Дієслово to be в англійській мові, форми дієслова, правила вживання у минулому, теперішньому часі, пропозиції з прикладами, стійкі вирази

Серед безлічі слів дієслово to be в англійській мові є, можливо, найпопулярнішим.

Граматика цієї мови розглядає його найважливішим поряд з іншими найбільш популярними дієсловами have і do.

Чи не в кожному реченні або тесті to be знаходить своє вживання. Тому завданням є розуміння критичної важливості правильного вживання цього дієслова в різних формах і часи.

Форми дієслова to be

Відмінною особливістю дієслова be є те, що він вживається як допоміжний і смисловий. Перші є лише покажчиками часу і кількості діючих осіб, в той час як друга категорія дієслів являє собою певну дію або статус / стан предмета.

Функції дієслова to be (ту бі) – описові. Він може висловлювати присутність, наявність, місцезнаходження, здійснювати демонстрацію якостей і властивостей предмета. Також правила вживання to be допускають граматичні конструкції, суміщені з іншими дієсловами при формуванні тимчасових позначень.

Існує 3 форми дієслова to be (вони всі зустрічаються в майбутньому, минулому і теперішньому часі):

 • ствердна;
 • негативна;
 • вопросительная.

Переклад дієслова to be опускається, оскільки дослівний переклад виглядає кострубато, проте краще для розуміння дітей – коли конструкції з цим дієсловом перекладаються дослівно. Тому для початківців у цій статті переклад здійснено слово в слово.

Приклад: вираз «I am a student» краще перекласти як «я студент», а не дослівно – «я є студентом», хоча ці приклади еквівалентні у плані вживання.

Відмінювання дієслова to be в теперішньому часі

Правило вживання дієслова в теперішньому часі включає (враховуючи того, хто виконує дію) 3 форми:

 • am;
 • is;
 • are.

Для того щоб спростити розуміння використання to be в теперішньому часі, буде корисна наступна таблиця:

Таблиця 1.1. Твердження — нині to be

I Am
He

Is

She
It
You

Are

They
We

У present simple зв’язка to be з займенниками однини пишеться am і is, а з займенниками у множині використовується are.

При вказівці на якогось одного конкретного людини мається на увазі написання be у формі are: «You are a teacher» («Ви є вчителем» або просто «Ви — вчитель»).

Пропозиції в стверджувальній формі виглядають наступним чином:

 • I am a man (я є чоловіком);
 • She is a beautiful women (вона є красивою жінкою);
 • It is an awful day (цей день є жахливим);
 • You are bored (ти є нудним).

Негативна форма вживається, коли треба сказати, що хтось не знаходиться десь або хтось / щось не є тим, що передбачалося раніше. Схема формування негативної форми дуже проста: частка not ставиться після потрібної форми be.

Таблиця 1.2. Заперечення — нині to be

I Am not
He

Is not

She
It
You

Are not

They
We

Приклади:

 • I am not a vegetarian (я не вегетаріанець);
 • He is not a doctor (він не доктор);
 • They are not on the desk (Їх немає на письмовому столі).

У питальній формі відбувається реверс між займенником і дієсловом, і правильна форма питального речення використовується як в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Питання — нині to be

Am I

Is

He
She
It

Are

You
They
We

Відповіддю на поставлені питання буде be тієї ж форми. Для негативної або позитивної відповіді необхідно просто додати частку not після необхідної форми дієслова be.

Приклади:

 • I Am an European? (Я є європейцем?) / No, I am not (Ні, я не Європеєць);
 • Is she at school? (Вона в школі?) / Yes, she is (Так, вона в школі);
 • Are they his friends? (Вони є його друзями?) / No, they are not (Ні, вони не є його друзями).

Завдання на закріплення вивченого матеріалу дозволять краще запам’ятати правила. Початківцям і особливо дітям потрібно намагатися щодня виконувати різні тести і займатися на тренажерах (онлайн або готових роздрукованих матеріалах), поки не прийде повне розуміння.

Відмінювання дієслова to be у минулому часі

У минулому часі to be перекладається як твердження про що-небудь або про кого-небудь існував. Відмінювання в минулому часі можна звести в одну інформаційну таблицю, представлену нижче.

Таблиця 2.1. Твердження — минулий час to be

I

Was

He
She
It
You

Were

They
We

Зверніть увагу: для займенників 1 і 3-го особи використовується to be минулого часу – was, а для займенників другої особи і множини використовується were. Це стійкі вирази англійської мови.

Відмінювання дієслова to be в минулому часі відбувається за аналогією з розглянутим вище прикладом для теперішнього часу: в запереченні додається частка not після be в минулому часі was / were. Вопросительная форма будується наступним чином: be переноситься на перше місце у реченні та передує іменник або займенник.

Таблиця 2.2. Заперечення — минулий час to be

I

Was not

He
She
It
You

Were not

They
We

Таблиця 2.3. Питання — минулий час to be

Was

I
He
She
It

Were

You
They
We

Приклади занесені в таблицю.

Минулий час дієслова to be
Твердження Заперечення Питання
I was a student 20 years ago. I was not a student 20 years ago. Am I was a student 20 years ago?
She was our teacher of music. She was not our teacher of music. She Was our teacher of music?
They were in Germany. They were not in Germany. Were they in Germany?
We were at a party. We were not at a party. Were we at a party?

Відмінювання дієслова to be у майбутньому часі

Відмінювання be в англійській мові в найпростішому варіанті постає в майбутньому часі, future simple. Для всіх родів, осіб і чисел форма be буде абсолютно однакова – will be.

Як пояснити таку тенденцію англійської мови, що стосується майбутнього часу? Мабуть, відома вона залишиться тільки знавцям мови, а початківцям освоювати ази краще просто запам’ятати форми і дієвідміни дієслова to be, щоб у майбутньому успішно використовувати їх на практиці.

Схема формування заперечення і питання абсолютно аналогічна наведених вище прикладів для теперішнього і минулого часів: у першому випадку за зв’язкою will be слід заперечення not (I will be not spend my time tomorrow – я не буду витрачати мій час завтра), а в разі питання will йде на перший план, за ним слід вопросительная конструкція (it Will be a good time for a hiking? – Буде хороша погода для походу?).

Для спрощення сприйняття нижче наведені таблиці для запам’ятовування.

Таблиця 3.1. Твердження — майбутнє час to be

I

Will be

He
She
It
You
They
We

Таблиця 3.2 Заперечення — майбутнє час to be

I

Will not

He
She
It
You
They
We

Таблиця 3.2 Питання — майбутнє час to be

Will

I
He
She
It
You
They
We

Висновок

Вивчення азів іноземної мови, правильне їх використання спочатку, закріплення і неодноразове виконання вправ дозволять виконувати тести, здавати заліки і вирішувати контрольні на гарні оцінки.

Дивіться також:  Форми дієслів в англійській мові, таблиця 3 форм дієслів, як швидко запамятати, правильні та неправильні дієслова