Правова держава — поняття та ознаки: що входить у визначення та характерні елементи

У будь-якому курсі юриспруденції розглядають таке поняття як правова держава, тим більше, що воно невідривно присутня в сучасному світі. Що таке правове сучасна держава і що входить в нього, а також як розпізнати його серед інших?

Поняття та ознаки

Вікіпедія дає таке визначення даного терміну: «правова держава – це (з нім. Rechtsstaat) держава, діяльність якої повністю ґрунтується на законодавчих нормах і принципах, мета їх – захист свободи і прав її громадян». Якщо коротко, то це країна, яка повністю підпорядкована нормам, і всі її нормативи і правила захищають громадянські права.

Організація і діяльність уряду в такій країні повністю базується на прийнятих і встановлених суспільством нормативах, точно так само, як і взаємовідносини влади з громадянами країни. Сама ідея такого ладу передбачає обмеження уряду і його дій.

Незважаючи на основу юридичних установок і прийнятого статуту країни, не завжди так характеризується сучасна правова держава. Адже багато країн, навіть з наявністю чітких актів, що не можуть бути віднесені до подібного типу. Крім цього, країна повинна забезпечувати демократичні свободи громадян. Соціалістичні та тоталітарні режими цього забезпечити не можуть, тому, незважаючи на їх існуючу конституцію, вони не є такими державами, в них громадянські свободи всього лише слова на папері. Ряд світових документів визначає такі відносини в суспільстві. Серед них:

  • Статут ООН від 26 червня 1945 р.;
  • Загальна декларація прав людини;
  • Міжнародний пакт про права від 16 грудня 1966 р.

Дотримання прав і свобод людини – це головна характеристика сучасного і демократичної держави, що базується на встановлених нормах.

Історія розвитку

Незважаючи на довгу історію даної ідеї, сам термін виник лише в період виникнення і розвитку буржуазного ладу, під час критики феодального беззаконня. Законодавство США і Франції кінця 18 століття стали логічним завершенням ідей Дж. Локка і Ш. Монтеск’є.

Теорія правової держави зародилась досить давно. На Сході (Вавилон) в 1750 році був створений звід законів Хаммурапі, який став першим подібним юридичним документом. Філософи Античної Греції (Сократ, Піфагор, Аристотель) пропагували теорію демократії. Сам устрій Греції всіляко перешкоджав осередку сили в руках однієї людини і прагнув захистити кожного жителя країни. Та ж тенденція спостерігалася в Індії та Стародавньому Китаї.

Дивіться також:  Види політичних режимів: таблиця, що це таке і які особливості та поняття режимів

У Римській імперії звід правил прагнув захистити ремісників і землеробів, а також обмежити свавілля виконавчої і законодавчої влади. Створення Римської республіки призвело до забезпечення рівності громадян і формування незалежного і справедливого судового органу.

Середньовіччя характеризується рівністю цивільного права і релігійного, яке дотримувалося з тієї ж строгістю. Рівність релігії і права можна простежити і в східних країнах, де замість християнства панував іслам (Арабський халіфат, Османська імперія). Важливість релігійного рівності зменшилася після Ренесансу і Відродження, коли на зміну йому виступила необхідність раціональності обґрунтувань принципів організації. Про це у своїх працях говорили:

  • Монтеск’є;
  • Кант;
  • Джон Локк;
  • Рудольф Гнейст.

Після буржуазних революцій теорія такої держави стала основою кожної європейської держави, а після поширилася по всьому світу.

Основні ознаки правової держави

Якими ознаками характеризується подібна держава, якщо наявність конституції – це не головне? Монтеск’є говорив, що головне – це поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, щоб ніхто не міг монополізувати силу (вона не зосереджувалася в одних руках). Але крім цього є й ряд інших ознак, які разом з їх характеристиками демонструє таблиця нижче.

Ознака Його характеристика
Конституційний Суд Його наявність є гарантом стабільності однойменного ладу. Цей орган забезпечує конституційну законність, тобто верховенство Конституції, а також інших актів виконавчого уряду.
Верховенство права Тільки вищий представницький орган може змінювати/скасовувати встановлений порядок. Інші акти не повинні суперечити прийнятим раніше законів і мають відповідати принципу Конституції.
Рівність Жити і діяти у відповідності з прийнятими і встановленими правилами країни зобов’язані всі посадові і цивільні особи, а також будь-які об’єднання. Країна, що створила закон, не може його порушити, так само як і громадяни, з чийогось схвалення він був прийнятий. Це є гарантією відмови від свавілля, бюрократії, свавілля і вседозволеності всіх суб’єктів.
Взаємна відповідальність В особистості і країни є взаємна відповідальність один перед одним, що виражається в обов’язках громадянина і керівництва. За невиконання цих зобов’язань кожний суб’єкт повинен понести відповідне покарання, яке також прописано у зводі правил країни.
Можливість реалізації та захисту прав У країні повинен діяти встановлений ефективний судовий механізм захисту і відновлення порушених свобод, а також юридичний механізм їх реалізації.
Контроль і нагляд за додержанням установлених правил В країні повинен бути забезпечений відповідний ефективний контроль і нагляд за здійсненням законів та нормативних актів. Це необхідно не тільки для дотримання правил, але і для формування довіри у населення до діючої виконавчої влади та державним структурам. Населення повинне в разі проблем звертатися до них, а не до ЗМІ чи іншим засобам.
Поділ влади Сила не повинна бути монополізована і зосереджена в одних руках. У країні повинні бути в наявності три гілки: законодавча, виконавча і судова. Це необхідна умова для дотримання загальної законослухняності.
Плюралізм Наявність у товаристві кількох різних думок і загальна терпимість до цього є основою для здорового розвитку цього суспільства. Неприйняття і жорстке переслідування послідовників відмінних поглядів є ознакою деспотичного суспільства і тоталітарного, тобто протилежним від здорового соціуму.
Правова культура громадян Громадяни зобов’язані знати і виконувати свої обов’язки і стежити за дотриманням своїх прав. Крім цього, влада повинна виховувати в них уміння користуватися громадянськими правами, а також шанобливе ставлення до закону в цілому. У населення повинна бути чітка віра в його силу, і він повинен стати культурною цінністю населення.

Ця цінність виражається у використанні законів для реалізації особистісних інтересів і чіткого формулювання претензій до діючого уряду, а також слухняності загальноприйнятим правилам і нормам.

Таким чином, дотриманням вищезгаданих ознак характеризується сучасна правова держава.

Важливо знати! Основні ознаки правової держави та його теорія говорять про те, що закон не повинен порушувати жодного права людини. Але на практиці найчастіше не дотримується. Прикладами можуть стати закон США про смертної кари або ж податкові правила Скандинавії, які порушують права громадян. Це відбувається з-за нечіткого представлення, в яких саме випадках порушуються свободи громадян.

Ознаки правової держави

Корисне відео: правова держава: поняття та ознаки

Приклад розвитку

Простежуючи історію будь-якої держави, можна відзначити його розвиток від варварського до конституційного. Кінцевим підсумком розвитку будь-якого суспільства є усвідомлення необхідності зводу правил, який би визначав життя і розвиток соціуму. Розглянемо елементи правової держави на прикладі Росії:

Час Нормативна база Судові органи Лад Проблеми
Давня Русь (862-1242 рр.) Руська правда, Канонічні і звичайні нормативи Князь, бояри, посадники, тіуни, ізвод Активна система штрафів, відсутність кари та тілесних покарань, які ганьбили людини Соціальна нерівність, непідсудність і постійні бунти проти чинного уряду
Русь під Ордою (1243 – 1480 рр..) Руська правда, Канонічні і звичайні нормативи, судні грамоти Хан, князі, баскаки, посадники Жорстокі покарання під впливом монгольської нормативної бази, смертна кара, захист землеробів Свавілля судової системи, зародження та процвітання корупції, панібратство та кумівство
Московське царство (1480 – 1721 рр..) Судебники царя і його укази, Соборне уложення, рішення обласних соборів, накази боярських дум Цар, земські собори, боярська дума, воєводи і старости Публічні страти, терор як засіб придушення незгоди з владою, страта, катування, заслання і каторги для незгодних Безкарність вищої уряду, її непідсудність, повсюдна корупція і хабарництво, безправ’я населення
Російська імперія (1721 – 1917 рр..) Звід законів імперії, судове уложення, укази царя і сенату Цар, станові і загальні суди, адвокатура, суд присяжних Пом’якшення покарань, перехід до бессословному правосуддя від класово-станового, публічність, презумпція невинності Безкарність вищої уряду, слабкість бідного прошарку населення і сила багатого, повсюдне втручання правлячих осіб у справи судових органів
Соціалістична Росія (1917 – 1991 рр..) Конституція, кодекси та підзаконні акти Народні суди, трибунали, Верховний суд, Арбітраж, дія прокурорів і адвокатів Ідеологічність і повне підпорядкування класовим інтересам, невизнання приватного права і власності Залежність судової влади від партійного керівництва

Основа конституційного держави – це обов’язковий поділ влади на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову. Форма правління при цьому може бути різна: монархічна або республіканська.

Важливо знати! Така концепція просто не допускає до влади людей, які не підтримуються суспільством.

Корисне відео: правова держава

Висновок

Такі короткі принципи та засади конституційного держави. Будь-яка сучасна держава сьогодні позиціонує себе саме таким чином, але на практиці захистити права і свободи людини в будь-якому суспільстві набагато складніше, ніж це написати в Конституції.

Дивіться також:  Природне та суспільне в людині: в чому проявляється сутність бисоциальная