Що таке морфологія? Визначення, основні поняття, зв’язок з іншими розділами мови

Що таке морфологія як розділ російської мови? У російській мові виділяють кілька основних розділів: фонетика, морфемика й словотвір, лексикологія і фразеологія, морфологія, синтаксис.

Безумовно, майже всі розділи підпорядковані вивченню слова, але в різних аспектах. Кожен розділ мови розглядає мову зі свого кута зору, тобто підпорядкований опису одного аспекту мовних явищ. Тим не менш вивчення мови відбувається не ізольовано кожним розділом, а у взаємозв’язку з іншими.

Що таке морфологія?

Морфологія у буквальному перекладі з грецького означає «вчення про форму». Що таке морфологія в російській мові? Морфологія розподіляє слова за частинами мови, відносить до певного лексико-граматичною розряду. Розглядає властиві частинам мови морфологічні категорії та форми.

Основні поняття морфології

Частина мови — граматичний клас слів, згрупований на підставі загальних ознак. Наприклад, іменник, вигук і ін.

Дивіться також:  Аристократ – це хто такий?

Словоформа — вживання слова в певному контексті. Наприклад, прикметник утворює такі словоформи: красивий, красивіше, більш красивий, найкрасивіший, наикрасивейший.

Граматичне значення — узагальнено-абстрактне значення, властиве цілому граматичною класу слів (конкретної частини мови). Наприклад, іменник має граматичне значення предметності.

Морфологічна категорія являє собою співвідношення форм слів з однаковими морфологічними значеннями. Наприклад, імені прилагательному притаманне такі морфологічні категорії, як рід, число і відмінок.

Морфологічні ознаки — це ряд граматичних категорій, які притаманні словами даної частини мови і вказують на їх значення в реченні. Морфологічні ознаки бувають постійними і непостійними.

Частини мови

Відповіддю на питання, що таке морфологія та що вона вивчає, буде наступне: морфологія вивчає частини мови. У морфології частини мови виділяють з урахуванням їх граматичного значення, морфологічних ознак та синтаксичної функції в реченні.

Дивіться також:  Як правильно вимовляти і писати - брелоки або брелки

Система частин мови в російській морфології наступна:

1. Повнозначні (самостійні) частини мови:

 • Іменник (кіт, телевізор, дама, кенгуру).
 • Прикметник (дерев’яний, сонячний, красивий).
 • Ім’я числівник (два, п’ятеро).
 • Займенник (я, мої, ніщо).
 • Дієслово та його форми (причастя і деепричастие) — ходжу, будити, хто читає.
 • Прислівник (швидко, темно, сонячно).
 • Категорія стану (потрібно, слід, сонячно).

2. Службові частини мови:

 • Прийменник (в, на, за, завдяки, протягом).
 • Союз (і, або, або).
 • Частка (не, ні).

3. Особливі частини мови

 • Вигук (ах!, батюшки!).
 • Звуконаслідування (му, ква).
 • Модальні слова (мабуть, на жаль, безумовно).

Примітка: деякі частини мови в морфології російської мови досі викликають суперечки. Так, на причастя і деепричастие є дві точки зору: одні вчені розглядають їх як самостійні частини мови, інші — як особливі форми дієслова.

Дивіться також:  Що таке репост - значення і приклади

Не можна говорити про систему частин мови як усталеної, так як слова однієї частини мови можуть перейти в іншу. Наприклад, порівняємо два речення: «Він вірно розв’язав задачу» і «Вірно, сьогодні буде дощ». У першому реченні слово «вірно» — прислівник (вирішив (як?) вірно), у другому реченні слово «вірно» є модальним словом, яке виражає значення впевненості.

Зв’язок морфології з іншими розділами російської мови

Морфологія зв’язана як з основними, так і прикладними (орфографією, пунктуацією) розділами науки про мову.

Найбільш тісні зв’язки морфології з синтаксисом. Правильне визначення синтаксичної позиції слова в реченні пов’язане з визначенням приналежності слова до певної частини мови. Це, в свою чергу, сприяє правильної розстановки розділових знаків.

Знання морфологічних особливостей частин мови орієнтоване на грамотний правопис. Орфографічні правила здебільшого спираються на морфологію слова.