Ступінь концентрації ринку: індекс Херфіндаля — Хіршмана

Якщо ви вирішите відкрити власне підприємство, то в першу чергу необхідно буде провести аналіз конкурентів, щоб зрозуміти, з якими силами вам доведеться мати справу. Звичайно, варто обрати ту галузь, в якій буде менше бар’єрів. А їх менше там, де низька ступінь монополізації ринку. Визначитися вам допоможе індекс концентрацій Херфіндаля — Хіршмана. Саме про нього і піде мова в цій статті.

Концентрація ринку

Індекс Хирфендаля — Хіршмана наочно демонструє ступінь монополізації ринку. Якщо уявити весь ринок у формі великого пирога, то досліджуваний нами показник характеризує частку кожного учасника. Саме це і називається концентрацією ринку.

Індекс Херфіндаля — Хіршмана (або Герфіндаля-Гіршмана) був названий так на честь двох видатних економістів (Орріса Херфіндаля і Альберта Хіршмана), і використовується повсюдно. При аналізі ринку розрахунок індексу для компанії відіграє важливу роль: визначається величина бар’єрів у галузі та ступінь монополізації ринку.

Методика розрахунку

Незважаючи на своє складне назва і значне навантаження, яку несе в собі показник, розрахунок індексу Херфіндаля Хіршмана провести неважко, якщо є дані у повному обсязі.

Формула в загальному вигляді така:

  • HHI індекс Херфіндаля — Хіршмана;
  • X2 — питома вага підприємства на ринку;
  • n — загальна кількість виробників на ринку
Дивіться також:  Бекграунд - це що таке?

Очевидно, що індекс Герфіндаля — Гіршмана — це сума квадратів дольової участі кожного виробника на ринку. Частка береться в процентному співвідношенні. При розгляді монополістичного чи олігополістичного ринку, визначення показника відбувається набагато легше, так як учасників ринку не так багато і їх вплив визначити простіше. Але якщо новий виробник збирається увійти в галузь, де гравців в рази більше, процес підрахунку ускладнюється. Проте серед маси компаній, що випускають свою продукцію, є і ті, чия частка настільки мала, що, в принципі, їх можна навіть не враховувати при розрахунку.

Для отримання найбільш достовірної оцінки концентрації ринку беруться дані по найбільшим гравцям-виробникам, і потім збирається інформація за менш значущим учасникам конкуренції.

Основне завдання

Насправді індекс Херфіндаля — Хіршмана несе в собі важливу інформацію. Вперше його почали застосовувати в Сполучених Штатах для визначення антимонопольним комітетом ступеня монополізації ринку. За все це час економістами не була розроблена більш ідеальна модель, і тому індекс не втрачає актуальності досі.

Явною перевагою показника є можливість швидко реагувати навіть на незначні зміни на галузевому і міжгалузевому ринках. Враховуючи те, що згідно з формулою береться квадрат пайової участі, будь-яка зміна поведінки гравців призводить до збільшення або зменшення індексу.

Дивіться також:  Що таке момент сил: формула, напрямок, одиниці вимірювання і фізичний змив

Варто відзначити, що при досягненні абсолютної рівноправності на ринку формула набуває наступного вигляду:

HHI = 1/n,

де n — кількість компаній-виробників.

Коли компанія володіє 50% ринку, то створюються штучні складності входження в галузь для інших гравців, так як ця монополія диктує свої правила ведення торгівлі і повністю контролює пропозицію товару-конкурента.

Максимальне значення

З усього написаного можна зробити висновок про те, що при зміні кількості гравців у меншу сторону збільшується їх частка на ринку. У відповідності з цим ще більшою мірою відбувається зростання показника індексу Герфіндаля-Гіршмана (або Херфіндаля — Хіршмана). Звідси випливає наслідок, що максимального значення індекс досягне тоді, коли весь ринок буде належати лише одному гравцю. Виходячи з того, що його частка буде дорівнювати 100%, розрахуємо максимально можливе значення індикатора:

HHI = 1002 x 1 = 10 000.

Варто зазначити, що на практиці таке значення індексу ще не зустрічалося.

Дивіться також:  Зажим для штор: призначення, функції, види

Значення рівня індексу

Згідно з проведеними дослідженнями, можливі 3 основні категорії, на які поділяється ринок.

  • Величина індексу знаходиться в інтервалі від 1 800 — 10 000. Такі ринки з легкістю можна назвати монополізованими. Якщо на даному ринку відбувається злиття, поглинання або вихід з галузі, то у всіх заходах бере участь антимонопольний комітет, який формує рішення про легальність укладених угод і пильно стежить за можливістю правопорушень з боку олігополій або монополій.
  • Якщо величина індексу потрапляє в інтервал від 1 000 — 1 800, то такі ринки, що відносяться до категорії «з високим ступенем монополізації». Так само як і перша категорія, перебувають під пильним наглядом антимонопольного комітету. Всі гравці, охочі потрапити на цей ринок або покинути його, повинні пройти масу юридичних процедур, підготовлених антимонопольним комітетом.
  • Найкращий варіант для нового виробника, бажає увійти в галузь — це значення індексу, яке перебуває у інтервалі від 1 000 і менше. У даному випадку ринок вважається конкурентним і не існує значних бар’єрів, що заважають новому виробнику завоювати власну нішу. Тому найчастіше підприємці вибирають ту галузь, в якій даний індикатор приймає найменше значення.