Що таке Комінтерн? Значення слова

Що таке Комінтерн? Це скорочена назва Комуністичного інтернаціоналу, або Третього інтернаціоналу. Так називалася одна з міжнародних організацій, яка об’єднувала компартії різних країн в період з 1919 по 1943 рік. Детальна інформація про те, що таке Комінтерн, буде викладено в статті.

Причини і цілі створення

На початку вивчення питання про значення слова «Комінтерн», яке, як вже було сказано вище, складається з скорочення двох таких слів, як «Комуністичний» та «інтернаціонал», розглянемо, як створювалася організація під такою назвою.

Питання про створення III інтернаціоналу постало на порядку денному на початку 1-ї світової війни. Тоді лідери II інтернаціоналу прагнули надати підтримку урядом брали участь у війні країн. В. І. Леніним маніфест ЦК РСДРП від 01.11.1914 р. було поставлено питання про доцільність створення оновленого Інтернаціоналу.

Дата заснування Комінтерну – 02.03.1919 р. Ініціатором стала РКП(б) та її керівник в. І. Ленін. В якості цілі було проголошено розвиток і поширення ідей інтернаціонального революційного соціалізму. Це повинно було стати противагою реформистскому соціалізму, характерного для II інтернаціоналу. Остаточний розрив з останнім був пов’язаний із розходженням позицій по відношенню до 1-ї світової війни і доконаною в Росії Жовтневої революції.

Продовжуючи вивчати, що таке Комінтерн, розглянемо деякі з проведених ним конгресів.

Конгреси Комінтерну

Всього їх було проведено сім. Ось два з них:

  • Перший, установчий, був проведений в березні 1919 р. в Москві. З 21 країни прибутку 52 делегати, які представляли 35 партій і груп.
  • Дата проведення останнього, сьомого, – з 25.07 по 20.08.1935 р. Основна тема його засідань – вирішення питання щодо об’єднання сил, необхідних для боротьби з наростаючою загрозою фашизму. В якості органу, що займається узгодженням діяльності трудящих різної політичної орієнтації, був організований Єдиний робочий фронт.

Для того щоб краще розібратися в понятті «Комінтерн», розглянемо, яка була структура цієї організації.

Структура

У серпні 1920 року був прийнятий статут Комінтерну, в якому вказувалося, що він, по суті, повинен бути єдиної всесвітньої комуністичної партією. А ті партії, що діють в кожній країні, повинні розглядатися як її окремих секцій.

Керівним органом цієї організації називався Виконавчим комітетом Комуністичного інтернаціоналу, скорочено – ІККИ. Спочатку до нього входили представники, яких направляли компартії. А з 1922 року він став обиратися конгресом Комінтерну.

У 1919 році було сформовано Мале Бюро ІККИ, яке в 1921-му перейменували в Президію. А також в 1919-му було створено Секретаріат, який займався кадровими та організаційними питаннями. У 1921-му було створено Оргбюро, яка проіснувала до 1926 року, і контрольна комісія, завданням якої була перевірка діяльності апарату ІККИ, кожній з його секцій і ревізія фінансів.

Головою ІККИ з 1919 по 1926 рік був Григорій Зінов’єв, а потім ця посада була скасована. Натомість її був заснований Политсекретариат, складався з дев’яти осіб. У 1929-му з його складу було виділено Політкомісія. Нею вирішувалися найважливіші політичні та оперативні питання.

У 1935 році було введено посаду Генерального секретаря ІККИ, на яку був призначений Р. Димитров. А Політкомісія і Политсекретариат були скасовані.

Для кращого розуміння того, що таке Комінтерн, розглянемо деякі факти з його історії.

Історичні факти

Серед них можна виділити такі, як:

  • У 1928 р. Хансом Эйслером німецькою мовою був написаний Гімн Комінтерну. У 1929-му на російську його перевів В. Л. Френкель. У приспіві були слова про те, що гаслом Комінтерну є Всесвітній Радянський Союз.
  • У 1928 р. на німецькому, а в 1931-му і французькою мовою була випущена книга «Збройне повстання». Вона була підготовлена спільними зусиллями Бюро агітації і пропаганди III інтернаціоналу і командування Червоної Армії. Це було своєрідне посібник, излагавшее теорію і практику організації збройного повстання. Воно вийшло під псевдонімом A. Neuberg, тоді як справжні його автори – відомі діячі революційного руху.

На завершення розгляду питання про те, що означає слово «Комінтерн», не можна не сказати про репресії, які були застосовані у відношенні його діячів.

Репресії

В процесі так званого великого терору періоду 1937-1938 рр. значна кількість секцій Комінтерну було фактично ліквідовано, а польська – офіційно розпущена. Репресії, спрямовані проти міжнародних комуністичних діячів, які опинилися в Радянському Союзі з різних причин, почали здійснюватися ще до того, як у 1939 році був укладений договір між Радянським Союзом і Німеччиною про ненапад.

В 1-й половині 1937 р. заарештували деяких членів керівництва Німецької та Польської компартії, угорця Белу Куна. Був заарештований і розстріляний колишній Генсек Грецької компартії А. Каитас. Та ж доля спіткала і А. Султан-Заде, який був одним з керівників Компартії Ірану.

Пізніше репресії наздогнали і багатьох переїхали в Радянський Союз болгарських комуністів, а також комуністів з Румунії, Італії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Західної Білорусії та Західної України.

Як правило, з боку Сталіна звучали звинувачення в антирадянських позиціях, в антибольшевизме і троцькізмі.

Формально в травні 1943-го Комінтерн був розпущений.