План-конспект фізичної культури: особливості і вимоги

План-конспект фізичної культури – це методична розробка способів вирішення виховних і освітніх завдань конкретного заняття. Подібного роду методичне підмога з фізичної культури допомагає педагогові-підготуватися до навчального заняття. Розглянемо основні елементи, які повинні в ньому бути присутнім.

Мета планування

Для яких взагалі цілей складається методичний конспект? Його головна мета полягає в тому, що в ньому педагог зазначає оптимальні методи, засоби, форми навчальної діяльності, які у сукупності забезпечують логічність і ефективність навчального заняття.

План конспекту з фізичної культури будується на просторовій (вертикальної) основі. Це дозволяє створювати цілу просторову структуру уроку.

Етапи роботи

План конспекту з фізичної культури складається в два етапи. На попередньому етапі викладач формулює завдання, підбирає методи, засоби, форми організації навчального процесу. Саме в цей час розробляється методика роботи педагога.

На другому етапі оформлюється сам матеріал. Згідно зводу Федеральних державних освітніх стандартів (ФГОС), план–конспект уроку з фізичної культури зумовлює напрямки роботи цілісної методики заняття. Педагог вибирає приватні прийоми і методи, виділяючи підготовчу, основну, заключну частини уроку.

Крім систематичного зміцнення фізичного і морального виховання підростаючого покоління, план-конспект уроку з фізичної культури передбачає рішення 3-4 планових навчальних і виховних завдань на одне заняття.

Важливі аспекти

Сучасний урок, заняття, тренінг характеризується комплексним плануванням діяльності, спрямованої на освітній процес дітей в садку, школі, вузі. Сюди відносяться всі головні функції формування практичних навичок, знань, виховання фізичних здібностей і особистісних якостей підростаючого покоління.

План–конспект уроку з фізичної культури повинен включати конкретні завдання навчання, які можна вирішувати в обмежені часові проміжки.

Завдання, пов’язані з удосконаленням фізичних якостей у ДНЗ, ЗОШ і вузи країни, повинні відповідати трьом параметрам відповідності нормі, а саме:

  • тематичної спрямованості — передбачає обов’язкове навчання в ракурсі конкретного напрямку фізичного розвитку;
  • формату освіти — мається на увазі вибір методичних прийомів, за допомогою яких відбувається освітній процес;
  • ступеня впливу та результативності — передбачає наявність максимальної віддачі, досягнення якихось конкретних показників.

Послідовність дій на заняттях з фізкультури в ДНЗ

План–конспект з фізичної культури в дитячому садку або будь-якому іншому дошкільному освітньому установі проектується за відповідним алгоритмом. В принципі, як і шкільні програми та вузівські педагогічні прийоми. Цей план передбачає дії, які необхідно вчинити педагогу для раціонального і плідної праці в групі фізичної культури, а саме:

  • підібрати методичні прийоми та засоби вирішення освітніх завдань;
  • виявити обсяг і зміст теоретичного матеріалу, призначеного для конкретного навчального заняття;
  • визначити місце, конкретизувати методи та засоби розв’язку задачі оздоровлення дошкільнят;
  • вибрати додаткові прийоми зміцнення здоров’я, фізичного розвитку підростаючого покоління;
  • продумати методи організації дітей;
  • розподілити всі методичні прийоми з урахуванням стомлюваності дошкільнят;
  • опрацювати методику перевірки, систему оцінок навчального праці дітей.
Дивіться також:  Весняна полювання: терміни відкриття, правила

Послідовність дій на заняттях з фізкультури ЗОШ

У середніх загальноосвітніх школах урок фізкультури передбачає одночасний розвиток, навчання і виховання фізичної підготовки підростаючого покоління. У своїй роботі вчитель використовує основні принципи гуманізації, демократизації, співпраці.

Плану-конспекту з переліком щоденних завдань передбачена вироблення у дітей навичок, що ґрунтуються на взаємозв’язку нових методиках навчання. Правильна комбінація занять і вправ зі сформованими раніше здібностями і вміннями є показником професіоналізму вчителя фізичної культури.

При підборі вправ і методик організації дітей у підготовчій частині заняття педагог враховує майбутню діяльність, а також особливості спортивної гри, обраної для вивчення на уроці.

Спочатку вчитель пропонує дітям прості по навантаженню вправи, які не передбачають додаткового повторення. Вони повинні бути добре знайомі дітям. Наприклад, перед грою в баскетбол школярі спочатку залучаються до ходьбу, потім біг із змінами напрямку, а потім здійснюється чергування за сигналами поворотів і зупинок. Потім учні виконують підскоки, стрибки, вправи на розвиток постави. Діти із задоволенням беруть участь і в подоланні смуги перешкод, рухливих іграх, естафетах.

З величезної кількості хороших та цікавих вправ, учитель фізичної культури повинен вибрати кращі варіанти. Вони повинні підходити для конкретного навчального заняття.

Особливості підготовчої частини

Базою для даної частини заняття є фізичні вправи. Вони сприяють створенню функціональної готовності для реалізації основних завдань навчального заняття. Саме фізичні вправи забезпечують гармонійний розвиток та зміцнення здоров’я дітей в саду і учнів у школі.

Дивіться також:  Шерсть "Ластер" - що це таке, визначення та характеристика

Серед особливостей підготовчої частини необхідно виділити формування емоційного настрою дітей. Щоб вирішити подібну задачу, її обов’язково включають в план–конспект фізичної культури. Легка атлетика, ігрові завдання, ВРП – це як раз ті прийоми, які використовує у підготовчій частині заняття вчитель фізичної культури.

Саме на цьому етапі у дітей формується правильна постава, відпрацьовуються навички стройової підготовки. Педагог попереджає помилки, які діти можуть допускати при виконанні нових вправ в основній частині навчального заняття, і допомагає адаптуватися до нових вправ.

На підготовчому етапі можуть вирішуватися завдання, що стосуються формування у дошкільнят уявлень про рухової активності: вихователь займається організацією тимчасових, просторових, динамічних ігор і занять.

Педагог розподіляє вправи, їх інтенсивність, кількість, тривалість, щоб у максимальному ступені залучати дітей в навчальну діяльність.

Основний етап уроку

Його метою є вирішення основних виховних, оздоровчих, освітніх завдань. Приміром, спочатку передбачається вивчення нових елементів, вписаних попередньо план-конспект уроку з фізичної культур (баскетбол, гра з м’ячем, скакалкою, обручем, з іншим спортивним інвентарем). Потім повторюються попередні вправи, з якими діти були ознайомлені раніше.

Таким чином, спочатку йде вивчення нових рухових дій та елементів (переходів, подач), розвиток силових, швидкісних, координаційних здібностей. Потім вони відпрацьовуються на практиці. Завершується даний етап ігровими завданнями або безпосередній грою, приміром, той же баскетбол, щоб протидіяти стомлюваності школярів.

Тривалість основного етапу уроку залежить від обсягу, віку, інтенсивності фізичного навантаження, тривалості навчального заняття.

Заключний етап

Що включається в завершальний етап плану-конспекту уроку фізичної культури? Легка атлетика, наприклад, чудова альтернатива гімнастичним вправам. І перший, і другий варіант припускають розслаблення дітей. Педагог включає в заключну частину вправи, спрямовані на регулювання серцево-судинної і дихальної систем. Це допомагає вчителю фізичної культури готувати дітей до нової діяльності, підводити підсумки по роботі на навчальному занятті, передбачає відведення часу на виставлення оцінок за урок. Вчитель пропонує дітям завдання на перемикання уваги, проводить дихальну гімнастику. Далі педагог повідомляє вихованцям домашнє завдання, дякує їм за роботу на уроці.

Дивіться також:  Кар'єра актриси Арчі Панджабі

Основною вимогою сучасного уроку є забезпечення індивідуального і диференційованого підходу до дітей з урахуванням рівня їх фізичного розвитку, статі, стану здоров’я, специфіки психічних якостей.

Для того щоб урок по спортивним іграм був ефективним і результативним, вчитель зобов’язаний дотримуватися дидактичні принципи навчання, володіти теорією, методикою, технікою, тактикою гри, раціонально розподіляти навантаження під час навчального заняття. Для досягнення поставлених завдань, педагог використовує спортивне обладнання, технічні засоби, підсобний інвентар.

Висновок

При складанні плану-конспекту для роботи на уроках з фізкультури окрему увагу вчитель має приділяти загальним розвиваючим вправам (ВРП). Вони можуть використовуватися в якості своєрідної розминки. Частина таких вправ вчитель підбирає так, щоб діти виконували їх на місці, а частина з них передбачає виконання нескладних рухів.

Крім того, на першому етапі уроку фізичної культури педагог використовує і спеціальні вправи, які дозволяють зміцнювати зв’язки, м’язи, суглоби. Це дозволяє «розігріти» дитячий організм, уникнути травматизму під час основної частини заняття. Обов’язковим елементом уроку, пов’язаного зі спортивними іграми, є інструктаж по техніці безпеки.

Хлопцям пропонується виконання вправ у парах, а також з різними предметами: скакалками, м’ячами, обручем. На підготовчий етап уроку фізичної культури за спортивним іграм відводиться не більше десяти хвилин загального часу.

На основному етапі уроку по плану-конспекту вчителя хлопці засвоюють різні технічні прийоми гри, виховують фізичні якості. Тривалість цієї частини уроку становить 30 хвилин. Саме на цьому етапі дітям належить максимальна фізичне навантаження.

Завершальний етап ж дає дітям можливість розслабитися і відпочити після навантаження загального заняття.

При правильній розробці викладачем плану-конспекту роботи, а також при коректному виборі ним видів діяльності, вправ, можна уникнути надмірної стомлюваності дітей, виробити в них добру фізичну підготовку та загартувати здоровий дух.