Авторський нагляд в будівництві: визначення, документи, порядок здійснення

Контроль за проведенням будівельних робіт — найважливіший захід. В це поняття входить і авторський нагляд. Що це таке, ми детально розглянемо у статті. Уявімо визначення терміна, мети такого нагляду, нормативну документацію, його регулюючу. Розглянемо, що він повинен включати в себе, чому такий контроль необхідний, як правильно скласти для нього договір.

Що це?

Авторський нагляд — це візуальна або документарна перевірка в будівництві. Такий контроль не передбачає застосування контрольних, вимірювальних, інструментальних засобів. Але складність тут в тому, що не всі види перевірки можливо повноцінно і якісно провести без них. Тому в багатьох випадках авторський контроль поєднують з інструментальним.

Інші характеристики

Авторським наглядом називається контроль особи (проектувальника), що склала проектну документацію об’єкта, за додержанням у процесі його будівництва встановлених в папері вимог.

Ще один варіант. Авторський нагляд — сукупність дій, здійснюваних документально або візуально, що спрямовані на визначення відповідності архітектурних, містобудівних, планувальних, технічних, художніх, технологічних, природоохоронних дій і рішень, які здійснюються підрядником під час зведення об’єкта, вимогам проекту. Це поняття поширюється і на прийняття рішень в робочому проекті, фіксацію етапів будівництва у відповідній документації.

Щодо чого виробляється?

Такого роду нагляд проводять щодо цього:

 • Різні об’єкти будівництва.
 • Будівельно-монтажні роботи.
 • Конструктивні системи та елементи будівлі.
 • Виконавчі і кошторисні документи.
 • Документація по закупівлі будматеріалів і робочого обладнання.

Мета заходу

Як відомо, проект будівництва або реконструкції об’єкта включає в себе різного роду рішення: архітектурні, технологічні, планувальні, інженерно-технічні, комунікаційні, спрямовані на захист навколишнього середовища. Всі вони повинні бути реалізовані в тому вигляді, як їх задумав, розробив проектувальник.

Мета авторського нагляду в цій ніші — виключити всі відступи (що не мають підстави) від положень проектної, робочої, кошторисної документації. Така перевірка виступає гарантом того, що об’єкт будівництва в подальшому буде введений в експлуатацію, а його характеристики — відповідати задумом проектувальника.

Головні завдання

Позначимо тепер головні завдання авторського нагляду у будівництві:

 • Контроль за дотриманням технології будівництва. Проектні документи задають певні методики роботи, технології. Проекти виробництва робіт визначають умови і порядок виконання робіт. Авторський нагляд в будівництві, в свою чергу, гарантує відповідність реально виконаних робіт з даними документами.
 • Досягнення значень проектів. Розташування, властивості, тип об’єкта будівництва в реальності повинні збігатися з встановленими проектними значеннями.
 • Перевірка достовірності документації. Кожен етап будівництва і тип будівельних робіт супроводжується певними виконавчими документами. Вони вже оформляються на підставі фактичного обсягу будівельних робіт, що фіксують виконання рішень. Тут проведення авторського нагляду забезпечує правильність і повноту відображення вже втілених в життя проектних рішень у виконавчих паперах.
 • Контроль за використанням дозволених будматеріалів і устаткування. У процесі проектування будуть обрані матеріали та обладнання, які задовольняють вимогам безпеки, надійності, міцності, а також екологічним нормам. Наприклад, на базі документів по закупкам можливо дізнатися, які матеріали, яке обладнання було реально використано при будівництві об’єкту. Завдання фахівця авторського нагляду тут — перевірити відповідність фактично використовуваних будматеріалів і обладнання вимогам проектних паперів.
 • Контроль за якістю поставок. Обладнання і матеріали, що поставляються на об’єкт будівництва, обов’язково повинні супроводжуватися сертифікатами безпеки і якості. Авторський нагляд тут потрібен для того, щоб підтвердити відповідність рівня якості використовуваних матеріалів вимогам проектувальників.
Дивіться також:  Як збільшити груди в домашніх умовах

Це загальні завдання авторського контролю. При цьому для певного об’єкта будівництва можуть з’явитися і приватні завдання. Їх склад зазвичай визначають вже на етапі проектування. На підставі подібних приватних завдань вводяться вимоги щодо оцінювання, критерії приймання, роль проектувальника, його права в проведенні такого нагляду.

Нормативна документація

З визначення авторського нагляду стає ясним, що він є найважливішою частиною будівельних робіт. Саме завдяки йому скорочується кількість браку і невідповідностей проекту. При цьому авторський нагляд не є обов’язковою процедурою. Нормативна база, що діє сьогодні в РФ, дозволяє відмовитися від цього типу контролю з боку творців проекту.

Основними регулюючими положеннями авторського нагляду на сьогодні виступають наступні:

 • Містобудівна Кодекс РФ. Зокрема, ст. 53, присвячена будівельного контролю. Тут сказано, що можливо залучати фахівців-проектувальників до оцінки відповідності реально зроблених робіт вимогам ними складеної проектної документації. Рішення про проведення авторського нагляду, тим не менш, залишається за забудовником.
 • ФЗ № 116 «ПРО промислову безпеку небезпечних виробничих об’єктів» (1997). Останні зміни даного нормативного акта — ФЗ № 514 (2014). Зокрема, ст. 8 називає авторський нагляд обов’язковим щодо будівництва, капітального ремонту, реконструкції, консервації, технологічного переозброєння, ліквідації об’єкта, який відноситься до типу «небезпечний виробничий».
 • ФЗ № 169 «Про архітектурну діяльність у РФ» (1995). Останні зміни даного регулюючого акту — ФЗ № 248 (2011). Тут ст. 12 встановлюється право архітектора на авторський нагляд під час проведення будівництва спроектованого ним об’єкта. Проте це право, а не обов’язок.
 • ФЗ № 384 «технічний регламент про безпеку споруд і будівель» (2009). У ст. 41 йдеться про добровільної оцінки відповідності об’єктів будівництва вимогам проектних документів. У тому числі ця оцінка може втілюватися у вигляді авторського нагляду.
 • РД 11-04-2006 «Порядок проведення перевірок при здійсненні державного будівельного нагляду…» Документ затверджений наказом Ростехнагляду № 1129 (2006). Зокрема, його ст. 13 встановлює необхідність перевірки дотримання вимог норм і прав технічних регламентів, інших правових нормативних актів і проектних документів стосовно будівельних робіт. Це правило опосередковано зобов’язує здійснювати авторський контроль.
 • СП 11-110-99. «Авторський нагляд за будівництвом споруд і будівель». Ці правила встановлюють вимоги до організації контролю. Тут йдеться про заповнення журналу авторського нагляду, права та обов’язки спеціалістів в даній області. Але цей звід правил не робить такий нагляд є обов’язковим. Він проводиться лише на добровільній основі, за ініціативою забудовників.
Дивіться також:  Причини і наслідки аварії на АЕС Фукусіма

Загальні положення

Ми розглянули документи авторського нагляду. В основному він базується на закріпленому у ЦК РФ право автора містобудівної, архітектурної твори, об’єкти садово-паркового мистецтва на здійснення контролю за зведенням будівлі за його проектами.

Важливо відзначити, що автор такого об’єкта має повне право вимагати від замовників його роботи надання правомочності на участь у реалізації власного проекту. У разі якщо договір між ними не передбачає інше.

Авторський нагляд архітектора може здійснюватися самим автором в ініціативному порядку. На нього не впливає в даному випадку рішення замовника або забудовника, наявність договорів на подібний контроль.

Над чим працюють фахівці?

Об’єкти авторського нагляду — це ті, що будуються, реконструюються, ремонтуються (мається на увазі капремонт) будівлі і споруди. Об’єктами також може виступати проектна, робоча, виконавча документація, використовувані будматеріали та обладнання.

Фахівцям важливо виявити відхилення від проекту, порушення в технології/якості застосовуваних будівельних матеріалів. При необхідності вони можуть внести в початковий проект необхідні зміни.

Дивіться також:  Ажурні шкарпетки спицями: візерунки та схеми для в'язання шкарпеток, цікаві ідеї

Авторський нагляд не допускає все, що може призвести до погіршення якості споруджуваного об’єкта, зниження безпеки, надійності будівлі, погіршення яких-небудь його експлуатаційних характеристик. Його головна мета — об’єкт будівництва повинен в точності відповідати вимогам проектів.

Початок робіт

Спочатку видається наказ про проведення авторського нагляду. У цьому документі призначаються відповідальні працівники, які будуть здійснювати контроль від початку до завершення будівництва. Вони виїжджають на споруджуваний (або реконструюється, що ремонтується) об’єкт згідно з попередньо складеним графіком авторського контролю. Або ж за викликом підрядника/замовника.

Ними здійснюється перевірка:

 • Якості виконуваних монтажних і будівельних робіт.
 • Дотримання технологій виробництва.

Також фахівці вирішують на місці питання щодо ходу будівництва, уточнюють деталі.

В процесі всієї будови/капремонту/реконструкції замовником ведеться журнал авторського нагляду. У цій книзі фіксуються відхилення від проектних паперів, що мають місце бути.

Що він включає в себе?

Заходи, складові авторський контроль, неоднорідні в відношенні всіх об’єктів. Їх число залежить від умов договору про авторський нагляд, фактичної потреби тієї чи іншої перевірки.

Стандартно це такі заходи:

 • Планове відвідування. 1-2 рази на тиждень (для віддалених будівництв — дещо рідше). Тут уточнюються деталі проекту, проводиться перевірка вироблених робіт, вносяться відмітки, що зауваження у відповідний журнал. Вирішуються питання по проектним паперів, які можуть виникнути у забудовника, підрядника.
 • Випуск коригуючої, додаткової, уточнюючої проектної документації у разі необхідності.
 • Вибіркова перевірка якості виконання завдань, участь у прийманні «прихованих» робіт, конструкцій, від правильності зведення яких залежить стійкість будівлі, його функціональні характеристики.

Договір

При складанні договору авторського нагляду звертається увага на наступне:

 • Будівлі, споруди, які стануть об’єктом контролю.
 • Графік відвідин будмайданчика.
 • Характер, види, обсяг, тривалість перевірок.
 • Порядок проведення перевірок, їх кількість.
 • Порядок виклику спеціалістів для проведення проміжних приемок, огляду.
 • Оплата послуг.
 • Відповідальність сторін.

Авторський нагляд — важливий тип контролю при зведенні будівлі, споруди. Автор проекту тут стежить за тим, на скільки точно втілюється в життя його дітище. При цьому такого виду контроль в РФ проводиться лише на добровільній основі.