Світогляд це, види і форми, історичні типи світогляду, функції та особливості міфологічного, релігійного, наукового, буденного, гуманістичного світогляду

Світогляд – це ключовий аспект життя кожної людини, що має дуже багато функцій. Те, як ми дивимося на саму життя, на себе і оточуючих нас громадян, на природу, космос, яких дотримуємося поглядів, і визначає в кінцевому підсумку нашу особистість.

Людина без наявності певного світогляду просто не може спокійно існувати – навіть сам того не бажаючи, він вибудовує певну систему поглядів на навколишній світ, щоб якось пояснити його для себе і примиритися з ним.

Бувають різні види і форми даного поняття (наприклад, реакційний світогляд). Приміром, у кожного з нас є свій особистий світогляд, але воно зазвичай є продуктом більш глобальної системи, яка встановилася на даний момент чільною над усією цивілізацією.

На те, як саме людина дивиться на навколишній світ, впливає маса факторів: релігія, виховання, культура і місце проживання, і багато іншого. Розглянемо саме визначення терміна і головні особливості його становлення та розвитку.

Що таке світогляд

Під даним терміном розуміється система поглядів на все в цьому світі: процеси, явища, події природного або штучного характеру, питання, що стосуються внутрішнього стану людини, його вірувань, культів, ставлення до всіх оточуючих предметів і живих істот, космосу, галактиці і т. д.

Суспільствознавство займається вивченням цього терміна весь час свого існування, починаючи з давніх філософів і навіть з первісних племен.

Саме це поняття вперше було введено геніальним німецьким філософом Еммануїлом Кантом, свій вплив на нього зробили такі авторитети, як Гегель, Шеллінг і навіть Ленін.

Словосполучення «світогляд» саме по собі дає ключ до розуміння його суті, воно означає погляд на світ у всій його повноті і в усіх проявах. Приклади того, як у двох людей погляди на життя можуть зовсім відрізнятися, ми можемо бачити кожен день. Також очевидно, що від цього у великій мірі залежить і доля кожного з нас.

Дивіться також:  Види підсудності цивільних справ судам загальної юрисдикції, територіальна, родова, договірна, виключна підсудність у цивільному процесі

Структура світогляду

Цілком зрозуміло, що таке складне явище не може не мати певної структури.

Будь-яка таблиця з цього питання показує нам, що світогляд передбачає наступну сукупність зв’язків:

  1. Буденно-практичний рівень. Сутність його полягає в тому, як кожна людина дивиться на навколишній світ і всі процеси, які в ньому відбуваються. Це рівень побутової, думки в якому навіяні побаченим і почутим безпосередньо людиною, прикрашені його емоціями і особистими схильностями характеру, типом психіки і т. д.
  2. Раціонально-теоретичний рівень. Його особливості полягають у тому, що тут на перше місце виходить не особистий досвід, а розумовий процес і здатність узагальнювати, витягувати мудрість із спостережень, знань, робити загальні висновки і систематизувати знання. Ознаки такого рівня проявляються в тому, що запропоновані тут теорії підкріплюються досвідом, експериментами, здоровим глуздом.

Варто зазначити: у реальності зазначені рівні гармонійно переплітаються і часом розділити їх дуже непросто.

Основні компоненти світогляду

Різні дослідники, зокрема, професор Радугін, виділяють такі компоненти світогляду:

  1. Пізнавальний — це «збірник» знань, які людина отримує і при індивідуальній діяльності, навчанні, і при осягненні накопичених людством знань.
  2. Ціннісно-нормативний — тут головну роль відіграють цінності, вірування, норми соціуму і т. д. Сутність цього компонента доповнюють також уявлення про хороше і погане, добро і зло, щастя.
  3. Емоційно-вольовий. Сюди відносяться всі емоції людей, їх психічні установки, реакції, особисті уподобання і вірування.
  4. Практичний — цей компонент регулює здатність людини в певній ситуації діяти так, а не інакше. Шляхи формування практичного компонента залежать і від всіх попередніх елементів.

Діяльність людей нерозривно пов’язана з усіма чотирма компонентами, вона черпає з них силу, але також і доповнює їх новим досвідом, знаннями і поглядами.

Дивіться також:  Безробіття та її види (фрикційне, структурне, циклічне, сезонне, причини і наслідки, показники безробіття, як розрахувати рівень безробіття, формула

Історичні типи світогляду

З історичної точки зору виділяють наступні типи. Вищий історичний тип серед них виділити складно, так як всі напрямки мають велике значення та цінність.

Релігійний світогляд

Тут ключову роль в думках людини займає його уявлення про наявність Бога у якому б то не було вигляді. Світ виглядає дуальним, розділеним на матеріальне і духовне, є боги, духи, демони і т. д.

Все це доповнюється певними шаблонами поведінки, думками, ритуалами, піснями, наявністю святих писань і догм. Складає сутність поглядів багатьох людей і в наш час.

Міфологічний світогляд

Характерно для первісних людей, зокрема, стародавніх греків. Тут людина відчуває себе повноцінною частиною природи, про яку у нього повністю фантастичні уявлення.

Сонце, Місяць, вітер, вода і все інше – стихії богів і сверхсуществ, почуття домінують над думкою. Класифікація богів і різних дивовижних істот у міфології здивує будь-якого дослідника.

Філософський світогляд

Філософія – єдиний і найбільш адекватний спосіб осягати світ навколо.

Саме інтелектуальний пошук істини, незаплямований ніякими догмами і переказами, а також молитвами і уявленнями про бога, є самим прямим шляхом до розуміння світу і всього, що в ньому відбувається.

Це системно-рационализированное знання, яке успішно дає відповіді навіть на дуже складні питання буття.

Сучасні типи

З розвитком цивілізації виробилися і інші основні типи світогляду, які сьогодні стали домінуючими.

Науковий світогляд

Світорозуміння в науковому ключі дало людям весь прогрес, технології, комфортне і безпечне життя. Саме тому вчені є найбільшими оптимістами і вважають, що світ можна поступово осягнути за допомогою вивчення та експериментів.

Тут все грунтується на встановлених фактах, теоріях, конкретні результати, не допускається серйозне сприйняття недоведених гіпотез і вигадок.

Буденне світогляд

Якщо говорити коротко, то це найбільш простий рівень поглядів, заснований на особистому досвіді, переживання, освіті й вихованні людини. Також тут має великий вплив суспільне оточення, колективна думка суспільства.

Дивіться також:  Позитивізм і неопозитивізм, різновиди підходів, суть позитивізму як соціологічного методу, основоположник, історичні етапи

Такий світогляд може включати самі дикі забобони, забобони і вигадки, але включає також і народну мудрість, деякий здоровий глузд та практичний досвід поколінь.

Гуманістичний світогляд

Ґрунтується на гуманізмі – позитивному погляді на життя, при якому людина не повинна завдавати нікому шкоди, а має намагатися робити тільки добро. Гуманізм відноситься не тільки до інших людей, але й до природи, тварин та інших об’єктів.

Суб’єкти з гуманістичним світоглядом традиційно сповідують любов, дружбу, вірність, заперечують насильство. Характерна риса цього напряму – неприйняття зла майже в будь-яких його формах, хіба що дуже прихованих.

Роль світогляду в житті людини

Все життя людини, які б типи особистості ми не розглядали, на 100% залежить саме від світогляду.

Якщо вона, скажімо, релігійне, то активність і дія і громадянина буде замінюватися молитвою і очікуванням дива, раціональна складова буде пригнічена.

Житейська світогляд складається часто з усіх типів цього поняття, які були розглянуті вище, так як деколи навіть найталановитіші вчені допускають думки про Бога. У психології доведено, що саме внутрішній світ людини будує його життя, дає або відбирає успіхи в тій чи іншій діяльності, в спілкуванні з людьми і т. д.

Тільки раціональне, здорове сприйняття навколишнього світу і всього, що ми в ній бачимо, здатне приносити людині об’єктивну користь. Джерела страждань людей, їх величезних дурниць і втрат знаходяться в неправильно вибраному світогляді.

Роль мистецтва, оточення, рівня розвитку суспільства, освіти дуже високі при формуванні особистості, тому деколи громадянин, сам того не підозрюючи, виявляється заручником поглядів, які йому притаманні. З подібним станом речей потрібно боротися самоосвітою і постійним шуканням істини.