Що таке асу: характеристика, призначення устаткування і яка його структурна схема

Функціонування будь-якого підприємства неможливе без налагодженої управлінської діяльності. Для цієї мети передбачено існування спеціального набору інструментів, об’єднаних загальним призначенням. Пропонуємо розібратися, що таке АСУ, що означає ця абревіатура і яка її роль в організації виробництва.

Суть поняття

Почнемо з головного – що таке АСУ? Термін передбачає таку розшифровку: автоматизовані системи управління. Сюди входить база технічних процесів і комплексів, наукових методологій і заходів організаційного характеру.

Розшифровка дозволяє розкрити призначення АСУ. Важливість комплексу полягає в здатності забезпечити керівництво діяльність підприємства з позиції оптимальності. При цьому об’єктами для управління в комплексі виступають не тільки складні технічні процеси. Увага також акцентується на трудовому колективі, має загальну мету діяльності.

Основне завдання АСУ в цілому полягає в прискоренні виробничого чи технологічного процесу. За рахунок автоматизації підвищується ефективність виконання, це досягається за допомогою функціонального делегування на комп’ютерне забезпечення.

Структурні елементи

Структурна схема АСУ дозволяє виділити наступні елементи:

 1. Компоненти основної частини. Складаються з інформаційного та математичного забезпечення, які включають в себе технічну частину.
 2. Компоненти функціональної частини. Полягають у функції управлінського характеру, доповнюються взаємопов’язаним програмним комплексом.

Згідно структурному поділу АСУ поділяються на:

 • масштабні (або елементарні),
 • складні.

Класифікація автоматизованих систем управління об’єктами управлінського процесу (або АСУО) включає наступні види:

 • АСУТП. Розшифровується як автоматизована система управління технічним/технологічним процесом. Завдання – управління складними механізмами, машинами, технічними об’єктами, апаратами.
 • АСОУ. Означає автоматизовану систему організаційного управління. Завдання – контроль функціонування і трудового взаємодії співробітників у єдиному колективі.
 • АСУП. Розшифровується як автоматизована система управління підприємством.
 • ВАСУ. Абревіатура означає галузеву автоматизовану систему управління.

Важливо! Крім АСУО, існують ФАС (або функціональні автоматизовані системи). Один з варіантів їх застосування – проектування показників по матеріально-технічному забезпеченню.

В залежності від застосування АСУ в різних сферах виділяють наступні способи інформаційної передачі:

 • за допомогою документообігу;
 • за рахунок фізичних сигналів.

В рамках автоматизованих виділяють САУ. Під нею розуміється система автоматичного управління. Її відмінна риса – здатність нетривалого функціонування без людського втручання.

В основному САУ застосовуються для окремого управління негабаритними об’єктами.

Залежно від використовуваних сигналів САУ поділяються на такі види:

 • Безперервна (або аналогова). Дія вхідних сигналів відзначається безперервним характером протягом всього проміжку функціонування комплексу.
 • Дискретна (або імпульсна). Дії сигналів на вході притаманний переривчастий характер впливу.

Принципи

Функціонування АСУ характеризується комплексом принципів.

Спочатку принципи дії АСУ сформулював і описав Глушков В. М. Серед основоположних прийнято виділяти принципи:

 • Нових завдань. Першочергове значення – вирішення принципово нових завдань управлінського характеру. Механізація управлінської системи не є призначенням АСУ. Перелік завдань варіюється в залежності від об’єкта управління. Завдання при управлінні промисловою галуззю – синхронізоване дію структурних елементів, планування подальшої діяльності і прогнозування перспектив.
 • Системного підходу. Синергетичний (або системний) підхід застосовується не тільки до аналізованому об’єкту, але і до управлінських процесів. Синергетичного аналізу піддаються технічні, економічні, організаційні моменти. За допомогою систематизації досягається оптимізація виробничих та економічних показників.
 • Першого керівника. Рішення всіх питань залежить від головного керівника об’єкта (директора підприємства або міністра). До його компетенції входить розробка, узгодження вимог до аналізованому комплексу, впровадження практичних пропозицій у виробничому процесі.
 • Безперервного розвитку. Головна вимога до програмного та математичного забезпечення – безперервність розвитку комплексу. Полягає в здатності коригувати або видозмінювати процеси без припинення виробничого процесу;
 • Єдності інформаційної бази. Виключається дублювання даних недоцільного характеру. Передбачається безперервне накопичення та інформаційне оновлення на носіях автоматичного порядку. Введення і обробка знову вступників даних здійснюється в найкоротші терміни.
 • Комплексності завдань і робочих програм. В основі програмних і технічних дій лежить принцип їх взаємозв’язку. Неприйнятно розгляд процесів в якості самостійних одиниць. Рішення задач окремо призведе до нівелювання виробничої ефективності.
 • Типовий розробки. Вимога до автоматизованої системи – універсальність для максимально можливої кількості завдань. Акцентується увага на затребуваності комплексу замовниками.

Основні характеристики

Щоб краще розібратися, що означає це поняття, необхідно розглянути характеристики АСУ.

Для автоматизованих систем характерні наступні характеристики:

Перша група – інформаційні. Представлені у вигляді сукупності інформації на машинних носіях. Інформаційна база необхідна для стабільного системного функціонування. Інформаційний комплекс складається з оперативного, похідного та генерального секторів.

Завдання генерального сектора – об’єднання отриманих даних. Завдання похідного сектора – відображення специфіки об’єкта, функціональних особливостей. Завдання оперативного сектору – поточна інформаційна обробка, отримання проміжних даних і результатів.

Наступна група характеристик – технічні. Включають технічні засоби з утворенням технічної бази. Призначення технічних засобів – збір, інформаційне накопичення і подальша обробка з можливістю її подання і передачі. Основні елементи – електронно-обчислювальна техніка, що гарантує інформаційний збір і обробку внутрішньосистемних даних.

Одна з здібностей технічної бази – моделювання процесів виробництва і побудова управлінських пропозицій. Техніка поділяється на інформаційно-розрахункову і обліково-регулюючу.

Завдання інформаційно-розрахункового обладнання – рішення моментів з централізованого об’єктній управління. Завдання обліково-регулюючого обладнання – збір даних від управлінських об’єктів та інформаційна обробка первинного характеру з подальшою відправкою її в інформаційно-розрахунковий сектор для отримання даних директивного значення.

Комплекс обладнання

Обладнання АСУ містить у своєму складі наступні елементи:

 • модулі введення-виведення;
 • контролери;
 • вимірники;
 • датчики;
 • панелі оператора;
 • джерела живлення;
 • нормалізатори сигналів.

Крім обладнання промислового значення використовується програмне забезпечення. До цього комплексу належать:

 • інструментальні системи для програмування контролерів;
 • SCADA системи;
 • утиліти по оптимізації роботи з обладнанням.

Зверніть увагу! Залежно від сфери застосування обладнання АСУ відзначається унікальними характеристиками.

Сфери застосування

Автоматизовані системи знайшли застосування в різних виробничих галузях.

Застосування АСУ відзначається в наступних сферах:

 • машинобудування;
 • нафто — і газовидобуток;
 • металообробка;
 • промисловість;
 • електроенергетика;
 • сфера ЖКГ;
 • автоматизація будівель;
 • контроль і диспетчеризація.

Процеси управління в застосовуваних АСУ проявляються через їх функції, а саме:

 • Управлінську автоматизацію технологічного процесу. Основну роль відіграє контролер. Відбувається оптимізація діяльності елементів, зниження енергетичних і паливних витрат, поліпшення виробничих показників.
 • Інформаційний збір, фіксацію, обробку, видачу результатів і даних. Відображається стан процесу та комплексу обладнання. Інформаційне накопичення забезпечується датчиками. Отримані дані оформляються у мнемосхематическом вигляді.
 • Діагностування і фіксацію відхилень або аварійних станів. Екстремальна ситуація породжує сигнал для автоматичного усунення порушень, дозволяє запобігти масштабний характер аварії.
 • Отримання інформації в числовому або графічному вигляді оператором. Інформація виводиться на екрані в табличному, схематичному, графічному вигляді. Існує можливість роздруківки отриманих даних.
 • Автоматичне управління або за рахунок дій оператора – фіксацію команд оператора і їх подальше збереження в базі даних. Забезпечує встановлення причини аварії. Гарантує формування висновків для попередження подібних ситуацій.
 • Інформаційну захист багаторівневого характеру. Заснована на шифруванні у вигляді паролів. Існує обмеження до інформаційного доступу. Вимога для роботи з даними – вища технічна освіта або керівний рівень.

Корисне відео

Підіб’ємо підсумки

Автоматизовані системи управління забезпечують оптимізацію процесів і підвищення їх ефективності. Аналізу піддаються не тільки процеси, але і трудові колективи. Для оптимального функціонування АСУ передбачається безперервність взаємодії елементів і систематичне інформаційне оновлення.