджменту зумовило появу нових напрямів. Затребуваність спеціальності управління персоналом призвело до виникнення таких кваліфікацій:

 • тренінг-менеджер;
 • тренер з продажів;
 • менеджер з корпоративної культури;
 • коуч-консультант;
 • спеціаліст з оцінки кадрів.

Впровадження нових підходів до вирішення питань організації роботи з персоналом стимулює фахівців до регулярного відвідування курсів і семінарів. За рахунок освоєння передових методик підвищується професійна кваліфікація. Для поглиблення обізнаності рекомендується вивчення спеціалізованої літератури та відвідування конференцій.

Корисне відео: управління HR

Професії за направленням

Вибір спеціальності управління персоналом наштовхує студента на питання, ким працювати. Цей напрямок включає наступні професії:

 • Менеджер-діагност. Місце роботи — агентства і організації, які потребують нових співробітників. Посадовий обов’язок — компетентний підбір і систематична оцінка персоналу. Методи роботи — психологічні методики в комплексі з перевіркою особистого справи. Джерела для підбору штату — конференції, професійні виставки, сайти.
 • Менеджер-консультант. Посадовий обов’язок — пошук оптимізаційних рішень щодо кадрових проблем. Вимоги до менеджера — подолання стереотипного мислення, знання специфіки маркетингової, основ менеджменту, економічних процесів.
 • Тренер-менеджер. Посадовий обов’язок — підвищення ефективності підприємства через зростання професіоналізму та компетенції працівників. Методи роботи — навчальні програми. Вимоги до менеджера – нестандартне мислення, високий рівень соціалізації, швидке діагностування ситуації.
 • Менеджер-адміністратор. Посадовий обов’язок — прийняття рішень з метою системного розвитку підприємства.
Дивіться також:  Професії повязані з творчістю: список сучасних і затребуваних творчих спеціальностей

Адміністратор

Управління персоналом як професійна діяльність дозволяє менеджеру виступати в ролі:

 • Кадрового стратега. Завдання — розробка кадрової стратегії, її реалізація.
 • Керівника служби HR-менеджменту. Завдання — організація функціонування штатних одиниць.
 • Кадрового технолога. Завдання — розробка і впровадження на практиці нестандартних підходів щодо кадрової специфіки.
 • Кадрового інноватора. Завдання — розробка пілотних проектів, їх перевірка перед масовим впровадженням у кадровій галузі.
 • Виконавця. Завдання — виконання кадрової політики оперативного характеру.
 • Кадрового консультанта. Завдання — вирішення організаційно-кадрових проблем з урахуванням перспектив розвитку корпорації.

Зверніть увагу! Професії HR-менеджменту мають особливості залежно від розглянутої організації та її штату. В залежності від специфіки діяльності підприємства стає зрозумілим, ким працювати.

Управління персоналом як професійна діяльність передбачає наявність наступних областей компетентності фахівця:

 1. Толерантність.
 2. Комунікабельність.
 3. Вміння йти на контакт.
 4. Здатність чути і слухати.
 5. Орієнтир на команду.
 6. Сумлінність.
 7. Розсудливість.
 8. Результативність.
 9. Цілеспрямованість.
 10. Впевненість у власних силах.
 11. Відданість компанії.
 12. Ділова орієнтація.

Корисне відео: мотивація персоналу

Висновок

З урахуванням особливостей економічного розвитку професія HR-менеджера набуває все більшу популярність. Роботодавці зацікавлені у грамотних співробітників. Завдяки професіоналізму менеджера гарантується успішність діяльності підприємства. Підвищений попит на фахівців цієї сфери сприятливо характеризує перспективи управління персоналом. Володіння основами кадрової політики і прагнення до професійного зростання дозволять фахівцю реалізуватися в обраній сфері.