Поети срібного століття, список футуристів, акмеистов, символістів, літературні напрями, обєднання і течії, часові межі сереберяного століття російської поезії

Поети срібного століття заснували нову течію в літературі кінця дев’ятнадцятого століття. В той момент в атмосфері вже відчувалися прийдешні зміни і не дивно, що в такій ситуації з’явилися нові зірки на поетичному небосхилі Росії.

У цей період стають відомими такі великі поети і поетеси, як Блок, Гумільов, Ахматова, Цвєтаєва, Маяковський, Єсенін, Білий і багато інших.

Основними темами їх віршів стали ідеї моральних пошуків і духовної досконалості в непростий для батьківщини час. У даній статті буде представлений короткий огляд літературних напрямів цього періоду та їх представників.

Срібний вік російської поезії

Це період, часові межі якого починаються з кінця 19 століття і закінчуються кінцем Жовтневої революції (початок 20 століття). Цей проміжок тривав в цілому двадцять сім років і співпав з розквітом епохи модерну.

Визначення «срібний» увійшло у вжиток лише у другій половині двадцятого століття, а в європейській культурі означений період відомий як «fin de siècle» («кінець століття»).

Поняття «срібний» було сформовано під впливом російської еміграції, що абсолютно не дивує, так як багато великі уми залишили Росію після зміни влади сімнадцятого року.

Можна простежити аналогію з «золотим століттям» — так званої пушкінської епохою (перша третина хіх століття). У порівнянні з золотим, срібний вік символізує занепад, деградацію і декаданс, так само в ньому рясніють вірші та поеми про кохання, але їм притаманний сильний еротизм.

Поети і поетеси срібного століття – список за алфавітом

Відомі діячі поетичної епохи коротко представлені в списку.

Дивіться також:  Сімя Болконских в романі «Війна і мир», характеристика, на чому заснована родинна близькість, виховання в сімї, порівняння з сімєю Ростових, життя в маєтку Лисі гори

Найяскравішими представниками напряму, улюблені багатьма, вважаються:

 1. Цвєтаєва Марина.
 2. Ахматова Анна.
 3. Блок Олександр.
 4. Бунін Іван.
 5. Пастернак Борис.
 6. Єсенін Сергій.
 7. Маяковський Володимир.
 8. Брюсов Валерій.

Саме їх твори стали символами срібної доби. Ще в шкільних підручниках для дітей можна знайти їхні кращі твори, і чим старше стає учень, тим глибше вивчається життя і творчість поетів.

Літературні напрями Срібного століття

Срібний вік включає в себе різні течії і напрямки. Іноді автори протягом свого творчого шляху відносили себе до одного стилю, то до іншого.

Основні напрями такі:

 • символізм;
 • футуризм;
 • акмеїзм;
 • имажинизм.

Символізм та його основні риси

Символізм з’явився як прояв депресивних настроїв в культурі кінця дев’ятнадцятого століття. У цей момент В Росії підходять до кінця селянські ідеї та стає все популярнішим ідеалістична філософія.

Олександр Олександрович Блок (1880 — 1921) — російський поет, письменник, публіцист, драматург, перекладач, літературний критик.

Символізм в свою чергу поділяється на два підвиди:

 • старші символісти;
 • молодші символісти.

Поети-символісти в російській літературі

До молодшим символистам відносять Блоку, Білого та Іванова, які сприймали символізм як філософію. До старшим зараховують Брюсова, Бальмонта, Сологуба та Мінського.

Валерій Якович Брюсов (1873 — 1924) — російський поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературознавець, літературний критик та історик.

Ці поети вважали символізм як щось естетичне і малювали депресивну атмосферу у своїх віршах.

Футуризм та його ознаки

Основною ідеєю футуризму є ідея майбутнього, де акцент зроблений на урбанізацію і технічний прогрес. Представники футуризму через свою творчість просували так само ідею краху стереотипів у культурі.

Дивіться також:  Короткий зміст роману Лермонтова «Герой нашого часу»: особливості композиції, сюжет, образ героя

Російські поети-футуристи

Володимир Володимирович Маяковський (1893 — 1930) — російський радянський поет. Крім поезії яскраво проявив себе як драматург, кіносценарист, кінорежисер, кіноактор, художник, редактор журналів «ЛЕФ» («Лівий фронт»), «Новий ЛЕФ».

Футуризм досить неоднорідний, він розділяється на кілька підтипів:

 1. Кубофутуризм – відмова від минулих стереотипів, епатаж і використання окказионализмов. Основними представниками є:
  • Гуро;
  • Маяковський;
  • Лівшиць;
  • Каменський;
  • Кручених.
 2. Эгофутуризм – йому властиві егоїзм, використання неологізмів, гострота відчуттів. Кращі діячі:
  • Северянин;
  • Шершеневич;
  • Івнев.

Селянська поезія – ця група виділяється умовно, так як поети не зараховували себе до такого течією і не створювали якісь об’єднання. Але можна помітити спільні риси, притаманні їхнім роботам, наприклад, зв’язок з природою і народом.

Сергій Олександрович Єсенін (1895 — 1925) — російський поет, представник новокрестьянской поезії та лірики, а в більш пізньому періоді творчості — имажинизма.

Основні представники:

 • Клюєв;
 • Єсенін;
 • Кличков;
 • Орешин.

Акмеїзм та його основні принципи

Ця течія символізму в поезії виділяє матеріальне над духовним, чітко окреслює образи і використовує витонченість слова. Воно встановилося багато в чому завдяки поетичному об’єднання «Цех поетів».

Акмеїстів срібного століття

Вважається, що саме представники акмеїзму створювали найкрасивіші і пронизують вірші.

Микола Степанович Гумільов (1886 — 1921) — російський поет, творець школи акмеїзму, прозаїк, перекладач і літературний критик.

Засновниками течії вважають Гумільова і Городецького. Вже пізніше до них приєднуються Ахматова, Мандельштам, Зенкевіч і Іванов.

Дивіться також:  Біографія Чехова коротко найголовніше, хронологічна таблиця життя і творчість, цікаві факти, діти та батьки, особисте життя, список відомих творів

Имажинизм та його головні ознаки

Имажинизм — літературний напрям, що виник у післяреволюційний період в Росії. Основною особливістю имажинизма є створення образів через метафори та метафоричні ланцюжка, порівняння прямого і переносного.

Вадим Габріелович Шершеневич (1893 — 1942) — російський поет, перекладач, один із засновників і головних теоретиків имажинизма.

Хоча цей напрямок виникло всього через два роки після революції, за своїм змістом і напрямком нічого спільного з революцією не мала. Це була остання гучна школа російської поезії XX століття.

Имажинисты срібного століття та їхні твори

Часто в поемах і любовної лірики у імажиністів можна побачити ідеї анархізму та епатажу.

В. Р. Шершеневич, збірник «Романтична пудра. Поэзы. Opus 8-й», 1913 р.

Найбільш популярні діячі:

 • Шершеневич — починав як футурист, згодом реформатор і критик футуризму, лютий пропагандист имажинизма, ідейний лідер всього напряму;
 • Мариенгорф;
 • Івнев;
 • Ердман.

Висновок

Поетів срібного століття об’єднує не тільки блискуче творчість, пронизане декадентськими ідеями, але і складна доля. Через аналіз їх творів можна простежити переломні події в історії Росії та світу.

Варто відзначити, що саме в цей вік жінки зізнаються повноправними діячами мистецтва, і жіноча поезія набирає популярність. Наприклад, Анна Ахматова вперше опублікувала свій збірник «Вечір» в 1912 році.

Срібний вік російської поезії тісно пов’язаний з філософією і історією епохи тому, що увага інтелігенції було переключено з соціальних і політичних питань на містику і питання духовності.