Інсайдерська інформація: поняття, порядок доступу

Під інсайдерською інформацією розуміють дані, наявні в кожному більш-менш великому підприємстві, вважаються таємницею і не підлягають суспільного розголосу.

Відповідно до загальноприйнятому визначенню під даним поняттям розуміють інформацію, яка не підлягає суспільного розголосу і відому вузькому колу осіб Такі дані можуть вплинути на виробничу і господарську діяльність організації, в тому числі і на вартість активів і акцій. Володіють подібною інформацією люди називаються інсайдерами.

Визначення інсайдерської інформації

Виділяють кілька визначень інсайдерських дані:

 • Конкретні дані, що не підлягають розголошенню і володіють стратегічним значенням для прийняття учасниками ринку рішення.
 • Інформація, наявність якої дає особі, що володіє їй перевагу перед іншими учасниками ринку.
 • Дані про внутрішній устрій організації, наявні у співробітників, але не перебувають у суспільному доступі.
 • Хто може стати інсайдером?

  Інформація, здатна змінити стан справ у компанії, може перебувати у володінні:

  • Голова організації, т. к. має доступ до баз даних та активів.
  • Працівники бухгалтерії та фінансових служб — мають доступ до фінансової інформації, позиках, боргах, стан рахунків і іншим даним.
  • Займаються обробкою інформації працівники.
  • Випадкові особи, у яких є доступ до таких відомостей.
  • Банки-депозитарії з доступом до даних про фінансові справи компанії.
  • Інформаційні агентства.
  • Творці торгових майданчиків.

  Працівник, який одержав інсайдерську інформацію у своє користування, не повинен забувати про те, що його компанія зацікавлена в збереженні цієї інформації в таємниці.

  Що дає володіння інформацією?

  Інсайдер, що володіє інформацією, отримує перевагу перед іншими учасниками ринку, оскільки може, спираючись на додаткові відомості, прогнозувати розвиток ситуації.

  Інсайдер, користуючись відомою йому інформацією, може маніпулювати процесами. Також наявність і продаж даних стороннім зацікавленим особам може бути фінансово вигідна інсайдеру.

  Законодавство щодо інсайдерів та інформації

  Використання інсайдерської інформації є протиправним діянням і тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Згідно КоАП РФ за неправомірне поширення і застосування подібних даних загрожують штрафи до 5 тисяч рублів для фізичних осіб і до 50 тисяч рублів або дискваліфікація для юридичних.

  Дивіться також:  АСКОЕ – розшифровка. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії: види, підключення, принцип роботи

  За неправомірне використання інсайдерської інформації інсайдерам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до 300 тисяч рублів або позбавлення волі строком до 6 років.

  Неправомірне використання інформації

  В законі уточнюється поняття використання інсайдерської інформації та маніпулювання ринком. Під ним визначають дії, які можуть призвести до поширення некоректних і неперевірених відомостей, здатних вплинути на поточне положення справ в фінансових ринках, серед яких:

  • Передача засобів масової інформації даних.
  • Передача інформації мереж загального користування та інформаційно-телекомунікаційні системи.
  • Інші способи поширення невірних відомостей.

  У прийнятому законі про інсайдах розглядається питання створення та подальшого розвитку служб, застосування нових розробок в сфері програмного забезпечення та інших наукових досягнень, спрямованих на підвищення ефективності процесу виявлення інсайдерської інформації. Також у законопроекті була знижена відповідальність ЗМІ за використання ними отриманих відомостей від інсайдерів, однак вони не звільняються повною мірою від відповідальності.

  Правила доступу

  Доступ до інформації, в тому числі конфіденційної, що є у певного кола осіб, до якого відносяться:

  • Керівництво компанії.
  • Головний бухгалтер.
  • Курирує справи організації юрист.
  • Зовнішні аудитори і оцінювачі банків.

  Штатні співробітники, що мають доступ до такої інформації, при прийомі на роботу підписують угоду про нерозголошення.

  Допуск до інсайдерської інформації надається тільки за згодою керівного складу компанії. Незважаючи на те, що користуватися отриманими відомостями особи мають повне право, вони не можуть їх розголошувати.

  У деяких випадках інсайдерська інформація ЦБ може надаватися іншим особам або оприлюднюватися. Під цю категорію підпадають правоохоронні органи. На підставі офіційного запиту або рішення суду організація зобов’язана надати всю інформацію. Ухилення від вимоги є грубим порушенням чинного законодавства.

  Таким чином, інформація від інсайдерів, будучи особливою цінністю для компанії, знаходиться під охороною. На законодавчому рівні були розроблені заходи щодо протидії неправомірному використанню інсайдерської інформації, які включають відповідальність за розголошення даних, що спричинило за собою зміни на ринку цінних паперів.

  Дивіться також:  Інгалятор компресорний: огляд кращих моделей, рейтинг, характеристики, інструкція, відгуки про виробників

  Порядок доступу

  Держава має право на введення спеціальних процедур і законів про протидію інсайдерської інформації. Процедури, що захищають подібну інформацію від неправомірного використання, включають в себе:

  • Обмеження доступу працівників та посадових осіб до певної інсайдерської інформації.
  • Встановлення пропускного режиму в приміщеннях, займаних певним суспільством.
  • Визначення місць і джерел зберігання інсайдерських даних. Надання доступу до відомостей тільки з певних носіїв і в певних місцях.
  • Використання інформаційно-технічних систем для запобігання маніпулюванню ринком та використання інсайдерської інформації в подібних цілях.

  Співробітники компанії та члени органів управління повинні приймати всі заходи, спрямовані на захист інформації та недопущення її використання в незаконних цілях.

  Види інсайдерських даних

  Відповідно до затверджених на законодавчому рівні документами виділять кілька видів інсайдерської інформації:

  • емітентів;
  • керуючих компаній;
  • суб’єктів господарювання з домінуючим становищем;
  • організаторів торгового процесу;
  • кредитних та клірингових організацій, депозитаріїв;
  • учасників ринку цінних паперів;
  • інформаційних агентств;
  • рейтингових агентств.

  Закон про протидію неправомірному використанню інсайдерської інформації був прийнятий тільки через десять років обговорень і суперечок. В ньому точно визначається поняття інсайдерських даних та список самих інсайдерів. Важливий той факт, що перелік інсайдерів не підлягає широкому тлумаченню.

  Аналіз інсайдерської роботи

  Учасникам ринку доступна робота інсайдера, зокрема — його дії. Інсайдерська діяльність може виступати в якості певного целеуказателя. Будь-який учасник ринку на підставі дії фахівця може прийняти рішення про те, як діяти в конкретній ситуації.

  Однак не варто забувати про те, що дії інсайдера не абсолютні, а його інформація може бути хибною, тому для аналізу ринку їх можна не використовувати. Це є лише додатковим інструментом, на який варто звертати увагу.

  Дії при витоку даних

  У разі витоку інформації від інсайдерів з’ясовується, які саме відомості були передані і які наслідки їх втрати.

  Отримана інформація готується до публікації та оприлюднюється в найкоротші терміни, щоб збереглося рівність усіх учасників ринку.

  Дивіться також:  "Мій Позику": відгуки реальних людей

  До уваги беруться угоди про нерозголошення інформації та аналогічні документи, які регламентують право на публікацію відомостей. Всі дії в обов’язковому порядку узгоджуються з керівництвом компанії.

  Суперечки навколо діяльності інсайдерів

  Протягом тривалого часу ведуться суперечки навколо інсайдерської діяльності. Прибічники аргументують свою думку тим, що інформація може знаходитися в руках тільки тих, хто самостійно її збирає, спираючись на особисті якості — уважність, кмітливість і спостережливість.

  По суті, вони вважають вигоду, яку можна одержати за рахунок інсайдерської інформації, своєрідною винагородою за старання, прикладені до її пошуку.

  Противники ж спираються на аморальність цієї діяльності як на один з основних аргументів. Пов’язано це з тим, що інсайдери володіють відомостями, які дають їм перевагу перед іншими учасниками ринку.

  Скандали з використанням відомостей інсайдерських

  Діяльність інсайдерів стала причиною не одного скандалу. Одним з найбільш гучних став скандал 2001 року, пов’язаний з паливною компанією Enron Corporation. Неправомірне використання інсайдерських відомостей призвело до банкрутства величезної кількості інвесторів і втрату інтересу та довіри до інвестиційних фірм.

  Протягом півтора років бухгалтерський відділ компанії фальсифікував інформацію про дійсної ситуації у фінансовій частині. Це стало причиною того, що інвестори неправильно оцінили ситуацію, вклали гроші і не змогли їх повернути.

  Висновок

  В сучасних реаліях на арені політики і фінансових відносин інформація — одне з найбільш грізних видів зброї. При її використанні необхідно дотримуватися обережності, оскільки вона може кардинально змінити ситуацію і ввести в оману тих, хто нею користується. Кожен крок, пов’язаний з інсайдерською інформацією, повинен бути ретельно продуманий.

  Варто використовувати інсайдерські відомості, що потрапили в руки, — особистий питання кожної людини. Однак варто враховувати, що її неправомірне використання переслідується за законом. Міри покарання описані у діючому законодавстві та суворо дотримуються. Не варто забувати, що допуск до інформації суворо регламентований і є не у всіх співробітників організації, при цьому обумовлюється угодою про нерозголошення.