Обов’язки та посадова інструкція юриста

Посадова інструкція юриста – це папір, що регулює його діяльність на підприємстві або організації. Вона складається на основі шаблонів, мають рекомендаційний характер. Розглянемо варіанти, які зустрічаються на практиці.

Значення інструкції

Діяльність працівника на підприємстві регулюється ТК, іншими нормами законодавства та внутрішніми актами, прийнятими роботодавцем. Наявність інструкції, на думку багатьох, не обов’язково, проте вона допомагає зорієнтувати працівника, вказати йому на предмет його діяльності, права та обов’язки. У посадовій інструкції юриста можна викласти відповіді на багато питань. Наприклад, чи юрист право підпису, і якщо так, то в яких ситуаціях.

Складання документа

Посадова інструкція юриста складається з кількох розділів:

 • загальні положення;
 • обов’язки;
 • права;
 • відповідальність.

Якщо виникає необхідність, включаються інші пункти. Інструкція може використовуватися як інструмент організації діяльності підприємства або як засіб доповнити пункт у звітності. Який би варіант не застосовувався, завжди використовується зразок. Посадова інструкція юриста складається за шаблоном.

Як правило, затвердження документа знаходиться в компетенції керівника організації. У великих організаціях такі документи розробляються в центральному офісі, а потім передаються в низові підрозділи.

Якщо юридичний відділ складається з кількох співробітників, їх інструкції різняться в залежності від предмету діяльності та завдань, які на них покладаються.

Що включається в загальні положення

У загальних положеннях посадової інструкції юриста описуються вимоги до кандидата, обсяг знань, його місце в ієрархії посад і чим він керується. Формулювання відрізняються ступенем детальності.

У посадовій інструкції юриста підприємства його відносять до фахівців. Потім зазначаються вимоги до освіти, професійного стажу. Так, наприклад, у ряді організацій на роботу приймаються лише особи, які вже закінчили освіту. Тобто вони повинні отримати диплом рівня «спеціаліст». Вимоги до стажу можуть бути мінімальними (наприклад, 1 рік) або взагалі відсутній.

По-друге, вказується порядок призначення на посаду та звільнення від неї, підпорядкованість. У невеликій організації призначення — прерогатива директора, він же і є безпосереднім начальником.

Дивіться також:  Підйомні молодим спеціалістам - особливості розрахунку, розмір та вимоги

У великій організації, наприклад в холдингу, призначення — компетенція однієї особи, а безпосереднє керівництво забезпечується вже іншою особою.

Обсяг знань юриста

У посадовій інструкції юриста організації перераховується, що йому необхідно знати:

 • законодавчі акти, що регламентують діяльність підприємства;
 • нормативні і методичні матеріали, на основі яких ведеться правова робота (застосовуються в бюджетних організаціях);
 • галузі права, у яких йому належить розбиратися (земельне, податкове, містобудівне тощо);
 • складання звітності про діяльність організації для контролюючих органів;
 • порядок розробки та укладення договорів, супровід їх виконання;
 • облік і систематизація правової документації;
 • техніка безпеки на робочому місці і підприємстві.

В якості додаткових вимог виставляють володіння супутніми навички: знання ПК, комп’ютерних програм (наприклад, 1С) і т. д.

Чим керується

Штатний юрист підпорядковується нормам чинного законодавства, статуту або положень установчих документів (установчий договір, положення про установу тощо). Наступний рівень керівних документів – накази по підприємству і правила внутрішнього розпорядку.

Обов’язки юриста

Кажучи коротко, обов’язки юрисконсульта включають в себе:

 • консультування з питань застосування законодавства;
 • складання правових документів;
 • представлення інтересів підприємства у відносинах з третіми особами.

Допускаються й інші форми систематизації обов’язків юриста. Нижче розглянемо детальніше всі перераховані пункти.

Роз’яснення законодавства

Це виражається в дачі усних порад і в складанні службових записок, в яких відображається думку співробітника з того чи іншого питання. Іноді службова записка — єдиний спосіб захистити себе від наслідків незаконних дій керівника і звинувачень у їх допущенні.

Юристи оформляють свою думку і шляхом складання висновку. Повідомлення про зміни в законодавстві робиться не тільки на прохання співробітників. Повинна бути ініціатива з боку юриста.

Складання правових документів

Перша група документів — ті, що пов’язані з внутрішньою організацією підприємства. Складання наказів по підприємству, їх узгодження. У бюджетних організаціях без підпису юриста недійсний ні один наказ. Всі положення та інші акти, що зачіпають права працівників, що проходять через нього.

Дивіться також:  Короткий аналіз "Скіфів" Блоку А. А.

Юрисконсульт складає зразки та бланки для застосування співробітниками підприємства. Наприклад, масове укладення договорів забезпечується рядовими працівниками або представниками організації з допомогою бланків, наданих юристами.

Друга група паперів – це надання відповідей на звернення громадян, контролюючих органів.

Третя група – матеріали щодо притягнення працівників до відповідальності (дисциплінарної, матеріальної тощо).

Четверта група – папери у зв’язку з судовими процесами в арбітражних і загальних судах.

Представлення інтересів і інші обов’язки

Складання документів — лише частина завдання. Крім цього доводиться безпосередньо спілкуватися з чиновниками, представниками організацій і громадянами. Значна частина роботи – це спілкування в залі суду з опонентами і суддями.

Інші обов’язки юрисконсульта включають в себе:

 • дотримання трудового розпорядку;
 • виконання розпоряджень керівника, не виходять за рамки закону;
 • обов’язки щодо виконання правил з охорони праці і техніки безпеки на робочому місці;
 • забезпечення чистоти і порядку на робочому місці.

Права юрисконсульта

Це незмінно присутній пункт посадової інструкції юриста компанії.

Наведемо приблизний перелік його прав:

 • внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи юриста та підпорядкованих йому працівників;
 • ініціювання заохочення або притягнення до відповідальності;
 • направлення запитів співробітникам або підрозділам;
 • ознайомлення з матеріалами, необхідними для виконання його завдань, а також описують критерії ефективності діяльності юриста;
 • вимога сприяння в організації роботи;
 • інші права як працівника згідно ТК та іншим нормативним актам.

Відповідальність

Встановлюючи відповідальність за порушення норм трудового права, робиться посилання на положення ТК. Така посилання робиться на норми, які передбачають притягнення до адміністративної та цивільно-правової відповідальності.

Нічого конкретного в даному розділі, як правило, не передбачається.

Якщо на підприємстві працює помічник

Посадова інструкція помічника юриста дещо відрізняється від документа, що регулює діяльність юрисконсульта.

По-перше, знижується рівень вимог і знань, якими він повинен володіти (нерідко запрошуються ще студенти або спеціалісти, які щойно закінчили навчання і не мають практичного досвіду).

Дивіться також:  Артбуки - що таке і як їх роблять своїми руками?

По-друге, передбачається менший обсяг знань. В обов’язки входить надання допомоги в складанні документів, підготовки шаблонів. Його робота полягає у виконанні технічних функцій, він не приймає самостійних рішень і вся його діяльність підпорядкована керівникові.

Те ж стосується і прав: дотримання норм ТК, надання робочого місця і т. д.

Юристи в галузі ЖКГ

Сюди включаються фахівці, що працюють в управляючих компаніях, які обслуговують ОСББ, ЖБК, ресурсопостачаючих організаціях (водоканали, энергосбыты тощо). Тому посадові інструкції юристів ЖКГ розрізняються.

Перелік нормативних актів, які вони повинні знати: РК, федеральні закони, що відносяться до сфери діяльності компаній, акти Уряду, видані для їх виконання, та документи місцевих органів влади.

У чому особливість роботи:

 • розгляд претензій від громадян і партнерів-організацій, а також складання претензій до контрагентів;
 • складання договорів (найчастіше у роботі використовуються приблизні або типові договори);
 • участь в роботі по складанню актів про виявлення порушень, які потім направляються в суд або правоохоронні органи (акти про затоплення квартир, виявленні розкрадань електроенергії тощо);
 • участь у судових процесах (компанії та організації в цій сфері нерідко або ініціюють судові процеси або стають відповідачами у справах).

Діяльність в сфері державних контрактів

Посадова інструкція юриста по закупівлях найбільш специфічна.

Він зобов’язаний знати:

 • нормативну базу про державних і муніципальних закупівель;
 • основні ресурси і системи розміщення замовлень у сфері закупівель;
 • антимонопольне законодавство;
 • процедуру розміщення замовлень;
 • порядок організації замовлень прийому заявок на участь у них;
 • роботу з заявками (обробка та розгляд).

Виходячи з цього, в обов’язки входить:

 • розміщення замовлень;
 • прийом заявок на виконання замовлень і участь в комісії по їх прийому;
 • складання текстів державних або муніципальних контрактів.

З боку виконавця замовлень завдання юриста полягають у поданні заявок, скарг на незаконні дії. Він укладає контракти бере участь в судових процесах у зв’язку з організацією закупівель.