Що таке онтології в філософії буття: що відноситься до її основних категорій і проблем

Тому, хто цікавиться філософією та й просто цим світом і його пізнанням, може стати цікаво, що таке онтологія, адже цей термін використовується для позначення вельми глобального феномена.

Якщо говорити точніше, то в якомусь сенсі взагалі не існує чогось більш глобального, ніж предмет вивчення онтології.

Звідки цей термін

Зараз для того, щоб стати філософом, люди не залазять в бочку зразок Діогена Синопського, а відправляються вчитися на філософський факультет того чи іншого університету.

Цей факультет підрозділяється на кафедри, і практично завжди є кафедра онтології і теорії пізнання (гносеології), так як ці напрямки є фундаментальними для всієї філософії.

Вони розглядають суще як таке (онтос — суще, буття і логос – вчення) і способи пізнання сущого (гносео – пізнання, логос – вчення), так як логічно розглядати ці предмети більш-менш пов’язаними.

Адже від того, як ми можемо пізнавати світ, залежать можливості цього пізнання, а суть сущого як такого визначає можливі способи його пізнання.

Якщо говорити коротко про те, що таке онтологія, то мається на увазі вчення про все взагалі у самих глобальних і граничних значеннях.

Даний предмет намагається охопити самі фундаментальні основи зразок того, як теоретична фізика досліджує теми:

 • зародження світу;

 • вік світу і кінцівку всесвіту;
 • основні закони світобудови.

Основні проблеми онтології не зміщуються в суто матеріальну сферу, навіть навпаки.

Цей розділ філософії суттєвою мірою охоплює питання свідомості і мислення, які теж є невід’ємною частиною світу.

Відповідно, з’являється безліч різних варіантів розгляду взаємин зовнішнього і внутрішнього (для людини) світу, ролі свідомості.

Зверніть увагу! Термін був введений тільки в першій половині 17 століття Р. Гокленіусом і В. Клаубергом, а до цього практично не використовувався вченими.

Зараз слід продовжити думку про зв’язки з фізикою і вказати на відомий багатьом термін «метафізика», який протягом багатьох століть використовувався для позначення тієї сфери знань, яку тепер називають онтологією.

Історія свідчить про те, як у середньовіччі один з дослідників розбирав праці Аристотеля і дійшов до книги, в якій велась мова про фундаментальних засадах і категоріях буття. Ця книга в його зібранні творів розташовувалася після аристотелівської фізики, де мова йшла про матеріальну природу світу.

Дослідник назвав твір, яке було наступним за фізикою, метафізикою, тобто «після фізики» або «наступне за фізикою».

Звідси і з’явився термін, який став загальнопоширеним для позначення сфери знань, що стосується найбільш загальних і фундаментальних питань.

Тим не менше в ньому є і більш глибоке значення, адже «після фізики» або «за фізикою» також вказує на певну область, яка б за межею фізики.

Власне про це і каже метафізика. Коли ми доходимо до межі вивчення фізики, до самих основ, з’являються більш фундаментальні питання:

 • яка природа світу;
 • чим насправді є світ;
 • чому світ існує;
 • як суще осягається розумом;
 • які основні властивості сущого.

До речі, саме Аристотелю належить прекрасна по своїй зручності і точності класифікація людських знань про світ.

Він виділяє фізику як вивчення будови всесвіту і метафізику, яка досліджує суще як таке і притаманні йому властивості, розглядає чисте суще.

Також засновник першого ліцею одним з перших виділяє онтологічні категорії:

 • кількість і якість;
 • субстанція;
 • місце і час;
 • положення;
 • стан і дію;
 • відношення і страждання.

Класифікація є досить точною і може використовуватися досі, хоча, звичайно, існують і інші варіанти розгляду базових властивостей буття.

Основні поняття онтології

Як кажуть сучасні психологи, дитина у віці близько шести років вперше починає питати себе:

 • звідки з’явився він сам;
 • звідки цей світ;
 • чому він є.

Ці теми носять глобальний характер і є фундаментальним вопрошанием. Воно властиве всьому людству взагалі – зрозуміти сенс буття.

Подібно такій дитині на зорі філософського знання, давньогрецькі філософи намагалися відшукати основу буття, яку бачили в різних першопочатки.

Хтось вважав такою основою воду, інші — ефір, загалом, будь-якої первоэлемент, який міститься в основі всього.

Далі основні поняття онтології розвиваються, і з’являється Парменід, який заявляє знамените: «Буття є, а небуття немає».

Здавалося б, звучить досить просто, але така формула має величезне значення і купу вивідних наслідків. Виходячи з цього твердження, багато в чому розвивається філософія надалі.

Після виникає так званий онтологічний аргумент – виведення існування об’єкта з можливості подумати про нього, так як буття і мислення виявляються тотожними.

Завдяки цьому Декарт робить висновок: «Мислю, отже, існую» (декартовский аргумент). Тобто він використовує попередні посилки для того, щоб об’єднати онтологію і гносеологию. У Декарта:

 • самосвідомість (мислю) стає ознакою самодостоверности акта існування;
 • мислення стає бытийственным актом і перестає бути просто мисленням буття;
 • мислення тепер не просто спосіб виявити суще як таке, але і переконатися в його існуванні;
 • суще в свою чергу стає основною метою і змістом мислення.

Раціоналістична філософія продовжує розвиватися після Декарта і приходить до твердження про тотожність сущого і мислення та здатності одного переходити в інше.

Гегель розглядає думку як справжнє існування, а світ, який очищений від історичної форми, як чисту ідею, тобто думка.

У сучасну епоху онтології в філософії зміщується до суб’єктивності.

Найбільш яскравими представниками цього зміщення є Гуссерль і Хайдеггер, які виявляють справжнє буття не в абстрактних формах раціональності і загальних категоріях, а в суб’єктивній природі людського досвіду.

Зверніть увагу! Своєрідною межею і наслідком нової онтології стають ідеї екзистенціалізму, які переводять всю проблематику світу до людського існування, буття (і його змістом) кожної окремої людини.

Як видно з цієї короткої ретроспективи, онтологічна думка «дорослішає» і розвивається подібно до того, як дитина переходить від простих запитань («звідки я», «звідки світ» тощо) до більш глибокого розуміння існування.

Ремарка про поняття онтології

До речі про поняття онтології слід зазначити власну мову і окрему термінологію цієї галузі знань, а також наявність множини формул і умовиводів, які (для кращого розуміння) слід порівняти з математичними формулами.

Необізнаній в математиці або фізиці та чи інша формула абсолютно незрозуміла або доступна тільки на поверхневому рівні, як наприклад, Е=мс2, але пояснити суть такої проста людина навряд чи зможе.

Подібним чином і онтології в філософії має величезну теоретичну базу і ряд фундаментальних формул, на яких ґрунтується. Вивчення та дослідження цієї галузі деколи подібно оперування з масою логічних формул і понять.

Для прикладу, пропонуємо взяти який-небудь з основних праць Гегеля і спробувати зрозуміти хоча б сторінку або навіть фразу з написаного без спеціальної підготовки — таке практично недоступно.

Варіанти онтологічних концепцій

Якщо досужему обивателю онтологія та її предмет здається ніж-то незастосовним і зовсім не прикладним до практичної дійсності, слід розвіяти ці міфи.

В дійсності, так само як будь-які сфери знання в людській культурі, вчення про буття розвивалося від однієї історичної епохи до іншої.

Вчені в цій області здійснювали нові відкриття, створювали і уточнювали діючі теорії.

Таким чином, сучасне розуміння світу і сущого освіченою людиною відрізняється від такого, яким володів, наприклад, філософ Стародавньої Греції.

Як мінімум ми володіємо досить масштабної історичної ретроспективи, яка дозволяє простежити рух думки і розвиток уявлень людства про фундаментальні основи світу.

Найчастіше ця ретроспектива дає можливість побачити прогрес у поглядах, які йдуть від більш примітивного і поверхневого розуміння до більш глибокого і відповідним дійсності.

Що з’являлися в різні періоди онтологічні концепції були не просто абстрактними роздумами філософів, але також чинили вплив на інші області пізнання світу.

Виходячи з цих фундаментальних відкриттів, нерідко відбувалися відкриття в інших (більш близьких до практики) областях, наприклад, у різних галузях природознавства.

З найбільш істотних і цікавих концепцій слід зазначити:

 • класична раціональна дає зрозуміти предмет в чистому вигляді, розглядає трансцедентальные (за межами матеріального світу) основи сущого;
 • гносеологічні напрями об’єднують феномен пізнання з проблематикою сущого;
 • феноменологія та філософська антропологія розглядають тематику людської свідомості і досвіду, через призму яких відкривається буття.

Корисне відео

Підіб’ємо підсумки

Якщо говорити про сучасному етапі, то зараз існування найбільш часто розглядається через свідомість і часто бачиться як існуюча в свідомості. При цьому через таку форму розгляду виводяться загальні і фундаментальні істини про властивості сущого.

Дивіться також:  Як пережити зраду: 10 обовязкових кроків