Сфери суспільства, духовна, політична, соціальна, економічна, основні установи, особливості та характеристика, приклади взаємозвязку сфер суспільства

Суспільне життя та сфери суспільства вивчаються в рамках шкільного курсу «Суспільствознавство».

Сфери суспільства виступають підсистемами суспільства.

Поняття сфери суспільства та її склад

Сфери суспільства – це система зв’язків між окремими суб’єктами і об’єктами суспільства. Їх співвідношення визначає рівень добробуту, виступає показником стабільності держави.

Складають цю сукупність чотири сфери:

  • духовна;
  • політична;
  • соціальна;
  • економічна.

Між цими компонентами має місце тісний взаємозв’язок.

Основні сфери суспільного життя

Коротка характеристика сфер їх особливості представлені нижче.

Духовна

Це сфера життя, представлена нематеріальними феноменами і явищами: етика, культура, освіта, естетика, релігія, наука, мораль, філософія, мистецтво. Також сюди входить право.

Базові процеси даної сфери: виробництво, акумулювання та трансляція цінностей. Духовна сфера орієнтована на особистісний духовний та моральний розвиток.

Важливими категоріями даної сфери є:

  1. Духовні потреби, формування яких відбувається в процесі соціалізації індивіда.
  2. Духовне виробництво являє собою процес духовного розвитку, результат якого – теорії, ідеї.
  3. Духовне споживання. Дане поняття виражає процес задоволення духовних бажань, потреб, споживання продуктів відповідних галузей. Людина відвідує виставки, театральні постановки, наукові лекції, що приносить йому задоволення, збагачує її новими знаннями, допомагає вирішити деякі філософські, морально-етичні питання.
Дивіться також:  Критерії істини, поняття і види істини, основні ознаки, критерії для раціоналістів, сенсуалистов, марксистів, філософів эмпириков

Політична

Це сфера життя, яка характеризує процес управління соціумом, специфіку відносин між державою і людиною.

Політична сфера може мати внутрішній та зовнішній аспект. Дана область визначає якість, рівень життя кожної людини.

Так, політичні зміни в Росії в 90-ті рр. ХХ століття, пов’язані зі зміною державного устрою, режиму, ідеології, спричинили радикальні зміни у всіх сферах життєдіяльності.

Зокрема, зріс рівень злочинності, погіршилася демографічна ситуація, відбулася різка диференціація суспільства.

Соціальна

Це сфера життя, утворена взаємодією окремих спільнот. Характер соціальної сфери визначає також якість життя окремого громадянина.

Приклад: погана якість медичного обслуговування (відсутність необхідного обладнання, некваліфіковані фахівці) в окремих регіонах чи в сільській місцевості позбавляє людину можливості поліпшити своє здоров’я, продовжити життя.

Позиція людини характеризується роллю і статусом.

Економічна

Це сфера суспільного життя, яка полягає у виробництві, споживанні матеріальних благ (послуг, товарів), а також включає їх обмін і перерозподіл.

Дивіться також:  Соціальні групи, види і приклади, классификция, ознаки, критерії виділення, значення для людини, етика болших і малих соціальних груп, функції та структура

Компоненти даної області: процеси і сили (продуктивні).

Соціальні інститути у сферах суспільства

Кожна сфера суспільства представлена соціальними інститутами. Установи бувають різної спрямованості.

Наступна таблиця містить базові елементи:

Сфера Соціальний інститут
Духовна Театри, архіви, бібліотеки, школа, внз тощо
Політична Держава, уряд, політичні партії
Соціальна Охорона здоров’я, ЖКГ тощо
Економічна Банки, біржі, заводи, готелі тощо

Інститут спорідненості (сім’я, шлюб) також відноситься деякими вченими до духовній сфері. Держава в багатьох країнах проводить активну політику щодо зміцнення цього інституту.

Зв’язок всіх сфер життя суспільства 4

Всі сфери перебувають у взаємозв’язку. Людина інтегрований одночасно в кожну з сфер. Тобто він опиняється на перетині чотирьох областей. Відповідно, проблема або напруженість в одній зачіпає інші.

Політична – економічна. Санкції змінили специфіку наповнення ринку товарами. З’явилася стратегія імпортозаміщення.

Політична – соціальна. Військові дії в Сирії призвели до появи великої кількості біженців. Система охорони здоров’я практично відсутня.

Політична – духовна. Включення до складу Росії Криму ініціювало звернення до фольклору, літератури краю. Приклад: був, зокрема, розпочато випуск книг з історії та археології Криму «Крим в історії, культурі та економіці Росії».

Дивіться також:  Органи державної влади РФ, до якої гілки влади належить президент РФ, рада федерації, схема, структура і функції гілок влади

Економічна – соціальна. Дефолт, обвал рубля призводить до погіршення системи охорони здоров’я та інших областей.

Економічна – духовна. Розвиток промисловості потребує підготовки висококваліфікованих фахівців, які можуть підготувати внз. Відповідно, відкриваються нові напрямки, збільшується набір.

Економічна – політична. Сильна економіка визначає позицію країни на міжнародній арені.

Духовна – політична. Наукові розробки для оборонної промисловості забезпечують безпеку країни.

Духовна – економічна. Популяризація музеїв збільшує потік туристів, що приносить дохід регіону, країні.

Духовна – соціальна. Підготовка лікарів у внз сприяє розвитку охорони здоров’я.

Соціальна – політична. Наявність міцної системи охорони здоров’я визначає сприятливу ситуацію у внутрішній політиці.

Соціальна – духовна. Станова приналежність до революції 1917 р. перешкоджала навчання в університетах бідних громадян.

Соціальна – економічна. Наявність системи дошкільної освіти дозволяє батькам дітей працювати, що позитивно впливає на економіку.