Що таке введення? Значення слова

Що таке введення? У цього слова є безліч відтінків значення, хоча і тісно пов’язаних між собою. Адже це іменник походить від дієслова «вводити», який позначає дію з безпосереднього введення в що-небудь в прямому чи в переносному сенсі. Але воно може позначати і короткий вступ, як, наприклад, введення курсової роботи.

Звернемося до словника

Щоб відповісти на питання, що таке введення, доцільно вдатися до допомоги словника. Там ми знаходимо два варіанти тлумачення, до яких відносяться:

  • Дію, відповідне значенню дієслова «вводити». Приклад: «На консиліумі лікуючий лікар повідомив, що в наявності загострення хронічного захворювання, тому при введенні препаратів треба врахувати, що їх дозування вимагає значного збільшення».

  • Короткий вступ до чого-небудь, наприклад, до книги, до курсу лекцій. Приклад: «Щоб правильно написати введення курсової роботи, необхідно дотримуватися певні вимоги. Вони включають в себе обов’язкову наявність таких складових, як обґрунтування актуальності теми, визначення мети і завдань, згадування джерел, які лягли в основу роботи. Крім того, потрібно виділити предмет і об’єкт дослідження, сформулювати гіпотезу й описати застосовувані методи дослідження».

Далі з допомогою словника розглянемо значення дієслова «вводити», на який спирається перше з даних вище визначень.

Значення дієслова «вводити»

Він вживається як у прямому, так і в переносному сенсі.

У прямому значенні його словникове тлумачення виглядає, як:

  • Допомагати або примушувати увійти під що-небудь або куди-небудь. Приклад: «Після довгого очікування на холоді натовп студентів увірвалася у вестибюль будинку так шумно, з тупотом, гуркотом, гучними вигуками, кашлем, що складалося враження, ніби вони вводять за собою підкованих коней».

  • Вливати яку-небудь речовину всередину чого-небудь. Приклад: «На прийомі лікар категорично заявив, що хворому при такому високому тиску не вдасться обійтися таблетками, доведеться брати бюлетень і, як годиться, вводити ліки внутрішньовенно».

Для кращого розуміння того, що таке введення, розглянемо і інші відтінки його значення.

В переносному значенні

Дієслово «вводити» зазначається у словнику в трьох варіантах його вживання в переносному значенні:

  • Розміщувати будь-яку інформацію в ЕОМ. Приклад: «На думку експертів, сама по собі дана бухгалтерська програма не є надто складною. Однак для її успішної та ефективної роботи необхідно дуже скрупульозно, зі знанням справи вводити в неї вихідні дані».
  • Включати додатково до складу чого-небудь. Приклад: «Останній спектакль для режисера був якимсь нещасливим, з тих чи інших причин йому вже в третій раз доводилося вводити на головну чоловічу роль нового актора».
  • Впроваджувати в життя будь-які новації. Приклад: «На думку працівників, черговий начальник відділу повністю виправдовував приказку «нова мітла по-новому мете», адже він, де треба і не треба, постійно вводив свої правила, незважаючи на думку колективу з приводу їх доцільності».

Продовжуючи глибоко вникати в значення слова «вступ», розглянемо докладно другий із зазначених варіантів його тлумачення.

Короткий вступ

У другому значенні введення – це повідомлення, яке має загальний характер і передує будь-який твір – художній чи науковий. Воно має своєю метою ознайомлення читача з суттю предмета. Воно може не мати безпосереднього зв’язку з сюжетом самого твору, а бути самостійним за значенням.

Яскравим прикладом цього є введення до написаного Вольтером «Досвід про звичаї». Воно було також надруковано окремо і мало назву «Філософія історії».

Що стосується введення в художній літературі, то воно найчастіше являє собою уведення читача в основний дію. У цій попередньої частини автором встановлюються характери персонажів, їхні наміри, а також вказуються супутні обставини, що впливають на дії героїв.

Як говорив про введення сам Вольтер, в ньому, як у зародку, повинна бути закладена розв’язка. У давньогрецьких трагедіях, в яких важлива роль відводилася хору, для розуміння глядачами сюжету його начальник давав введення. У більш пізній час введення стало відтворюватися ще до виходу хору, в попередній сцені, яка називалася прологом.

У процесі розвитку введення увійшло в твір як його органічної частини, безпосередньо знаходиться в його складі. Для театральних творів введенням служать відомості, викладені в афіші, які вказують на місце дії, імена дійових осіб і їх взаємини, а також в програмці, де може бути присутнім короткий виклад сюжету.

Воно також використовується і в правових документах, де в законах та інших правових актах вступна або вступна частина називається преамбулою.

Інші значення

На завершення розгляду питання про те, що таке введення наведемо ще два варіанти значення цього слова. До них відносяться:

  • Найменування одного з православних свят, яке ще називають Введенням у храм Пресвятої Богородиці.
  • День в українському народному календарі, іменований також Воротами зими.