Що таке витрата? Суть і види витрат підприємства

Основною умовою для успішного розвитку підприємства є створення обставин для стабільного перевищення його доходів над витратами. Слід зазначити, що до витрат організації відносяться різного роду витрати. Наприклад, зменшення економічної вигоди, викликане втратою частини активів: грошових коштів або іншого майна. Крім цього, що таке витрати? До них відносять виникнення таких зобов’язань, які призводять до зменшення капіталу підприємства. Винятком з останнього випадку є скорочення внесків згідно з рішенням акціонерів (або учасників, які є власниками майна організації).

Види видатків

Витрати організації діляться відразу на кілька типів. Так, витрати підприємства можуть бути по звичайних видах діяльності, операційні та надзвичайні. Крім того, існують витрати, які не викликані здійсненням реалізації товарів, або позареалізаційні. Слід підкреслити, що наявність того чи іншого виду витрат безпосередньо залежить від напрямку діяльності компанії, її характеру та умов здійснення. Дізнатися, що таке витрати кожного зазначеного типу, можна далі за текстом.

Дивіться також:  Пінокартон - що це таке і де його можна використовувати?

Звичайний вид діяльності передбачає виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг. Іншими словами, витрати цього типу йдуть на здійснення основних функцій підприємства. До них прийнято відносити кошти на заробітну плату, відрахування на соціальні потреби, витрати, викликані амортизацією, та інші витрати. Правильний облік витрат являє собою важливу і відповідальну задачу, виконання якої здатне сприяти успішній діяльності підприємства.

Операційні витрати

Що таке витрати операційного типу? Це такі, які не пов’язані з основним видом діяльності компанії. Наприклад, витрати, спричинені наданням у тимчасове користування власного майна або інших активів. Також до них відносять витрати, пов’язані з продажем товарів, послуг або іншої продукції. Витрати, пов’язані з входженням в статутний капітал інших організацій, а також відсотки, що сплачуються підприємством за кредитами та позиками, відносяться до категорії операційних.

Дивіться також:  Дев'ятнадцятирічна мертва Аллісон Краузе

Позареалізаційні і надзвичайні витрати

Окремо слід зупинитися на двох інших видах витрат підприємства чи організації. Що таке витрати позареалізаційні і надзвичайні? Це такі, до яких відносять різного роду штрафи, пені, відшкодування за порушення умов контрактів, покриття заподіяних компанією іншим юридичним особам або фізичним особам збитків. Крім того, до цього виду витрат відносять компенсацію збитків, понесених у попередні роки і визнані в поточному році. Витрати, викликані курсовою різницею, уцінкою основних засобів, а також наявністю дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, рівним чином відносять до цього виду витрат.

Нерідкі ситуації, коли підприємства і організації терплять збитки, спричинені різними форс-мажорними обставинами. Наприклад, стихійні лиха, аварії або пожежі. Витрати, викликані такими подіями, прийнято відносити до категорії надзвичайних. Буде доречним сказати, що подібний вид витрат не приймається до уваги при нарахуванні податку на прибуток. А різниця між надзвичайними доходами і витратами береться в розрахунок тільки після вирахування всіх обов’язкових відрахувань і податків.

Дивіться також:  Звідки вираз «блошиний ринок»?