Що таке асу: характеристика, призначення устаткування і яка його структурна схема

Функціонування будь-якого підприємства неможливе без налагодженої управлінської діяльності. Для цієї мети передбачено існування спеціального набору інструментів, об’єднаних загальним призначенням. Пропонуємо розібратися, що таке АСУ, що означає ця абревіатура і яка її роль в організації виробництва.

Суть поняття

Почнемо з головного – що таке АСУ? Термін передбачає таку розшифровку: автоматизовані системи управління. Сюди входить база технічних процесів і комплексів, наукових методологій і заходів організаційного характеру.

Розшифровка дозволяє розкрити призначення АСУ. Важливість комплексу полягає в здатності забезпечити керівництво діяльність підприємства з позиції оптимальності. При цьому об’єктами для управління в комплексі виступають не тільки складні технічні процеси. Увага також акцентується на трудовому колективі, має загальну мету діяльності.

Основне завдання АСУ в цілому полягає в прискоренні виробничого чи технологічного процесу. За рахунок автоматизації підвищується ефективність виконання, це досягається за допомогою функціонального делегування на комп’ютерне забезпечення.

Структурні елементи

Структурна схема АСУ дозволяє виділити наступні елементи:

 1. Компоненти основної частини. Складаються з інформаційного та математичного забезпечення, які включають в себе технічну частину.
 2. Компоненти функціональної частини. Полягають у функції управлінського характеру, доповнюються взаємопов’язаним програмним комплексом.

Згідно структурному поділу АСУ поділяються на:

 • масштабні (або елементарні),
 • складні.

Класифікація автоматизованих систем управління об’єктами управлінського процесу (або АСУО) включає наступні види:

 • АСУТП. Розшифровується як автоматизована система управління технічним/технологічним процесом. Завдання – управління складними механізмами, машинами, технічними об’єктами, апаратами.
 • АСОУ. Означає автоматизовану систему організаційного управління. Завдання – контроль функціонування і трудового взаємодії співробітників у єдиному колективі.
 • АСУП. Розшифровується як автоматизована система управління підприємством.
 • ВАСУ. Абревіатура означає галузеву автоматизовану систему управління.

Важливо! Крім АСУО, існують ФАС (або функціональні автоматизовані системи). Один з варіантів їх застосування – проектування показників по матеріально-технічному забезпеченню.

В залежності від застосування АСУ в різних сферах виділяють наступні способи інформаційної передачі:

 • за допомогою документообігу;
 • за рахунок фізичних сигналів.
Дивіться також:  Професія – дипломат: хто це такий, чим займається і скільки він заробляє

В рамках автоматизованих виділяють САУ. Під нею розуміється система автоматичного управління. Її відмінна риса – здатність нетривалого функціонування без людського втручання.

В основному САУ застосовуються для окремого управління негабаритними об’єктами.

Залежно від використовуваних сигналів САУ поділяються на такі види:

 • Безперервна (або аналогова). Дія вхідних сигналів відзначається безперервним характером протягом всього проміжку функціонування комплексу.
 • Дискретна (або імпульсна). Дії сигналів на вході притаманний переривчастий характер впливу.

Принципи

Функціонування АСУ характеризується комплексом принципів.

Спочатку принципи дії АСУ сформулював і описав Глушков В. М. Серед основоположних прийнято виділяти принципи:

 • Нових завдань. Першочергове значення – вирішення принципово нових завдань управлінського характеру. Механізація управлінської системи не є призначенням АСУ. Перелік завдань варіюється в залежності від об’єкта управління. Завдання при управлінні промисловою галуззю – синхронізоване дію структурних елементів, планування подальшої діяльності і прогнозування перспектив.
 • Системного підходу. Синергетичний (або системний) підхід застосовується не тільки до аналізованому об’єкту, але і до управлінських процесів. Синергетичного аналізу піддаються технічні, економічні, організаційні моменти. За допомогою систематизації досягається оптимізація виробничих та економічних показників.
 • Першого керівника. Рішення всіх питань залежить від головного керівника об’єкта (директора підприємства або міністра). До його компетенції входить розробка, узгодження вимог до аналізованому комплексу, впровадження практичних пропозицій у виробничому процесі.
 • Безперервного розвитку. Головна вимога до програмного та математичного забезпечення – безперервність розвитку комплексу. Полягає в здатності коригувати або видозмінювати процеси без припинення виробничого процесу;
 • Єдності інформаційної бази. Виключається дублювання даних недоцільного характеру. Передбачається безперервне накопичення та інформаційне оновлення на носіях автоматичного порядку. Введення і обробка знову вступників даних здійснюється в найкоротші терміни.
 • Комплексності завдань і робочих програм. В основі програмних і технічних дій лежить принцип їх взаємозв’язку. Неприйнятно розгляд процесів в якості самостійних одиниць. Рішення задач окремо призведе до нівелювання виробничої ефективності.
 • Типовий розробки. Вимога до автоматизованої системи – універсальність для максимально можливої кількості завдань. Акцентується увага на затребуваності комплексу замовниками.
Дивіться також:  Що таке конфлікт інтересів і як її запобігти на державній та цивільній службі

Основні характеристики

Щоб краще розібратися, що означає це поняття, необхідно розглянути характеристики АСУ.

Для автоматизованих систем характерні наступні характеристики:

Перша група – інформаційні. Представлені у вигляді сукупності інформації на машинних носіях. Інформаційна база необхідна для стабільного системного функціонування. Інформаційний комплекс складається з оперативного, похідного та генерального секторів.

Завдання генерального сектора – об’єднання отриманих даних. Завдання похідного сектора – відображення специфіки об’єкта, функціональних особливостей. Завдання оперативного сектору – поточна інформаційна обробка, отримання проміжних даних і результатів.

Наступна група характеристик – технічні. Включають технічні засоби з утворенням технічної бази. Призначення технічних засобів – збір, інформаційне накопичення і подальша обробка з можливістю її подання і передачі. Основні елементи – електронно-обчислювальна техніка, що гарантує інформаційний збір і обробку внутрішньосистемних даних.

Одна з здібностей технічної бази – моделювання процесів виробництва і побудова управлінських пропозицій. Техніка поділяється на інформаційно-розрахункову і обліково-регулюючу.

Завдання інформаційно-розрахункового обладнання – рішення моментів з централізованого об’єктній управління. Завдання обліково-регулюючого обладнання – збір даних від управлінських об’єктів та інформаційна обробка первинного характеру з подальшою відправкою її в інформаційно-розрахунковий сектор для отримання даних директивного значення.

Комплекс обладнання

Обладнання АСУ містить у своєму складі наступні елементи:

 • модулі введення-виведення;
 • контролери;
 • вимірники;
 • датчики;
 • панелі оператора;
 • джерела живлення;
 • нормалізатори сигналів.
Дивіться також:  Які предмети потрібно здавати на архітектора і як вчинити на архітектурний факультет

Крім обладнання промислового значення використовується програмне забезпечення. До цього комплексу належать:

 • інструментальні системи для програмування контролерів;
 • SCADA системи;
 • утиліти по оптимізації роботи з обладнанням.

Зверніть увагу! Залежно від сфери застосування обладнання АСУ відзначається унікальними характеристиками.

Сфери застосування

Автоматизовані системи знайшли застосування в різних виробничих галузях.

Застосування АСУ відзначається в наступних сферах:

 • машинобудування;
 • нафто — і газовидобуток;
 • металообробка;
 • промисловість;
 • електроенергетика;
 • сфера ЖКГ;
 • автоматизація будівель;
 • контроль і диспетчеризація.

Процеси управління в застосовуваних АСУ проявляються через їх функції, а саме:

 • Управлінську автоматизацію технологічного процесу. Основну роль відіграє контролер. Відбувається оптимізація діяльності елементів, зниження енергетичних і паливних витрат, поліпшення виробничих показників.
 • Інформаційний збір, фіксацію, обробку, видачу результатів і даних. Відображається стан процесу та комплексу обладнання. Інформаційне накопичення забезпечується датчиками. Отримані дані оформляються у мнемосхематическом вигляді.
 • Діагностування і фіксацію відхилень або аварійних станів. Екстремальна ситуація породжує сигнал для автоматичного усунення порушень, дозволяє запобігти масштабний характер аварії.
 • Отримання інформації в числовому або графічному вигляді оператором. Інформація виводиться на екрані в табличному, схематичному, графічному вигляді. Існує можливість роздруківки отриманих даних.
 • Автоматичне управління або за рахунок дій оператора – фіксацію команд оператора і їх подальше збереження в базі даних. Забезпечує встановлення причини аварії. Гарантує формування висновків для попередження подібних ситуацій.
 • Інформаційну захист багаторівневого характеру. Заснована на шифруванні у вигляді паролів. Існує обмеження до інформаційного доступу. Вимога для роботи з даними – вища технічна освіта або керівний рівень.

Корисне відео

Підіб’ємо підсумки

Автоматизовані системи управління забезпечують оптимізацію процесів і підвищення їх ефективності. Аналізу піддаються не тільки процеси, але і трудові колективи. Для оптимального функціонування АСУ передбачається безперервність взаємодії елементів і систематичне інформаційне оновлення.