Прибуток від реалізації: формула розрахунку

Отримання доходу, отримання прибутку — це основна причина і мета функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта. Цей показник здатний охарактеризувати ефективність діяльності підприємства, його фінансовий стан. Величина прибутку від реалізації, формула та принципи її розрахунку цікавлять не тільки власників бізнесу, але і податкові органи. У статті розглядаються різні види прибутку, її функції, джерела та способи обчислення.

Роль прибутку в розвитку підприємства

Отримання високого прибутку — не кінцева мета власників бізнесу. Будь-який власник підприємства розглядає прибуток як можливість фінансових вливань у розвиток виробництва з метою максимізації доходів власників у майбутньому.

Можна збільшити суму прибутку за звітний період, економлячи якийсь час на поточному ремонту та переоснащення виробничих ліній. Але через рік-два це призведе до зниження продуктивності і додаткових витрат.

Тому, основною задачею менеджменту організації є не тільки формування найбільшого фінансового результату, зростання прибутку, але і грамотне її розподіл при використанні. Інвестування прибутку підприємство не тільки підвищить його ринкову вартість, але і призведе до максимізації доходів власника.

Функції прибутку

Значення прибутку від реалізації продукції, формулу розрахунку якій детально розглянемо нижче, є вузькою категорією в рамках діяльності одного учасника товарно-грошових відносин. Макроекономічна теорія визначає прибуток як відображення чистого доходу, сформованого у сфері матеріального виробництва. У цій ролі прибуток виконує ряд функцій:

 • Оцінка. Показник прибутку характеризує економічну ефективність виробничої діяльності. Результат роботи у вигляді прибутку означає, що отриманий дохід перевищує всі витрати підприємства.
 • Стимулювання. Прибуток — це не тільки показник економічної ефективності діяльності, але і фінансова складова активів фірми. Отримання максимального прибутку дозволяє розширювати чи модернізувати виробничі лінії, впроваджувати у виробництво передові технології, навчати кадрові ресурси. Все це веде до соціально-економічного розвитку підприємства як виробничого комплексу і подальшого підвищення його фінансової ефективності.
 • Бюджетний дохід. Прибуток окремих господарюючих суб’єктів в розрізі галузей економіки складається в істотне джерело формування дохідної складової бюджетів, від муніципального до федерального.
 • Яка буває прибуток

  Різні навчальні та методичні посібники пропонують широкий вибір різноманітних способів визначення показників прибутку, в тому числі прибутку від реалізації, формули розрахунків яких іноді дублюють один одного, а іноді не відповідають законодавчим нормам.

  Для чіткого розуміння сенсу і способу розрахунку показника прибутку, розглянемо цю балансову величину строго у відповідності з чинним російським законодавством. Законом «Про бухоблік», Положеннями з бухгалтерського обліку, податковим законодавством позначені види прибутку, що дозволяють проводити порівняльний аналіз показників прибутковості різних підприємств і одноманітно визначати показник прибутку від реалізації (формула наведена нижче). Така класифікація відображена у «Звіті про фінансові результати», що є додатком до фінансової звітності організацій.

  Дивіться також:  Що означає вислів «після бійки кулаками не махають»?

  Валовий дохід

  За даними фінансового обліку, здійснюваного на підприємстві, розраховується підсумкова сума виручки від продажу (реалізації) і загальна сума витрат на виробництво – собівартість реалізованої продукції. З різниці цих двох показників утворюється валовий прибуток від реалізації товарів. Формула для його розрахунку буде такою:

  Вир – Сс = Пвал,

  де Вир – обсяг виручки від реалізації;

  Сс – собівартість виробленої продукції;

  Пвал – показник валового прибутку.

  Дохід від реалізації

  Крім прямих витрат на виробництво, фірма несе ряд витрат, які не включаються у собівартість готової продукції. У звіті про фінансові результати такі витрати відображаються окремими рядками і віднімаються з валового доходу для визначення доходу від продажу. Прибуток від реалізації продукції визначається по формулі:

  Пвал – КР – УР = Ппрод,

  де КР – комерційні витрати (рядок 2210 звіту);

  УР – управлінські витрати (рядок 2220 звіту);

  Ппрод – прибуток від продажів.

  Комерційними вважаються витрати, що не відносяться безпосередньо до виробничого процесу, але необхідні для реалізації продукції покупцям. Це витрати на тару і упаковку товарів, доставку продукції в торгові точки, заробітна плата продавців, реклама, знос торгового обладнання.

  Управлінські витрати зменшують суму прибутку від реалізації продукції. Формула розрахунку це показує. До таких витрат належать адміністративні витрати (заробітна плата адміністрації фірми), оплата аудиторських та інформаційних послуг, а також навчання співробітників. Сюди ж відносять ремонт, знос і оренду загальногосподарського майна.

  Бухгалтерська прибуток

  Показник прибутку до оподаткування (бухгалтерської прибутку) визначається вирахуванням із прибутку від продажу інших (позареалізаційних і операційних) витрат з додаванням відповідних доходів. За наведеною нижче формулою розрахувати прибуток від реалізації до оподаткування не складе праці.

  Ппрод – ПР + ПД = Пбух, де

  ПР – інші витрати (операційні і позареалізаційні);

  ПД – інші доходи (операційні і позареалізаційні);

  Пбух – бухгалтерська (до оподаткування), прибуток.

  Які обліковуються доходи і витрати

  Інші доходи і витрати складаються з операційних і позареалізаційних надходжень та витрат, отриманих та понесених у звітному періоді.

  Дивіться також:  Найдорожчі і найдешевші рекорди Книги рекордів Гіннесса

  До операційних доходів належать: відсотки по вкладах в банках і по наданих стороннім особам позиками, виручка від продажу майна та основних фондів.

  Операційні витрати складаються з витрат на забезпечення операційних доходів. Це створення резервів на сумнівну заборгованість, оплата послуг банку, витрати на вибуття основних засобів.

  Позареалізаційні доходи складаються з різних безоплатних надходжень. Наприклад, переоцінка майна фірми, виявлена в поточному році прибуток минулих років, присуджені судом суми.

  Позареалізаційними називають такі витрати: уцінка активів, збиток минулих років, штрафи та інші суми, визначені судом, втрати на курсових різницях.

  Чистий прибуток

  Показник чистого прибутку розраховується на підставі прибутку до оподаткування з урахуванням утворилися податкових зобов’язань, активів, а також підлягає сплаті податку на прибуток. При розрахунку чистого прибутку від реалізації продукції формула виглядає наступним чином:

  Пбух – НА + А = Пчист, де

  НА – податкові активи;

  АЛЕ – податкові зобов’язання;

  Пчист – показник чистого прибутку.

  Тимчасові та постійні різниці

  Щоб розрахувати суму податку на прибуток, показник прибутку від реалізації за балансом у формулі підлягає коригуванню на показники тимчасових і постійних різниць. Що це таке?

  Постійні різниці – це доходи і витрати, які виключаються з прибутку при визначенні податкової бази. Вони формуються, наприклад, в результаті превалювання фактичних витрат над плановими або нормативними при оплаті відряджень, обов’язкового страхування, рекламних послуг. Множенням ставки податку на прибуток на величину постійної різниці розраховується постійне податкове зобов’язання, що характеризує приріст суми оподатковуваного доходу в поточному звітному періоді з-за різного відображення окремих витрат в податковому та бухгалтерському обліку.

  Тимчасові різниці утворюються з тих доходів і видатків, які впливають на розрахунок прибутку від реалізації за формулою в поточному періоді, а зменшать або збільшать податкову базу в інших періодах.

  В залежності від впливу на показник оподатковуваної бази, тимчасові різниці поділяються на віднімаються і оподатковувані.

  Фактори, що впливають на прибуток

  Коли відомо, як знайти прибуток від реалізації продукції (формула наведена в статті), можна визначити, які чинники впливають на цей показник. Саме дохід від реалізації продукції є основною складовою чистого прибутку фірми.

  На обсяг прибутку впливають внутрішні і зовнішні фактори.

  Зсередини вплив можуть надавати:

  • професіоналізм управлінського і виробничого персоналу,
  • впровадження сучасних технологій і використання новітніх винаходів у виробничому процесі,
  • рівень конкурентоспроможності продукції,
  • організація та умови праці.
  Дивіться також:  Марко Асенсио: кар'єра молодого іспанського півзахисника в "Реалі" і збірній Іспанії

  Зовнішнє вплив справляють загальні економічні фактори: податковий режим, встановлений державою; структура ринку збуту; цінова кон’юнктура у сфері паливно-енергетичних ресурсів; вартість матеріального сировини.

  Всі ці складові справляють відчутний вплив на діяльність організації та на рівень доходу, хоча не відображаються у формулі прибутку від реалізації.

  Способи збільшення прибутку

  Власник бізнесу завжди зацікавлений у збільшенні одержуваного доходу. З метою максимізації прибутку може бути розроблений комплекс заходів, який передбачає наведені нижче дії.

 • Збільшення виробництва і реалізації продукції.
 • Скорочення собівартості виробництва за рахунок більш ефективного використання трудових, матеріальних і виробничих ресурсів.
 • Поліпшення якісних характеристик товарів.
 • Продаж або здача в оренду невикористовуваних і простоюють основних фондів.
 • Коригування структури виробленої продукції з урахуванням мінливого попиту.
 • Пошук нових контрагентів і ринків збуту.
 • Оцінка ефективності економічної діяльності

  Прибуток, безперечно, є найважливішим показником успішності підприємства, але вона не дає оцінку ступеня ефективності його функціонування. Для оцінки економічної ефективності і фінансової стійкості організації показник прибутку зіставляють з даними про понесених витратах, обчислюючи різні показники рентабельності. Розглянемо деякі з них.

  Рентабельність продукції (товару) дозволяє побачити величину прибутку, отриману з кожного рубля понесених витрат. Цей показник розраховується як ставлення прибутку від продажу до собівартості продукції:

  Ротів = Ппрод / Сс, де

  Ротів – коефіцієнт рентабельності товару.

  Показник рентабельності продажів відображає частку прибутку в обсязі отриманої виручки, тобто, скільки копійок прибутку виходить з одного рубля доходу. Враховуючи те, що вже відомо, як знайти прибуток від реалізації, формулу для визначення рентабельності продажів можна записати наступним чином:

  Рпрод = Ппрод / В, де

  Рпрод – коефіцієнт рентабельності продажів,

  – Обсяг виручки від реалізації.

  На основі показника прибутку від реалізації розраховують також рентабельність власного капіталу, основних фондів, виробничих активів, інвестицій. Ці показники дозволяють визначити частку прибутку, що отримується за рахунок кожного з цих елементів, їх економічну окупність.

  Підводячи підсумок, відзначимо важливість показника прибутку при характеристиці успішності економічної діяльності фірми. Незважаючи на те, що ця величина схильна до впливу безлічі чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх, будь-який власник бізнесу прагне направити це вплив на зростання доходів. Адже максимізація прибутку є не тільки заповітною метою бізнесмена, але і основним фінансовим інструментом всебічного розвитку господарюючого суб’єкта.